Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1075. Cerinthe minor L. - voskovka menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 84 - 84
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1077. Echium russicum J. F. GMELIN - hadinec červený. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 85 - 85
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1078. Pulmonaria officinalis L. - plicník lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 86 - 86
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1079. Pulmonaria obscura DUMORT. - plicník tmavý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 86 - 86
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1080. Pulmonaria angustifolia L. - plicník úzkolistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 87 - 87
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1081. Pulmonaria mollis HORNEM. - plicník měkký. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 87 - 87
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1083. Symphytum officinale L. - kostival lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 88 - 88
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1084. Symphytum tuberosum L. - kostival hlíznatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 89 - 89
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1085. Anchusa officinalis L. - pilát lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 89 - 89
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1087. Asperugo procumbens L. - ostrolist poléhavý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 90 - 90
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1092. Hackelia deflexa (WAHLENB.) OPIZ - lopuštík skloněný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 93 - 93
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1093. Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK - pupkovec pomněnkový. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 93 - 93
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1094. Cynoglossum officinale L. - užanka lékařská. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 94 - 94
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1096. Atropa bella-donna L. - rulík zlomocný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 95 - 95
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1097. Hyoscyamus niger L. - blín černý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 95 - 95
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1098. Solanum dulcamara L. - lilek potměchuť. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 96 - 96
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1099. Solanum nigrum L. - lilek černý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 96 - 96
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1100. Datura stramonium L. var. stramonium - durman obecný pravý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 97 - 97
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1101. Verbascum phoeniceum L. - divizna brunátná. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 97 - 97
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1102. Verbascum blattaria L. - divizna švábovitá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 98 - 98