Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kořínková D, Sádlo J & Mandák B. 2006: Datura stramonium L., 1753 - durman obecný. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 82 - 83.
Kořínková D, Sádlo J.& Mandák B. 2006: Conyza canadensis (L.) Cronq.,1943 - turanka kanadská. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 76 - 77.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák D. 2006: Sisymbrium officinale (l.) Scop., 1772 - hulevník lékařský. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 180 - 180.
Koukol O. 2006: Kompetice hub v labyrintu lesního opadu. ŽIVA 4/2006, 153 - 154.
Koukol O., Mrnka L., Kulhánková A. & Vosátka M. 2006: Competition of Scleroconidioma sphagnicola with fungi decomposing spruce litter needles. Canadian Journal of Botany 84, 469 - 476.
Koukol O., Novák F., Hrabal R. & Vosátka M. 2006: Saprotrophic fungi transform organic phosphorus from spruce needle litter. 38, 3372 - 3379.
Kovářová M. 2006: Effect of phenolics on vegetation dynamics. Kolbek J., Valachovic M. (eds.) Xerotermní vegetace stredoevropského prostoru. Zmeny ve vegetaci. - Bulletin Slov. Bot. Spolecn., Bratislava, Suppl. 2 14, 143 - 148.
Kovářová M. 2006: Role fenolických látek v koloběhu dusíku a jejich vliv na průběh obnovy vegetačního krytu. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, Materiály 21, 165 - 169.
Kozáková R., Pokorný P. & Jankovská V. 2006: Pollen analyses from Early and Late Medieval town of Prague. In: Abstacts from 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (7 EPPC 6.-11.September 2006), National Muzeum Prague, 71 - 71.
Krahulcová A. & Suda J. 2006: A modified method of flow cytometric seed screen simplifies the quantification of progeny classes with different ploidy levels. Biologia Plantarum 50, 457 - 460.
Krahulec F. 2006: Species of vascular plants endemic to the Krkonoše Mts (Western Sudeten). Preslia 78, 503 - 516.
Krahulec F., Duchoslav M. & Bártová V. 2006: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. I. Druhy sekcí Reticulato-bulbosa, Butomissa a Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis). Zprávy České botanické společnosti 41, 1 - 16.
Krahulec F. & Krahulcová A. 2006: Population based approaches in the study of Pilosella Hill (Asteraceae): A new view of its taxonomy? In: J.P. Bailey & R.G. Ellis (eds.), Current taxonomic research on the British & European Flora, Botanical Society of the British Isles, Conference report No. 25, 15 - 25.
Krahulec F., Krahulcová A. & Papoušková S. 2006: Ploidy level selection during germination and early stage of seedling growth in the progeny of allohexaploid facultative apomict, Hieracium rubrum (Asteraceae). Folia Geobotanica 41, 407 - 416.
Krak K., Fehrer J. & Chrtek J. 2006: Molecular tools for inferring phylogeny in Hieracium. Vreš B. & Babij V. (eds.), 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia, 6 - 11 September, 2006. Abstracts of lectures and posters. - Jovan Hadþi Institute of Biology, Scientific Research Centre SASA, Ljubljana, ISBN 961-6568-61-2, 9 - 10.
Křivánek M. & Pyšek P. 2006: Predicting invasions by woody species in a temperate zone: a test of three risk assessment schemes in the Czech Republic (Central Europe). Diversity and Distributions 12, 319 - 327.
Křivánek M., Pyšek P. & Jarošík V. 2006: Planting history and propagule pressure as predictors of invasions by woody species in a temperate region. 20, 1487 - 1498.
Kučera T. & Navrátilová J. 2006: Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha, 1 - 128.
Kuneš P., Pokorný P., Abraham V. & Jankovská V. 2006: Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles. In: Abstracts from 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (7 EPPC 2006, 6.-11-September 2006), National Museum Prague, 73 - 73.
Kyncl T., Suda J., Wild J., Wildová R. & Herben T. 2006: Population dynamics and clonal growth of Spartocytisus supranubius (Fabaceae), a dominant shrub in the alpine zone of Tenerife, Canary Islands. Plant Ecology 186, 97 - 108.