Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Čepelová B. & Münzbergová Z. 2012: Factors determining the plant species diversity and species composition in a suburban landscape. Lamdscape and Urban Planning 106, 336 - 346. doi: "10.1016/j.landurbplan.2012.04.008 "
Černý T., Šrůtek M., Petřík P., Song J.-S. & Valachovič M. 2012: Korean forest database. Biodiversity and Ecology 4, 300 - 301. doi: "10.7809/b-e.00097"
Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J. & Vrba J. 2012: Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora. Preslia 84, 141 - 153. doi: ""
Čulíková V. & Jankovská V. 2012: Archeobotanické nálezy. In: Meduna P. (ed.) Raně středověké sídliště v Hrdlovce. Archeologický ústav AV ČR, Praha., 73 - 98. doi: ""
Danihelka J. 2012: Cotoneaster lucidus Schltdl. Zprávy České botanické společnosti 47, 68 - 69. doi: ""
Danihelka J. 2012: Herbáře včera, dnes a zítra. Živa 60, 85 - 87. doi: ""
Danihelka J. 2012: Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli) v Sudetech aneb anti-Hendrych. Zprávy České botanické společnosti 46, 251 - 263. doi: ""
Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. 2012: Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84, 647 - 811. doi: ""
de Bello F. 2012: The quest for trait divergence and convergence: are null-models the magic wand? Global Ecology & Biogeography 21, 312 - 317. doi: "10.1111/j.1466-8238.2011.00682.x"
de Bello F., Janeček S, Lepš J., Doležal J., Macková J., Lanta V. & Klimešová J. 2012: Different plant trait scaling in dry versus wet Central European meadows. Journal of Vegetation Science 23, 709 - 720. doi: "Doi:10.1111/j.1654-1103.2012.01389.x"
de Bello F., Price J. N., Münkemüller T., Liira J., Zobel M., Thuiller W., Gerhold P., Götzenberger L., Lavergne S., Lepš J., Zobel K. & Pärtel M. 2012: Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. Ecology 93, 2263 - 2273. "http://dx.doi.org/10.1890/11-1394.1"
Dengler J., Berendsohn W. G., Bergmeier E., Chytrý M., Danihelka J., Jansen F., Kusber W.- H., Landucci F., Müller A., Panfili E., Schaminée J. H. J., Venanzoni R. & von Raab-Straube E. 2012: The need for and the requirements of EuroSL, an electronic taxonomic reference list of all European plants. Biodiversity & Ecology 4, 15 - 24. doi: "10.7809/b-e.00056"
Doležal J., Altman J., Kopecký M., Černý T., Janeček Š., Bartoš M., Petřík P., Šrůtek M., Lepš J. & Song J.S. 2012: Plant Diversity Changes during the Postglacial in East Asia: Insights from Forest Refugia on Halla Volcano, Jeju Island. PLoS ONE 7, 1 - 12. doi: "10.1371/journal.pone.0033065"
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Případová studie: Pastva ovcí a koz na xerotermních trávnících. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. - vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 87 - 95. doi: ""
Dostálek J. & Frantík T. 2012: The impact of different grazing periods in dry grasslands on the expansive grass Arrhenatherum elatius L. and on woody species. Environmental Management 49, 855 - 861. doi: "10.1007/s00267-012-9819-4"
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Vliv pastvy na omezování ovsíku vyvýšeného a dřevin. Ochrana přírody 67, 16 - 17. doi: ""
Dostál P., Weiser M. & Koubek T. 2012: Native jewelweed, but not other native species, displays post-invasion trait divergence. Oikos 121, 1849 - 1859. doi: "10.1111/j.1600-0706.2011.20333.x"
Doubková P., Suda J. & Sudová R. 2012: The symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi contributes to plant tolerance to serpentine edaphic stress. Soil Biology and Biochemistry 44, 56 - 64. doi: "doi:10.1016/j.soilbio.2011.09.011"
Doudová-Kochánková J., Plačková I., Zákravský P., Flégrová M. & Mandák B. 2012: The importance of phenotypic differentiation and plasticity in the range expansion of the annual Atriplex tatarica (Amaranthaceae). Flora 207, 744 - 752. doi: "10.1016/j.flora.2012.08.003"
Duchoslav M. & Krahulec F. 2012: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice.V. Druhy sekce Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale). Zprávy České Botanické Společnosti 47, 11 - 41. doi: ""