Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Zounková R., Kovalová L., Bláha L. & Dott W. 2010: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytotoxic antineoplastic drugs and their metabolites. Chemosphere 81, 253 - 260. doi:10.1016/j.chemosphere.2010.06.029
Adamec L. 2009: Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out? Carnivorous Plant Newsletter 38, 71 - 74.
Adamec L. 2009: Nové exotické druhy vodních bublinatek v kultuře. Trifid 14, 4 - 7.
Adamec L. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of the aquatic carnivorous plant Utricularia australis (Lentibulariaceae) and its investment in carnivory. Ecological Research 24, 327 - 333. doi:10.1007/s11284-008-0510-4
Adamec L. & Pásek K. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of aquatic carnivorous plants growing under nearly-natural conditions and in vitro. Carnivorous Plant Newsletter 38, 107 - 113.
Adico G. N. D., Hardege J. D., Komárek J. & Degraft-Johnson K. A. A. 2009: Cyanobacterial diversty and biomass in relation to nutrients regime of four freshwater reservoirs sourced for the production of drinking water in Ghana. Algological Studies 130, 81 - 108. doi:10.1127/1864-1318/2009/0130-0081
Alves R. J. V. & Kolbek J. 2009: Summit vascular flora of Serra de Sao José, Minas Gerais, Brazil. Check List 5, 35 - 73. http://www.checklist.org.br/getpdf?SL112-08
Alves R. J. V., Kolbek J. & Becker J. 2009: Erratum: Vascular epiphyte vegetation in rocky savannas of southeastern Brazil. Nordic Journal of Botany 27, 351 - 352. doi:10.1111/j.1756-1051.2008.00504.x
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2009: Asexual spread versus sexual reproduction and evolution in Japanese Knotweed s.l. sets the stage for the "Battle of the Clones". Biological Invasions 11, 1189 - 1203. doi:10.1007/s10530-008-9381-4
Baker R. H. A., Battisti A., Bremmer J., Kenis M., Mumford J., Petter F., Schräder G., Bacher S., De Barro P., Hulme P. E., Karadjova O., Lansink A. O., Pruvost O., Pyšek P., Roques A., Baranchikov Yu. & Sun J.-H. 2009: PRATIQUE: A research project to enhance pest risk analysis techniques in the European Union. EPPO Bulletin 39, 87 - 93.
Barták M., Brunnel O., Ellis-Evans C., Elster J., Gomez F., Hourdez S., Kormas K., Kvíderová J., Lee N.M., Mason P., Onofri S., Pearce D., Prieur D., Slenzka K., Tanguy A. & Walter N. 2009: Life in Extreme Enviroments Projects. In: Barták M., Brunnel O., Ellis-Evans C., Elster J., Gomez F., Hourdez S., Kormas K., Kvíderová J., Lee N.M., Mason, P., Onofri S., Pearce D., Prieur D., Slenzka K., Tanguy A. & Walter N. (eds). Life in Extreme Enviroments Projects. Carex Project Office, Strasbourg Cedex, France, 1 - 15.
Bártová K., Kohoutek J., Bláhová L., Hilscherová K. & Bláha L. 2009: Neznámé metabolity sinic s potenciálním nádorově promočním účinkem. Bulletin VÚRH Vodňany 45, 5 - 10.
Bastl M., Štechová T. & Prach K. 2009: Effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic. Preslia 81, 105 - 117.
Bláha L., Babica P., Bláhová L. & Maršálek B. 2009: Ekologická a zdravotní rizika znečištění vod živinami. In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 27 - 38.
Bláha L., Babica P. & Maršálek B. 2009: Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks. Interdisciplinary Toxicology 2, 36 - 41. doi:10.2478/v10102-009-0006-2
Bláha L. & Maršálek B. 2009: Toxiny sinic a jejich účinky na vodní ekosystémy. Vodní hospodářství 2009, 100 - 105.
Bláha L., Maršálek B., Bláhová L., Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Šejnohová L., Kopp R., Vinklárková D. & Maršálková E. 2009: Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR (1993-2008) - tradiční a nové toxiny. In: Říhová-Ambrožová (ed.) Sborník příspěvků z 25. mezinárodní konference Vodárenská biologie 2009, 78 - 83.
Bláhová L., Oravec M., Maršálek B., Šejnohová L., Šimek Z. & Bláha L. 2009: The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermopsin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods. Toxicon 53, 519 - 524. doi:10.1016/j.toxicon.2009.01.014
Blumenthal D., Mitchell C. E., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 106, 7899 - 7904. doi:10.1073/pnas.0812607106
Boublík K., Hédl R., Roleček J., Douda J. & Svoboda M. 2009: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Zprávy České botanické společnosti 44, 1 - 151.