Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vild O., Šipoš J., Szabó P., Macek M., Chudomelová M., Kopecký M., Suchánková S., Houška J., Kotačka M. & Hédl R. 2018: Legacy of historical litter raking in temperate forest plant communities. Journal of Vegetation Science 29, 596 - 606
Vinogradova Y., Pergl J., Hejda M., Essl F., van Kleunen M., REGIONAL CONTRIBUTORS & Pyšek P. 2018: Invasive alien plants of Russia: insights from regional inventories. Biological Invasions 20, 1931 - 1943
Visconti P., Elias V., Sousa Pinto I., Fischer M., Ali-Zade V., Báldi A., Brucet S., Bukvareva E., Byrne K., Caplat P., Feest A., Guerra C., Gozlan R., Jelić D., Kikvidze Z., Cavrillier A., Le Roux X., Lipka O., Petřík P., Schatz B., Smelansky I. & Viard F. 2018: Chapter 3: Status, trends and future dynamics of biodiversity and ecosystems underpinning nature’s contributions to people. In: Rounsevell M., Fischer M., Torre-Marin Rando A. & Mader A. (eds.) The regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia. IPBES, Bonn, 187 - 382
Vítková M., Conedera M., Sádlo J., Pergl J. & Pyšek P. 2018: Gefährlich und nützlich zugleich: Strategien zum Management der invasiven Robinie. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 169, 77 - 85
Vítková M. & Sádlo J. 2018: Akát jako příklad uplatnění diferencovaného managementu. Živa 66, 238 - 241
Vlková L. & Prach K. 2018: Revitalizace vytěženého rašeliniště Soumarský most – reintrodukce dvou cílových druhů. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 136 - 138
Vojík M. & Boublík K. 2018: Fear of the dark: decline in plant diversity and invasion of alien species due to increased tree canopy density and eutrophication in lowland woodlands. Plant Ecology 219, 749 - 758
Volf M., Segar S. T., Miller S. E., Isua B., Sisol M., Aubona G., Šimek P., Moos M., Laitila J., Kim J., Zima J. Jr., Rota J., Weiblen G. D., Wossa S., Salminen J., Basset Y. & Novotný V. 2018: Community structure of insect herbivores is driven by conservatism, escalation and divergence of defensive traits in Ficus. Ecology Letters 21, 83 - 92
Vondrák J., Malíček J., Palice Z., Bouda F., Berger F., Sanderson N., Acton A., Pouska V. & Kish R. 2018: Exploiting hot-spots; effective determination of lichen diversity in a Carpathian virgin forest. PLoS ONE 13, 1 - 19
Vondrák J., Shahidin H., Haji Moniri M., Halıcı G. & Košnar J. 2018: Taxonomic and functional diversity in Calogaya (lichenised Ascomycota) in dry continental Asia. Mycological Progress 17, 897 - 916
Westermeier A. S., Sachse R., Poppinga S., Vögele P., Adamec L., Speck T. & Bischoff M. 2018: How the carnivorous waterwheel plant (Aldrovanda vesiculosa) snaps. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 285, 1 - 10
Wu S. L., Vosatka M., Vogel-Mikus K., Kavcic A., Keleme M., Sepec L., Pelicon P., Skala R., Powter A. R. V., Teodoro M., Michalkova Z. & Komarek M. 2018: Nano Zero-Valent Iron Mediated Metal(loid) Uptake and Translocation by Arbuscular Mycorrhizal Symbioses. Environmental Science and Technology 52, 7640 - 7651
Yazlik A., Pergl J. & Pyšek P. 2018: Impact of alien plants in Turkey assessed by General Impact Scoring System. NeoBiota 39, 31 - 51
Yurchenko T., Ševčíková T., Přibyl P., El Karkouri K., Klimeš V., Amaral R., Zbránková V., Kim E., Raoult D., Santos L. M. A. & Eliáš M. 2018: A gene transfer event suggests a long-term partnership between eustigmatophyte algae and a novel lineage of endosymbiotic bacteria. ISME Journal 12, 2163 - 2175
Zahradníček J., Chrtek J., Ferreira M. Z., Krahulcová A. & Fehrer J. 2018: Genome size variation in the genus Andryala (Hieraciinae, Asteraceae). Folia Geobotanica 53, 429 - 447
Zalewska-Gałosz J., Kaplan Z. & Kwolek D. 2018: Reinterpretation of Potamogeton ×nerviger: solving a taxonomic puzzle after two centuries. Preslia 90, 135 - 149
Zamora J. K., Svensson M., Kirschner R., Olariaga I., Ryman S., Parra L. A., Geml J. & al. 2018: Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus 9, 167 - 175
Záveská Drábková L. 2018: Muďoul – banánovník severu. Botanika 5, 24 - 25
Záveská Drábková L. 2018: Vůně, nektar a evoluce. Rostliny a vůně – 1. díl. Botanika 5, 8 - 10
Zhang Y., Latzel V., Fischer M. & Bossdorf O. 2018: Understanding the evolutionary potential of epigenetic variation: a comparison of heritable phenotypic variation in epiRILs, RILs, and natural ecotypes of Arabidopsis thaliana. Heredity 2018, 257 - 265