Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kolaříková Z., Kohout P., Krüger C., Janoušková M., Mrnka L. & Rydlová J. 2017: Root-associated fungal communities along a primary succession on a mine spoil: Distinct ecological guilds assemble differently. Soil Biology & Biochemistry 113, 143 - 152. doi:10.1016/j.soilbio.2017.06.004
Kolář J. 2017: [Recenze]: Sandra Mariët Beckerman. Corded Ware Coastal Communities: Using Ceramic Analysis to Reconstruct Third Millennium BC Societies in the Netherlands. European Journal of Archaeology 20, 759 - 763. doi:10.1017/eaa.2017.51
Kolář J., Kučerová A., Pavelec J. & Vymazal J. 2017: Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination? Hydrobiologia 794, 347 - 358. doi:10.1007/s10750-017-3109-3
Komárek J. 2017: In memoriam - RNDr. Josef Nečas CSc. Fottea 17, 3 - 4.
Komárek J. 2017: Prof. RNDr. František Hindák, DrSc. - 80 years. Fottea 17, 1 - 2.
Komárek J. & Edwards K. R. 2017: Extrémní mokřady. In: Čížková H., Vlasáková L. & Květ J. (eds.), Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 194 - 206.
Komárek J., Komárková J., Ventura S., Kozlíková-Zapomělová E. & Rejmánková E. 2017: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 3. Diversity of heterocytous genera. Nova Hedwigia 105, 445 - 486. doi:10.1127/nova_hedwigia/2017/0425
Kondrysová E., Krak K. & Mandák B. 2017: Development, characterization and cross-amplification of 16 microsatellite primers for Atriplex tatarica (Amaranthaceae). Applications in Plant Sciences 5, 1 - 5. doi:doi:10.3732/apps.1700094
Kong B., Chen L., Kasahara Y., Sumida A., Ono K., Wild J., Nagatake A., Hatano R. & Hara T. 2017: Understory dwarf bamboo affects microbial community structures and soil properties in a Betula ermanii forest in northern Japan. Microbes and Environment 32, 103 - 111. doi:10.1264/jsme2.ME16154
Kotilinek M., Hiiesalu I., Košnar J., Šmilauerová M., Šmilauer P, Altman J., Dvorský M., Kopecký M. & Doležal J. 2017: Fungal root symbionts of high altitude vascular plants in the Himalayas. Scientific Reports 7, 1 - 14. doi:10.1038/s41598-017-06938-x
Krahulcová A. 2017: IAPT/IOPB chromosome data 25. Taxon 66, 1249 - 1249. doi:10.12705/665.29
Krahulcová A., Trávníček P., Krahulec F. & Rejmánek M. 2017: Small genomes and large seeds: chromosome numbers, genome size and seed mass in diploid Aesculus species (Sapindaceae). Annals of Botany 119, 957 - 964. doi:10.1093/aob/mcw261
Krstić S., Aleksovski B. & Komárek J. 2017: Rare occurrence of nine Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) in a single lake (Lake Dojran, fYR Macedonia). Advances in Oceanography and Limnology 8, 4 - 21. doi:10.4081/aiol.2017.6236
Krüger C., Kohout P., Janoušková M., Püschel D., Frouz J. & Rydlová J. 2017: Plant Communities Rather than Soil Properties Structure Arbuscular Mycorrhizal Fungal Communities along Primary Succession on a Mine Spoil. Frontiers in Microbiology 8, 1 - 16. doi:10.3389/fmicb.2017.00719
Kučerová A. 2017: Prameniště. In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice., 79 - 84.
Kučerová A. 2017: Shrnutí problematiky ekologického stavu rašelinišť v ČR, stav, trendy, ohrožení, ochrana. Definice dobrého ekologického stavu rašeliniště v podmínkách ČR. In: Pithart D., Přikryl I., Melichar V., Vlasáková L. (eds.), Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje., Beleco z.s., Praha., 24 - 26.
Kučerová A., Pithart D. & Obstová L. 2017: Hladina podzemní vody a chemismus vody. In: Pithart D., Přikryl I., Melichar V., Vlasáková L. (eds.), Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco z.s., Praha., 27 - 40.
Kühn I., Pyšek P. & Kowarik I. 2017: Seven years of NeoBiota – the times, were they a changin’? NeoBiota 36, 57 - 69. doi:10.3897/neobiota.36.21926
Kumar D., Kvíderová J., Kaštánek P. & Lukavský J. 2017: The green alga Dictyosphaerium chlorelloides biomass and polysaccharides production determined using cultivation in crossed gradients of temperature and light. Engineering in Life Sciences 17, 1030 - 1038. doi:10.1002/elsc.201700014
Kuravova K., Sipos J., Wahab R. A., Kahar R. S. & Kocarek P. 2017: Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera. Zoological Journal of the Linnean Society 179, 291 - 302. doi:10.1111/zoj.12474