Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kalwij J., Robertso, M. P. & van Rensburg B. J. 2015: Annual monitoring reveals rapid upward movement of exotic plants in a montane ecosystem. Biological Invasions 17, 3517 - 3529.
Kaplan Z. 2015: Crepis setosa Haller f. Zprávy České botanické společnosti 50, 39 - 40.
Kaplan Z. 2015: Pyrola rotundifolia L. Zprávy České botanické společnosti 50, 94 - 94.
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. 2015: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87, 417 - 500.
Kelemen A., Lazzaro L., Besnyoi V., Albert A.-J., Konecná M., Dobay G., Memelink I., Adamec V., Gotzenberger L., de Bello F., Le Bagousse-Pinquet Y. & Lepš J. 2015: Net outcome of competition and facilitation in a wet meadow changes with plant's life stage and community productivity. Preslia 87, 347 - 361.
Kirschner J., Záveská Drábková L., Štěpánek J. & Uhlemann I. 2015: Towards a better understanding of the Taraxacum evolution (Compositae-Cichorieae) on the basis of nrDNA of sexually reproducing species. Plant Systematics and Evolution 301, 1135 - 1156. doi:10.1007/s00606-014-1139-0
Klimešová J. 2015: Měli bychom denně přemýšlet o tom, jak učit biologii. Živa 2015.
Klimešová J. 2015: Střet zájmů v Arktidě. Přírůstky do polárníkovy knihovničky V. Vesmír 94, 118 - 120.
Klimešová J. 2015: Učebnice od pilného pozorovatele. Přírůstky do polárníkovy knihovničky VI. Vesmír 94, 588 - 589.
Klimešová J. & Herben T. 2015: Clonal and bud bank traits: patterns across temperate plant communities. Journal of Vegetation Science 26, 243 - 253. doi:10.1111/jvs.12228
Klimešová J., Nobis M.P. & Herben T. 2015: Senescence, ageing and death of the whole plant: morphological prerequisites and constraints of plant immortality. New Phytologist 206, 14 - 18. doi:10.1111/nph.13160
Knappová J. & Münzbergová Z. 2015: Low seed pressure and competition from resident vegetation restricts dry grassland specialists to edges of abandoned fields. Agriculture Ecosystems and Environment 200, 200 - 207. doi:10.1016/j.agee.2014.11.008
Kohout P., Doubková P., Bahram M., Suda J., Tedersoo L., Voříšková J. & Sudová R. 2015: Niche partitioning in arbuscular mycorrhizal communities in temperate grasslands: a lesson from adjacent serpentine and nonserpentine habitats. Molecular Ecology 24, 1831 - 1843. doi:10.1111/mec.13147
Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M. 2015: Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species. Preslia 87, 363 - 386.
Kolář F., Píšová S., Záveská E., Fér T., Weiser M., Ehrendorfer F. & Suda J. 2015: The origin of unique diversity in deglaciated areas: traces of Pleistocene processes in north-European endemics from the Galium pusillum polyploid complex (Rubiaceae). Molecular Ecology 24, 1311 - 1334. doi:10.1111/mec.13110
Kolář F., Šumberová K. & Ducháček M. 2015: Cerastium dubium - rožec pochybný. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 55, 16 - 17.
Kollár J., Fránková M., Hašler P., Letáková M. & Poulíčková A. 2015: Epiphytic diatoms in lotic and lentic waters - diversity and representation of species complexes. Fottea 15, 259 - 271. doi:10.5507/fot.2015.022
Komárek J. 2015: About endemism of cyanobacteria in freshwater habitats of maritime Antarctica. Algological Studies 148, 15 - 32. doi:10.1127/algol_stud/2015/0219
Komárek J. 2015: Co je polyfázický přístup v moderní taxonomii sinic. Botanika 3, 6 - 7.
Komárek J., Genuário D.B., Fiore M.M. & Elster J. 2015: Heterocytous cyanobacteria of the Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctica. Polar Biology 38, 475 - 492. doi:10.1007/s00300-014-1609-4