Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pyšek P. 2009: Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr., Japanese knotweed (Polygonaceae, Magnoliophyta). In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin., 348 - 348.
Pyšek P. & Hulme P.E. 2009: Invasion biology is a discipline that is too young to die. Nature 460, 324 - 324. doi:10.1038/460324b
Pyšek P., Hulme P. E. & Nentwig W. 2009: Glossary of the main technical terms used in the handbook. In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, p. 375-379. Springer, Berlin., 375 - 379.
Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Randall R., Chytrý M., Kühn I., Tichý L., Danihelka J., Chrtek J. jun. & Sádlo J. 2009: The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits. Diversity and Distributions 15, 891 - 903. doi:10.1111/j.1472-4642.2009.00602.x
Pyšek P., Křivánek M. & Jarošík V. 2009: Planting intensity, residence time, and species traits determine invasion success of alien woody species. Ecology 90, 2734 - 2744.
Pyšek P., Lambdon P. W., Arianoutsou M., Kühn I., Pino J. & Winter M. 2009: Alien vascular plants of Europe. In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, p. 43-61. Springer, Berlin., 43 - 61.
Pyšek P. & Pergl J. 2009: Biological invasions: towards a synthesis. Neobiota 8, 1 - 225.
Pyšek P. & Pergl J. 2009: Editorial: Invasive species know no borders - neither does research in biological invasions. Neobiota 8, 1 - 2.
Raabová J., Münzbergová Z. & Fischer M. 2009: Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb. Plant Biology 11, 829 - 836. doi:10.1111/j.1438-8677.2008.00186.x
Rauchová J. & Suda J. 2009: Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. Živa 57, 160 - 162.
Réblová M. 2009: Teleomorph of Rhodoveronaea (Sordariomycetidae) discovered and re-evaluation of Pleurophragmium. Fungal Diversity 36, 129 - 139. PDF: http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/FD36-9.pdf
Réblová M. & Štěpánek V. 2009: New fungal genera, Tectonidula gen. nov. for Calosphaeria-like fungi with holoblastic-denticulate conidiogenesis and Natantiella gen. nov. for three species segregated from Ceratostomella. Mycological Research 113, 991 - 1002. doi:10.1016/j.mycres.2009.06.003
Ricotta C., La Sorte F. A., Pyšek P., Rapson G. L., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2009: Phyloecology of urban alien floras. Journal of Ecology 97, 1243 - 1251. doi:10.1111/j.1365-2745.2009.01548.x
Roleček J. 2009: Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 2009, 7 - 14.
Roleček J., Tichý L., Zelený D. & Chytrý M. 2009: Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science 20, 596 - 602. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
Rybníček K. & Rybníčková E. 2009: Precultural vegetation in the western foothills of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformations by man. Preslia 81, 423 - 437.
Řeháková K., Zapomělová E., Prášil O., Veselá J., Medová H. & Oren A. 2009: Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636, 77 - 88. doi:10.1007/s10750-009-9936-0
Řehořek V., Danihelka J., Chytrý M., Lániková D. & Lososová Z. 2009: Stachys setifera C. A. Mey. Zprávy České botanické společnosti 44, 304 - 305.
Řezanka T., Nedbalová L., Elster J., Cajthaml T. & Sigler K. 2009: Very-long-chain iso and anteiso branched fatty acids in N-acylphosphatidylethanolamines from a natural cyanobacterial mat of Calothrix sp. Phytochemistry 70, 655 - 663. doi:10.1061/j.phytochem.2009.02.003
Sádlo J. 2009: SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937. Vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 454.