Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
M. Lepší & L. Kirschnerová 2013: Gentianella campestris subsp. baltica (Murb.) A. Loeve & D. Loeve - hořeček ladní pobaltský. - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 208 - 209. doi: ""
Moravcová A., Rauch O., Lukavský J. & Nedbalová L. 2013: The response of epilithic diatom assemblages to sewage pollution in mountain streams of the Czech Republic. Plant Ecology and Evolution 146, 153 - 166. "http://dx.doi.org/10.5091/plecevo.2013.814"
Moretti M., de Bello F., Ibanez S., Fontana S., Pezzatti G. B., Dziock F., Rixen C. & Lavorel S. 2013: Linking traits between plants and invertebrate herbivores to track functional effects of land-use changes. Journal of Vegetation Science 24, 949 - 962. doi: "10.1111/jvs.12022"
Mudrák O., Doležal J., Hájek M., Dančák M., Klimeš L. & Klimešová J. 2013: Plant seedlings in a species-rich meadow: effect of management, vegetation type and functional traits. Applied Vegetation Science 16, 286 - 295. doi: "10.1111/avsc.12001"
Mühlsteinová R. & Hauer T 2013: Pilot survey of cyanobacterial diversity from the neighborhood of San Gerardo de Rivas, Costa Rica with a brief summary of current knowledge of terrestrial cyanobacteria in Central America. Brazilian Journal of Botany 36, 299 - 307. doi: "10.1007/s40415-013-0030-5"
Müllerová J., Pergl J. & Pyšek P. 2013: Remote sensing as a tool for monitoring plant invasions: testing the effects of data resolution and image classification approach on the detection of a model plant species Heracleum mantegazzianum (giant hogweed). International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 25, 55 - 65. doi: "10.1016/j.jag.2013.03.004"
Müllerová J., Szabó P., Kopecký M. & Macek M. 2013: LONGWOOD: integrating woodland history and ecology in a geodatabase through an interdisciplinary approach. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8795, 1 - 8. doi: "10.1117/12.2027650"
Münzbergová Z. 2013: Comparative demography of two co-occurring Linum species with different distribution patterns. Plant Biology 15, 963 - 970. doi: "10.1111/plb.12007"
Münzbergová Z., Cousins S. A. O., Herben T., Plačková I., Mildén M. & Ehrlén J. 2013: Historical habitat connectivity affects current genetic structure in a grassland species. Plant Biology 15, 195 - 202. doi: "10.1111/j.1438-8677.2012.00601.x "
Münzbergová Z., Hadincová V., Wild J. & Kindlmannová J. 2013: Variability in the Contribution of Different Life Stages to Population Growth as a Key Factor in the Invasion Success of Pinus strobus. PLOS ONE 8, 1 - 12. doi: "10.1371/journal.pone.0056953"
Münzbergová Z. & Skuhrovec J. 2013: Effect of Habitat Conditions and Plant Traits on Leaf Damage in the Carduoideae Subfamily. PLOS ONE 8, 1 - 9. doi: "10.1371/journal.pone.0064639"
Münzbergová Z., Šurinová M. & Castro S. 2013: Absence of gene flow between diploids and hexaploids of Aster amellus at multiple spatial scales. Heredity 110, 123 - 130. doi: "10.1038/hdy.2012.87"
Najdenski H.M., Gigova L., Iliev I., Pilarski P., Lukavský J., Tsvetkova I.V., Ninova M.S. & Kussovski V.K. 2013: Antibacterial and antifungal activities of selected microalgae and cyanobacteria. International Journal of Food Science and Technology 48, 1533 - 1540. doi: "10.1111/ijfs.12122 "
Navrátilová J. 2013: LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 421 - 424. doi: ""
Navrátilová J. 2013: LFD02 Vaccinio uliginosi-Pininetum sylvestris Kleist 1929. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 424 - 426. doi: ""
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 426 - 429. doi: ""
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: Svaz LFD Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 419 - 421. doi: ""
Nedbalová L. 2013: Bakterie a viry. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 133 - 133. doi: ""
Nedbalová L. 2013: Větší bezobratlí živočichové. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 137 - 142. doi: ""
Nedbalová L. 2013: Zooplankton. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 135 - 137. doi: ""