Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Bláha L., Babica P., Bláhová L. & Maršálek B. 2009: Ekologická a zdravotní rizika znečištění vod živinami. In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 27 - 38.
Bláha L., Babica P. & Maršálek B. 2009: Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks. Interdisciplinary Toxicology 2, 36 - 41. doi:10.2478/v10102-009-0006-2
Bláha L. & Maršálek B. 2009: Toxiny sinic a jejich účinky na vodní ekosystémy. Vodní hospodářství 2009, 100 - 105.
Bláha L., Maršálek B., Bláhová L., Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Šejnohová L., Kopp R., Vinklárková D. & Maršálková E. 2009: Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR (1993-2008) - tradiční a nové toxiny. In: Říhová-Ambrožová (ed.) Sborník příspěvků z 25. mezinárodní konference Vodárenská biologie 2009, 78 - 83.
Bláhová L., Oravec M., Maršálek B., Šejnohová L., Šimek Z. & Bláha L. 2009: The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermopsin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods. Toxicon 53, 519 - 524. doi:10.1016/j.toxicon.2009.01.014
Blumenthal D., Mitchell C. E., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 106, 7899 - 7904. doi:10.1073/pnas.0812607106
Boublík K., Hédl R., Roleček J., Douda J. & Svoboda M. 2009: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Zprávy České botanické společnosti 44, 1 - 151.
Boublík K., Lepší M. & Lepší P. 2009: Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. Silva Gabreta 15, 121 - 142.
Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. 2009: Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. Zprávy České botanické společnosti 44, 227 - 227.
Caisová L. 2009: Taxonomy pf the genus Rhexinema (Ulvophyceae) based on phylogeny of the 18S rRNA and morphology. Phycologia 48, 15 - 15.
Caisová L., Bešta T., Chlachula J., Komárek J. & Husák Š. 2009: Taxonomic investigations of cyanobacterial and algal flora from the Southern Altai, East Kazakhstan. Biodiversity: Research and Conservation 15, 13 - 22. doi:10.2478/v10119-009-0021-3
Caisová L. & Gabka M. 2009: Charophytes (Characeae, Charophyta) in the Czech Republic: taxonomy, autecology and distribution. Fottea 9, 1 - 43.
Caisová L., Komárek J., Elster J. & Nedbalová L. 2009: Two freshwater filamentous, branched green algae, newly discovered in Antarctica. In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Masarykova univerzita, Brno, 14 - 22.
Červenková Z. & Münzbergová Z. 2009: Susceptibility of the landscape of the Giant Mountains, Czech Republic, to invasion by Rumex alpinus. Neobiota 8, 75 - 85.
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P. & Hekera P. 2009: Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81, 135 - 149.
Čuříková M., Látr A. & Vosátka M. 2009: Growth and viability of mycorrhizal extraradical mycelia associated with three temperate orchid species. Biologia 64, 63 - 68. doi:10.2478/s11756-009-0001-2
DAISIE 2009: Handbook of alien species in Europe. Springer, Berlin, 1 - 427.
Danihelka J. 2009: Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů? Živa 57, 85 - 86.
Danihelka J. 2009: Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. Zprávy České botanické společnosti 44, 267 - 268.
Danihelka J. 2009: Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk - hvězdnice sivá. Živa 57, 107 - 109.