Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Catford J., Vesk P., Richardson D. M. & Pyšek P. 2012: Quantifying levels of biological invasion: towards the objective classification of invaded and invasible ecosystems. Global Change Biology 18, 44 - 62. doi:10.1111/j.1365-2486.2011.02549.x
Cepák V. 2012: Hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus). Třeboňský svět 10, 25 - 25.
Cepák V. 2012: Křemenáč hnědý (Leccinum decipiens) - také zvaný kozák hnědý. Třeboňský svět 11, 27 - 27.
Cepák V. & Lukavský J. 2012: Cryoseston in the Sierra Nevada Mountains (Spain). Nova Hedwigia 94, 163 - 173. doi:10.1127/0029-5035/2012/0094-0163
Čámská K. & Skálová H. 2012: Effect of low-dose N application and early mowing on plant species composition of mesophilous meadow grassland (Arrhenatherion) in Central Europe. Grass and Forage Science 67, 403 - 410. doi:10.1111/j.1365-2494.2012.00858.x
Čepelová B. & Münzbergová Z. 2012: Factors determining the plant species diversity and species composition in a suburban landscape. Landscape and Urban Planning 106, 336 - 346. doi:10.1016/j.landurbplan.2012.04.008
Černý T., Šrůtek M., Petřík P., Song J.-S. & Valachovič M. 2012: Korean forest database. Biodiversity and Ecology 4, 300 - 301. doi:10.7809/b-e.00097
Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J. & Vrba J. 2012: Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora. Preslia 84, 141 - 153.
Čulíková V. & Jankovská V. 2012: Archeobotanické nálezy. In: Meduna P. (ed.) Raně středověké sídliště v Hrdlovce. Archeologický ústav AV ČR, Praha., 73 - 98.
Danihelka J. 2012: Cotoneaster lucidus Schltdl. Zprávy České botanické společnosti 47, 68 - 69.
Danihelka J. 2012: Herbáře včera, dnes a zítra. Živa 60, 85 - 87.
Danihelka J. 2012: Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli) v Sudetech aneb anti-Hendrych. Zprávy České botanické společnosti 46, 251 - 263.
Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. 2012: Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84, 647 - 811.
de Bello F. 2012: The quest for trait divergence and convergence: are null-models the magic wand? Global Ecology and Biogeography 21, 312 - 317. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00682.x
de Bello F., Janeček S, Lepš J., Doležal J., Macková J., Lanta V. & Klimešová J. 2012: Different plant trait scaling in dry versus wet Central European meadows. Journal of Vegetation Science 23, 709 - 720. doi:Doi:10.1111/j.1654-1103.2012.01389.x
de Bello F., Price J. N., Münkemüller T., Liira J., Zobel M., Thuiller W., Gerhold P., Götzenberger L., Lavergne S., Lepš J., Zobel K. & Pärtel M. 2012: Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. Ecology 93, 2263 - 2273. http://dx.doi.org/10.1890/11-1394.1
Dengler J., Berendsohn W. G., Bergmeier E., Chytrý M., Danihelka J., Jansen F., Kusber W.- H., Landucci F., Müller A., Panfili E., Schaminée J. H. J., Venanzoni R. & von Raab-Straube E. 2012: The need for and the requirements of EuroSL, an electronic taxonomic reference list of all European plants. Biodiversity & Ecology 4, 15 - 24. doi:10.7809/b-e.00056
Doležal J., Altman J., Kopecký M., Černý T., Janeček Š., Bartoš M., Petřík P., Šrůtek M., Lepš J. & Song J.S. 2012: Plant Diversity Changes during the Postglacial in East Asia: Insights from Forest Refugia on Halla Volcano, Jeju Island. PLoS One 7, 1 - 12. doi:10.1371/journal.pone.0033065
Dostálek J. & Frantík T. 2012: Případová studie: Pastva ovcí a koz na xerotermních trávnících. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. - vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 87 - 95.
Dostálek J. & Frantík T. 2012: The impact of different grazing periods in dry grasslands on the expansive grass Arrhenatherum elatius L. and on woody species. Environmental Management 49, 855 - 861. doi:10.1007/s00267-012-9819-4