Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
1999: Vosátka, M., Jansa, J., Regvar, M., Šrámek, F., Malcová, R.: Inoculation with mycorrhizal fungi – a feasible biotechnology for horticulture. Phyton 39, 219 - 224.
1999: Vosátka, M., Rydlová, J., Malcová, R.: Microbial inoculation of plants for revegetation of disturbed soils in degraded ecosystems. In: Kovář P. (ed.) Nature and culture in landscape ecology. Proceedings of the CZ-IALE Conference, Prague, Czech Republic, 7–13 September 1999, pp. 303–317, 1999., 303 - 317.
Komárek J., Anagnostidis K. 1998: Cyanoprokaryota 1.teil: Chroococcales. In: Ettl H., Gartner G., Heynig H@ Mollenhauer D. eds. Susswasserflora von Mitteleuropa 19/1, Gustav Fisher, Jena-Stuttgart-Lubeck-Ulm.
Klee, R. & Houk, V. 1996: Morphology and ultrastructure of Cyclotella woltereckii HUSTEDT (Bacillariophyceae). 147, 19 - 27.
Houk, V. 1993: Morphology and ultrastructure of Cyclotella bodanica var. affinis GRUNOW (Bacillariophyceae). 143, 215 - 228.
Houk, V. 1993: Some morphotypes in the „Orthoseira roeseana“ complex. Diatom Research 8, 385 - 402.
Snow A. A., Travis S. E., Wildová R., Fér T., Sweeeny P. M., Marburger J. E., Windels S., Kubátová B., Goldberg D. E. & Mutegi E. 12: Species-specific SSR alleles for studies of hybrid cattails (Typha latifolia × T. angustifolia; Typhaceae) in North America. American Journal of Botany 2010, 2061 - 2067. doi:10.3732/ajb.1000187
Bárnet M., Pavela R., Pilař M., Mráz J., Pluhař P. & Vosátka M.: Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin. -.
Bílek 0., Boublík K., Kolbek J., Petřík P., Sádlo J. & Černý T.: Monitoring teplomilných a xerotermních biotopů. AOPK 2004, 1 - 28.
Danihelka J., Petřík P. & Wild J.: Databanka flóry České republiky. 2011.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek..
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR.
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR.
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu..
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656.
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů..
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou..
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin..