Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Wild J., Macek M., Kopecký M., Zmeškalová J., Hadincová V. & Trachtová P. 2013: Temporal and spatial variability of microclimate in sandstone landscape: detailed field measurement. In: Migon P. & Kasprzak M. (eds.) Sandstone Landscapes, Proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 220 - 224.
Wirth V., Hauck M., Schultz M., Palice Z. & Printzen C. 2013: Lecidea Ach. Schlüssel der Arten der Sammelgattung. TS 2: Auf Rinde und Holz. In: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (eds) Die Flechten Deutschlands. Stuttgart: Ulmer., 622 - 632.
Záveská Drábková L. 2013: A survey of karyological phenomena in the Juncaceae with emphasis on chromosome number variation and evolution. Botanical Review 79, 401 - 446. doi:10.1007/s12229-013-9127-6
Záveská Drábková L. 2013: Ke kořenům fylogenetické systematiky. Sto let od narození Williho Henniga. Vesmír 92, 566 - 568.
Záveská Drábková L. 2013: Otevřená věda v Botanickém ústavu. Botanika 2013, 21 - 21.
Záveská Drábková L. 2013: Za novým rodem do hor - pozvánka od sítiny horské. Botanika 2013, 6 - 6.
Záveská Drábková L. & Kirschner J. 2013: Oreojuncus, a new genus in the Juncaceae. Preslia 85, 483 - 503.
Žárský J. 2013: Ekologická stechiometrie: Život jako stavebnice. časopis Vesmír 6, 354 - 361.
Žlebčík J., Sekerka P., Caspers Z. & Bursíková A. 2013: Průvodce rozáriem Průhonické botanické zahrady na Chotobuzi. Botanický ústav AV ČR, 1 - 46.
Adamec L. 2012: Firing and resetting characteristics of carnivorous Utricularia reflexa traps: physiological or only physical regulation of trap triggering? Phyton - Annales Rei Botanicae 52, 281 - 290.
Adamec L. 2012: News in ecophysiological research on aquatic Utricularia traps. Carnivorous Plant Newsletter (Pinole, CA, USA) 41, 92 - 104.
Adamec L. 2012: Respiration study on carnivorous plants: Pygmy Drosera gemmae and Drosophyllum roots. Carniflora Australis (Sydney) 8, 4 - 10.
Adamec L. 2012: Why do aquatic carnivorous plants prefer growing in dystrophic waters? Acta Biologica Slovenica 55, 3 - 8.
Adamec L. 2012: Za tajemstvím pastí vodních masožravých rostlin bublinatek. In: Sádlo J., Matušinský D. & Kischner J. (eds.) Dobrodružství s rostlinami, Botanický ústav AVČR, v. v. i., 47 - 53.
Alba C., Bowers M. D. & Hufbauer R. 2012: Combining optimal defense theory and the evolutionary dilemma model to refine predictions regarding plant invasion. Ecology 93, 1912 - 1921.
Alba C. & Hufbauer R. 2012: Exploring the potential for climatic factors, herbivory, and co-occuring vegetation to shape performance in native and introduced populations of Verbascum thapsus. Biological Invasions 14, 2505 - 2518. doi:10.1007/s10530-012-0247-4
Albert C.H., de Bello F., Boulangeat I., Pellet G., Lavorel S. & Thuiller W. 2012: On the importance of intraspecific variability for the quantification of functional diversity. Oikos 121, 116 - 126. doi:10.1111/j.1600-0706.2011.19672.x
Albrechtová J., Látr A., Nedorost L., Pokluda R., Posta K. & Vosátka M. 2012: Dual Inoculation with Mycorrhizal and Saprotrophic Fungi Applicable in Sustainable Cultivation Improves the Yield and Nutritive Value of Onion. Scientific World Journal 2012, 1 - 8. doi:10.1100/2012/374091
Alexandrov S., Iliev I., Lukavský J. & Petkov G. 2012: Influence of herbicides on the growth and composition of the yellow-green alga Trachydiscus minutus. Journal of BioScience and Biotechnology 2012, 123 - 126.
Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová N., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B., Baisheva E. Z., Schuster B. & Diekmann M. 2012: The species richness-productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 21, 657 - 667. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x