Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hájková P. & Hájek M. 2007: TDF14 Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 278 - 280.
Hájková P., Hájek M., Blažková D., Kučera T., Chytrý M., Řezníčková M., Šumberová K., Černý T., Novák J. & Simonová D. 2007: Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea). In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 165 - 166.
Hájková P., Shaw B., Hájek M., Hinterlang D. & Plášek V. 2007: The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. Bryologist 110, 776 - 787.
Härtel H., Adamovič J. & Mikuláš R. 2007: General overview of European sandstone landscapes. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 321 - 324.
Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. 2007: Sandstone landscapes. Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1577-8, 1 - 493.
Härtel H., Sádlo J., Świerkosz K. & Marková I. 2007: Phytogeography of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 177 - 189.
Hauer T. 2007: Rock-inhabiting cyanprokaryota from South Bohemia (Czech Republic). Nova Hedwigia 85, 379 - 392.
Hauer T. & Jirka L. 2007: Image analysis - a simple method of algal culture growth assessment. Journal of Applied Phycology 19, 599 - 601.
Hédl R. 2007: Is sampling subjectivity a distorting factor in surveys for vegetation diversity? Folia Geobotanica 42, 191 - 198.
Hédl R. 2007: Natura 2000 habitats monitoring system in the Czech Republic: its designing and final shape. Feldmeyer-Christe E. (ed.): Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. Abstracts., 63 - 63.
Hédl R. 2007: Střední les z biologického pohledu. Lesnická práce 86, 440 - 441.
Hédl R. & Rejšek K. 2007: Soil changes after forty years of succession in an abandoned coppice in the Czech Republic. Acta Agronomica Hungarica 55, 453 - 474.
Hejcman M., Klaudisová M., Štursa J., Pavlů V., Schellberg J., Hejcmanová P., Hakl J., Rauch O. & Vacek S. 2007: Revisiting a 37 years abandoned fertilizer experiment on Nardus grassland in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems and Environment 118, 231 - 236.
Henley W.J., Kvíderová J., Kirkwood A.E., Milner J. & Potter A.T. 2007: Life in a hypervariable environment: Algae of the Great Salt Plains of Oklahoma, USA. In: Seckbach J. (ed.): Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments. Springer Netherlands, 681 - 694.
Herben T. 2007: General patterns in plant invasions: a family of quasi-neutral models. In: Storch D., Marquet P.A. and Brown J.H. (eds.) Scaling biodiversity, Cambridge University Press, 376 - 395.
Herben T., Březina S., Skálová H., Hadincová V. & Krahulec F. 2007: Variation in plant performance in a grassland: species-specific and neighbouring root mass effects. Journal of Vegetation Science 18, 55 - 62.
Herben T., Härtel H., Trýzna M. & Marková I. 2007: Biota in sandstone habitats: sandstones as ecological islands. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 141 - 143.
Holá D., Suda J., Kočová M., Rothová O., Salava J. & Chodová D. 2007: Endopolyploidy pattern and efficiency of photosynthetic electron transport in Kochia scoparia (L.) Schrad. biotypes resistant/sensitive to atrazine and/or ALS inhibitors. Herbologia 8, 71 - 83.
Holub P. 2007: Reakce dvou expansivních trav Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius na zvýšenou dostupnost dusíku. Ekológia trávného porastu VII, Mezinárodní vědecká konference, Banská bystrica,28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, 106 - 109.
Holub P. 2007: The effect of precipitation changes on above-ground biomass production of Beskydy mountain grassland in comparison with grassland in lowland and highland. Beskydy, MZLU Brno 20, 69 - 76.