Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hédl R. 2013: LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 245 - 249.
Hédl R. 2013: LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 249 - 254.
Hédl R. 2013: LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 254 - 256.
Hédl R. 2013: LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 256 - 259.
Hédl R. 2013: LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 289 - 292.
Hédl R. & Petřík P. 2013: Čtvrtý, závěrečný díl monografie Vegetace České republiky spatří zakrátko světlo světa. Botanika 1, 17 - 17.
Hejda M. 2013: Do species differ in their ability to coexist with the dominant alien Lupinus polyphyllus? A comparison between two distinct invaded ranges and a native range. Neobiota 17, 39 - 55. doi:10.3897/neobiota.17.4317
Hejda M. 2013: Do species of invaded communities differ in their vulnerability to being eliminated by the dominant alien plants? Biological Invasions 15, 1989 - 1999. doi:10.1007/s10530-013-0426-y
Hejda M. & de Bello F. 2013: Impact of plant invasions on functional diversity in the vegetation of Central Europe. Journal of Vegetation Science 24, 890 - 897. doi:10.1111/jvs.12026
Herben T., Březina S., Hadincová V., Krahulec K. & Skálová H. 2013: Mutual replacement of species in space in a grassland community: is there an evidence for functional complementarity of replacement groups? Oikos 122, 111 - 121. doi:doi: 10.1111/j.1600-0706.2012.20268.x
Herben T., Nováková Z. & Klimešová J. 2013: Comparing functional diversity in traits and demography of Central European vegetation. Journal of Vegetation Science 24, 910 - 920. doi:10.1111/jvs.12054
Hettenbergerová E., Hájek M., Zelený D., Jiroušková J. & Mikulášková E. 2013: Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. Preslia 85, 369 - 388.
Hindák F., Kvíderová J. & Lukavský J. 2013: Growth characteristics of selected thermophilic strains of cyanobacteria using crossed gradients of temperature and light. Biologia 68, 830 - 837. doi:10.2478/s11756-013-0215-1
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hédl R. & Modrý M. 2013: Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 15, 293 - 303. doi:10.1016/j.ppees.2013.08.004
Holba M., Došek M., Škorvan O., Matysíková J., Plotěný K. & Maršálek B. 2013: Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost? In: Růžičková I., Fuka T. & Wanner J. (eds.) Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení, Tribun EU, Brno, 335 - 338.
Holba M., Matysíková J., Došek M., Jančula D., Mikula P., Maršálek B., Maršálková E., Babica P., Novák P., Šišková K., Zbořil R. & Kejvalová K. 2013: Dočištění a hygienizace komunálního odtoku z ČOV pomocí směsi železanů/železičnanů a nanočástic nulamocného železa. Vodní hospodářství 63, 144 - 149.
Holub P., Fabšičová M. , Tůma I., Záhora J. & Fiala K. 2013: Effects of artificially varying amounts of rainfall on two semi-natural grassland types. Journal of Vegetation Science 24, 518 - 529. doi:10.1111/j.1654-1103.2012.01487.x
Holub P., Tůma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on below-ground plant mass of submontane Polygono-Cirsietum meadow. Beskydy 6, 33 - 42.
Holub P., Tůma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on root growth in the wet submontane meadow. Plant Soil and Environment 59, 342 - 347.
Hoták Z., Štěpánek J., Plačková I. & Jarolímová V. 2013: Poa riphaea, an endangered stenoendemic species in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia 85, 81 - 96.