Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Aronson M. F. J., La Sorte F. A., Nilon C. H., Katti M., Goddard M. A., Lepczyk C. A., Warren P. S., Williams N. S. G., Cilliers S., Clarkson B., Dobbs C., Dolan R., Hedblom M., Klotz S., Louwe Koojimans J., Kühn I., MacGregor-Fors I., McDonnell M., Mörtberg U., Pyšek P., Siebert S., Sushinsky J., Werner P. & Winter M. 2014: A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 281, 1 - 8. doi:10.1098/rspb.2013.3330
Babica P., Jaša L., Sadílek J. & Maršálek B. 2014: Využití pasivních vzorkovačů pro detekci microcystinů ve vodárenských nádržích. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Vodárenská biologie 2014, Ekomonitor, Chrudim, 93 - 99.
Baeten L., Warton D., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G-R., Wulf M. & Verheyen K. 2014: A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5, 156 - 164. doi:10.1111/2041-210X.12137
Bartoš M. & Janeček Š. 2014: Pollinator-induced twisting of flowers sidesteps floral architecture constraints. Current Biology 24. doi:10.1016/j.cub.2014.07.056
Belyayev A. 2014: Bursts of transposable elements as an evolutionary driving force. Journal of Evolutionary Biology 27, 2573 - 2584. doi:10.1111/jeb.12513
Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. 2014: Pollen morphology of European bladderworts (Utricularia L., Lentibulariaceae). Review of Palaeobotany and Palynology 205, 22 - 30. doi:10.1016/j.revpalbo.2014.02.009
Biela R., Maršálková E., Čech D. & Palčík J. 2014: Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže. Vodní hospodářství 64, 14 - 17.
Bílá, K., Moretti, M., de Bello, F., Dias, A.T.C., Pezzatti, G.B., Van Oosten, A.R. & Berg, M.P. 2014: Disentangling community functional components in a litter-macrodetritivore model system reveals the predominance of the mass ratio hypothesis. Ecology and Evolution 4, 408 - 416.
Blackburn T. M., Essl F., Evans T., Hulme P. E., Jeschke J. M., Kühn I., Kumschick S., Marková Z., Mrugała A., Nentwig W., Pergl J., Pyšek P., Rabitsch W., Ricciardi A., Richardson D. M., Sendek A., Vilà M., Wilson J. R. U., Winter M., Genovesi P. & Bacher S. 2014: A unified classification of alien species based on the magnitude of their environmental impacts. PLoS Biology 12, 1 - 11. doi:10.1371/journal.pbio.1001850
Burda J., Hrdinka L., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2014: Zaostřeno na rododendrony. Botanika 2014, 1 - 75.
Businský R., Frantík T. & Vít P. 2014: Morphological evaluation of the Pinus kesiya complex (Pinaceae). Plant Systematics and Evolution 300, 273 - 285. doi:10.1007/s00606-013-0880-0
Cantonati M., Guella G., Komárek J. & Spitale D. 2014: Depth distribution of epilithic cyanobacteria and pigments in a mountain lake characterized by marked water-level fluctuations. Freshwater Science 33, 537 - 547. doi:10.1086/675930
Cantonati M., Komárek J., Hernández-Mariné M. & Angeli N. 2014: New and poorly known coccoid species (Cyanoprokaryota) from the mid-depth and deep epilithon of a carbonate mountain lake. Freshwater Science 33, 548 - 556. doi:10.1086/675931
Carboni, M., de Bello, F., Janeček, S., Doležal, J., Horník, J., Lepš, J., Reitalu, T. & Klimešová, J. 2014: Changes in trait divergence and convergence along a productivity gradient in wet meadows. Agriculture Ecosystems and Environment 182, 96 - 105. doi:10.1016/j.agee.2013.12.014
Cepák V., Přibyl P., Kohoutková J. & Kaštánek P. 2014: Optimization of cultivation conditions for fatty acid composition and EPA production in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Journal of Applied Phycology 26, 181 - 190. doi:10.1007/s10811-013-0119-z
Colautti R. I., Franks S. J., Hufbauer R. A., Kotanen P., Torchin M., Byers J. E., Pyšek P. & Bossdorf O. 2014: The Global Garlic Mustard Field Survey: challenges and opportunities of a unique, large-scale collaboration for invasion biology. NeoBiota 21, 29 - 47. doi:10.3897/neobiota.21.5242
Colautti R. I., Parker J. D., Cadotte M. W., Pyšek P., Brown C. S., Sax D. F. & Richardson D.M. 2014: Quantifying the invasiveness of species. NeoBiota 21, 7 - 27. doi:10.3897/neobiota.21.5310
Currie W. S., Goldberg D. E., Martina J., Wildová R., Farrer E. & Elgersma K. J. 2014: Emergence of nutrient-cycling feedbacks related to plant size and invasion success in a wetland community-ecosystem model. Ecological Modelling 282, 69 - 82. doi:10.1016/j.ecolmodel.2014.01.010
Červenkova Z. & Münzbergova 2014: Pollen limitation and pollinator preferences in Scorzonera hispanica. Plant Biology 16, 967 - 972. doi:10.1111/plb.12142
Čtvrtlíková M., Znachor P. & Vrba J. 2014: The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86, 279 - 292.