Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Petřík P. 2006: Setkání k problematice stavu a ochrany lesů v České republice. Lesnická práce 9, 461 - 461.
Petřík P. & Bruelheide H. 2006: Species groups can be transferred across different scales. Journal of Biogeography 33, 1628 - 1642.
Petřík P. & Wild J. 2006: Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the mesoscale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). Preslia 78, 211 - 234.
Plachno J., Adamec L., Lichtscheidl I.K., Peroutka M. & Adlassnig W., Vrba J. 2006: Fluorescence labelling of phosphatase activity in digestive glands of carnivorous plants. Plant Biology 8, 813 - 820.
Pokorný P. et Jankovská V. 2006: Czech Quaternary: B 4.1 Lake Švarcenberk, B 4.2 Aeolian sand dune near Vlkov, B 4.3 Borkovická blata traditional mire. In:Fatka O. et Kvaček J. (eds.). Excursions quide book, 7 EPPC 2006, 6.-11.September 2006, Prague, 76 - 82.
Polák T., Albrechtová J. & Rock B.N. 2006: Bud development types as a new macroscopic marker of Norwayspruce decline and recovery processes along a mountainous pollution gradient. Forestry 79, 425 - 437.
Polák T., Rock B.N., Entcheva Campbell P., Soukupova J., Solcova B., Zvára K. & Albrechtová J. 2006: Shoot growth processes assessed by bud development types reflect Norway spruce vitality and sink prioritization. Forest Ecology and Management 225, 337 - 348.
Prach K. 2006: Ekologie obnovy jako mladý obor a uplatnění botaniky v něm. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 41/M.21, 13 - 22.
Prach K. 2006: Příroda pracuje zadarmo. technické nebo přírodní rekultivace? Vesmír 85, 272 - 277.
Prach K., Pyšek P., Tichý L., Kovář P., Jongepierová I. & Řehounková K. 2006: Botanika a ekologie obnovy. In: Zprávy České botanické společnosti, Materiály 41/ M.21, 1 - 255.
Prach K. & Řehounková K. 2006: Vegetation succession over broad geographical scales: which factors determine the patterns? Preslia 78, 469 - 480.
Pyšek P., Kaplan Z. & Richardson D. M. 2006: Ecological studies dedicated to Marcel Rejmánek. In: Preslia 78: 361–516. 78, 361 - 516.
Pyšek P. & Richardson D.M. 2006: The biogeography of naturalization in alien plants. Journal of Biogeography 33, 2040 - 2050.
Pyšek P., Richardson D. M. & Jarošík V. 2006: Who cites who in the invasion zoo: insights from an analysis of the most highly cited papers in invasion ecology. Preslia 78, 437 - 468.
Réblová M. 2006: Clathrus archeri (Berk. 1860) Drink 1890 - květnatec archerův. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 19 - 19.
Réblová M. 2006: Lysurus cruciatus (Lepr. et Mont. 1845) Lloyd 1909 - ocasník křížatý. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 19 - 20.
Réblová M. 2006: Molecular systematics of Ceratostomella sensu lato and morphologically similar fungi. Mycologia 98, 68 - 93.
Réblová M. 2006: Mutinus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) E. Fisch. 1866 - psivka Ravenelova. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 20 - 21.
Réblová M. 2006: Stropharia rugosoannulata Farl. et Murrill 1922 - límcovka vrásčitoprstenná. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) 2006. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Kap. 2.2 Fungi - Houby. ČSOP, Praha. 496 stran., 21 - 21.
Réblová M., Seifert K.A. & White G.P. 2006: Chaetosphaeria tortuosa, the newly discovered teleomorph of Menispora tortuosa, with a key to known Menispora species. Mycological Research 110, 104 - 109.