Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Zenáhlíková J., Svoboda M., Wild J., Kopecký M. & Macek M. 2011: The Regeneration Stand and Heigh Increment 10 Years after a Dieback Caused by Bark Beetle Outbreak. In: Marušák R., Dvořák J. & Natov P. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference of Young Scientists (COYOUS 2011), Česká zemědělská univerzita, Praha, 108 - 119. doi:nemá
Adamec L. 2010: Dark respiration of leaves and traps of terrestrial carnivorous plants: are there greater energetic costs in traps? Central European Journal of Biology 5, 121 - 124. doi:10.2478/s11535-009-0080-7
Adamec L. 2010: Ecophysiological look at organ respiration in carnivorous plants: A review. In: Osterhoudt G., Barhydt J. (eds.) Cell Respiration and Cell Survival: Processes, Types and Effects. Nova Science Publishers, Inc., New York, 225 - 235.
Adamec L. 2010: Field growth analysis of Utricularia stygia and U. intermedia-two aquatic carnivorous plants with dimorphic shoots. Phyton - Annales Rei Botanicae 49, 241 - 251.
Adamec L. 2010: Mineral cost of carnivory in aquatic carnivorous plants. Flora 205, 618 - 621. doi:10.1016/j.flora.2009.11.001
Adamec L. 2010: Tissue mineral nutrient content in turions of aquatic plants: does it represent a storage function? Fundamental and Applied Limnology 176, 145 - 151. doi:10.1127/1863-9135/2010/0176-0145
Adamec L., Husák Š., Kučerová A. & Navrátilová J. 2010: Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň. In: Chytrá M., Hanzelka P. & Kacerovský R. (eds.) Botanické zahrady a arboreta České republiky. Academia a Unie BZ ČR, Praha, 388 - 395.
Adamec L. & Květ J. 2010: Štěpán Husák sedmdesátiletý. Živa 58, 4 - 5.
Adamec L., Sirová D. & Vrba J. 2010: Contrasting growth effects of prey capture in two aquatic carnivorous plant species. Fundamental and Applied Limnology 176, 153 - 160. doi:10.1127/1863-9135/2010/0176-0145
Adamec L., Sirová D., Vrba J. & Rejmánková E. 2010: Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. Biologia 65, 273 - 278. doi:10.2478/s11756-010-0002-1
Addico G. N. D., Hardege J. D., Babica P., Kohoutek J. & de Graft-Johnson K. A. A. 2010: Levels of Demethylated Microcystin-RR ([D-Asp3] MCYST-RR) and Five Other Putative Microcystins Identified in a Culture of Planktothrix sp. Strain CCAP 1460/13. West African Journal of Applied Ecology 17, 37 - 53.
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Can campo rupestre vegetation be floristically delimited based on vascular plant genera? Plant Ecology 207, 67 - 79. doi:10.1007/s11258-009-9654-8
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2010: Vegetation strategy of Vellozia crinita (Velloziaceae). Biologia 65, 254 - 264. doi:10.2478/s11756-010-0005-y
Amini Rad M., Hroudová Z. & Marhold K. 2010: The genus Bolboschoenus in Iran: taxonomy and distribution. Nordic Journal of Botany 28, 588 - 602. doi:10.1111/j.1756-1051.2010.00707.x
Arvanitis L., Wiklund C., Münzbergova Z., Dahlgren J. & Ehrlen J. 2010: Novel antagonistic interactions associated with plant polyploidization influence trait selection and habitat preference. Ecology Letters 13, 330 - 337. doi:10.1111/j.1461-0248.2009.01429.x
Bartish I. V., Hennekens, S., Aidoud, A., Hennion, F., Prinzing, A. 2010: Species pools along contemporary environmental gradients represent different levels of diversification. Journal of Biogeography 37, 2317 - 2331. doi:DOI: 10.1111/j.1365-2699.2010.02382.x
Bártová K., Kohoutek J., Adamovský A., Bláhová L., Hilscherová K., Babica P. & Bláha L. 2010: Nové metabolity sinic s nádorově promočnímim účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami. In: Maršálek, B., Vinklárková, D. & Maršálková, E. (ed.) Sborník konference Cyanobakterie, Botanický ústav AV ČR v.v.i.,, 142 - 145.
Bartušková A., Klimešová J. 2010: Reiteration in the short lived root-sprouting herb Rorippa palustris: does the origin of buds matter? Botany-Botanique 88, 630 - 638. doi:10.1139/B10-044
Bláha, L., Babica, P., Hilscherová, K. & Upham, B. L. 2010: Inhibition of gap-junctional intercellular communication and activation of mitogen-activated protein kinases by cyanobacterial extracts-Indications of novel tumor-promoting cyanotoxins? Toxicon 55, 126 - 134. doi:10.1016/j.toxicon.2009.07.009
Bláha, L., Bláhová, L., Kohoutek, J., Adamovský, O., Babica, P. & Maršálek, B. 2010: Temporal and spatial variability of cyanobacterial toxins microcystins in three interconnected freshwater reservoirs. Journal of the Serbian Chemical Society 75, 1303 - 1312. doi:10.2298/JSC100113106B