Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Chytrý M., Wild J., Pyšek P., Tichý L., Danihelka J. & Knollová I. 2009: Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants. Preslia 81, 187 - 207.
Jančula D., Maršálek B., Novotná Z., Černý J., Karásková M. & Rakušan J. 2009: In search of the main properties of phthalocyanines participating in toxicity against cyanobacteria. Chemosphere 77, 1520 - 1525. doi:10.1016/j.chemosphere.2009.09.053
Janoušková M., Lugon-Moulin N., Martin F. & Vosátka M. 2009: The effect of fertilization and mycorrhiza on Cadmium uptake by tobacco. Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research 23, 244 - 247.
Janoušková M., Seddas P., Mrnka L., van Tuinen D., Dvořáčková A., Tollot M., Gianinazzi-Pearson V., Vosátka M. & Gollotte A. 2009: Development and activity of Glomus intraradices as affected by co-existence with Glomus claroideum in one root system. Mycorrhiza 19, 393 - 402. doi:10.1007/s00572-009-0243-4
Kadlec J., Grygar T., Světlík I., Ettler V., Mihaljevič M., Diehl J. F., Beske-Diehl S. & Svitavská-Svobodová H. 2009: Morava River flood plain development during the last millennium (Strážnické Pomoraví, Czech Republic). Holocene 19, 499 - 509. doi:10.1177/0959683608101398
Kadlec T., Kotela M. A., Novák I., Konvička M. & Jarošík V. 2009: Effect of land use and climate on the diversity of moth guilds with different habitat specialization. Community Ecology 10, 152 - 158. doi:10.1556/ComEc.10.2009.2.3
Kaplan Z. 2009: Brunnera macrophylla (Adam) I. M. Johnston. Zprávy České botanické společnosti 44, 206 - 207.
Kaplan Z. 2009: Carex lepidocarpa Tausch. Zprávy České botanické společnosti 44, 213 - 214.
Kaplan Z. 2009: Ceratophyllum submersum L. Zprávy České botanické společnosti 44, 219 - 222.
Kaplan Z. 2009: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. Zprávy České botanické společnosti 44, 239 - 241.
Kaplan Z. 2009: Erigeron muralis Lapeyr. Zprávy České botanické společnosti 44, 243 - 244.
Kaplan Z. 2009: Galega officinalis L. Zprávy České botanické společnosti 44, 249 - 249.
Kaplan Z. 2009: Leersia oryzoides Sw. Zprávy České botanické společnosti 44, 269 - 269.
Kaplan Z. 2009: Najas marina L. Zprávy České botanické společnosti 44, 275 - 279.
Kaplan Z. 2009: Orobanche. Severočeskou přírodou 40, 96 - 96.
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287.
Kaplan Z. 2009: Pontederia cordata L. Zprávy České botanické společnosti 44, 294 - 295.
Kaplan Z. 2009: Rizika spojená s vysazováním rostlin do přírody. Cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Vesmír 88, 54 - 54.
Kaplan Z. 2009: Vicia lathyroides L. Zprávy České botanické společnosti 44, 313 - 314.
Kaplan Z. 2009: Vicia lutea L. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314.