Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Moravec D., Barták V., Puš V. & Wild J. 2018: Wind turbine impact on near-ground air temperature. Renewable Energy 123, 627 - 633. doi:10.1016/j.renene.2018.02.091
Moser D., Lenzner B., Weigelt P., Dawson W., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Winter M., Capinha C., Cassey P., Dullinger S., Economo E. P., García-Diaz P., Guénard B., Hofhansl F., Mang T., Seebens H. & Essl F. 2018: Remoteness promotes the worldwide invasion of islands. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 115, 9270 - 9275. doi:10.1073/pnas.1804179115
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2018: (2658) Proposal to reject the name Atriplex bengalensis (Chenopodium bengalense) (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG). Taxon 67, 1218 - 1219. https://doi.org/10.12705/676.27
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2018: (2659) Proposal to conserve the name Chenopodium giganteum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG) with a conserved type. Taxon 67, 1220 - 1221. https://doi.org/10.12705/676.28
Moudrý V., Lecours V., Gdulová K., Gábor L., Moudrá L., Kropáček J. & Wild J. 2018: On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare-earth DEMs. Ecological Modelling 383, 3 - 9. doi:10.1016/j.ecolmodel.2018.05.006
Mudrák O., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. 2018: Mass effects, clonality, and phenology but not seed traits predict species success in colonizing restored grasslands. Restoration Ecology 26, 489 - 496. doi:10.1111/rec.12588
Mudrák O. & Frouz J. 2018: Earthworms increase plant biomass more in soil with no earthworm legacy than in earthworm‐mediated soil, and favour late successional species in competition. Functional Ecology 32, 626 - 635. doi:10.1111/1365-2435.12999
Mudrák O. & Frouz J. 2018: Obnova ekosystémů na sokolovských výsypkách pomocí sukcesních procesů. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 174 - 178.
Mühlsteinová R., Hauer T., De Ley P. & Pietrasiak N. 2018: Seeking the true Oscillatoria: a quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point. Preslia 90, 151 - 169. doi:10.23855/preslia.2018.151
Münzbergová Z., Šurinová M., Husáková I. & Brabec J. 2018: Strong fluctuations in aboveground population size do not limit genetic diversity in populations of an endangered biennial species. Oecologia 187, 863 - 872. doi:doi.org/10.1007/s00442-018-4152-0
Nagy D. U., Stranczinger S., Godi A., Weisz A., Rosche C., Suda J., Mariano M. & Pal R. W. 2018: Does higher ploidy level increase the risk of invasion? A case study with two geo-cytotypes of Solidago gigantea Aiton (Asteraceae). Journal of Plant Ecology 11, 317 - 327.
Navrátilová J. 2018: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 26, 21 - 21.
Navrátilová J. 2018: Mokřadní vrbiny. Zahrádkář 50, 14 - 15.
Navrátilová J. 2018: Puškvorec. Zahrádkář 50, 16 - 17.
Navrátilová J. 2018: Rostliny pro kyselá rašeliniště. Zahrádkář 50, 18 - 20.
Navrátilová J. 2018: Zahradní rašeliniště. Zahrádkář 50, 20 - 21.
Navrátilová J. 2018: Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích. Třeboňský svět 26, 19 - 19.
Navrátilová J. 2018: Žabníky. Zahrádkář 50, 24 - 25.
Navrátilová J. & Juráň J. 2018: Botanický ústav AV ČR, vědecké pracoviště Třeboň. in: Ročenka města Třeboně 2017, Třeboň 2017, 47 - 47.
Nentwig W., Bacher S., Kumschick S., Pyšek P. & Vilà M. 2018: More than “100 worst” alien species in Europe. Biological Invasions 20, 1611 - 1621. doi:10.1007/s10530-017-1651-6