Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z. 2009: The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data. Preslia 81, 281 - 292.
Záveská Drábková L., Kirschner J., Štěpánek J., Záveský L. & Vlček Č. 2009: Analysis of nrDNA polymorphism in closely related diploid sexual, tetraploid sexual and polyploid agamospermous species. Plant Systematics and Evolution 278, 67 - 85, app.1-11. doi:10.1007/s00606-008-0134-8
Záveská Drábková L. & Vlček Č. 2009: DNA variation within Juncaceae: Comparison of impact of organelle regions on phylogeny. Plant Systematics and Evolution 278, 169 - 186. doi:10.1007/s00606-008-0135-7
Zidarova R., Van de Vijver B., Mataloni G., Kopalová K. & Nedbalová L. 2009: Four new freshwater diatom species (Bacillariophyceae) from Antarctica. Cryptogamie Algologie 30, 295 - 310.
Adamec L. 2008: Mineral nutrient relations in the aquatic carnivorous plant Utricularia australis and its investment in carnivory. Fundamental and Applied Limnology 171, 175 - 183.
Adamec L. 2008: Respiration of turions and winter apices in aquatic carnivorous plants. Biologia 63, 515 - 520.
Adamec L. 2008: Soil fertilization enhances growth of the carnivorous plant Genlisea violacea. Biologia 63, 201 - 203.
Adamec L. 2008: Survival of dried turions of aquatic carnivorous plants. Carnivorous Plant Newsletter 37, 52 - 56.
Adamec L. 2008: The influence of prey capture on photosynthetic rate in two aquatic carnivorous plant species. Aquatic Botany 89, 66 - 70.
Adamec L. & Kučerová A. 2008: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni - nabídka využití v experimentální biologii rostlin. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti 8, 21 - 23.
Albrechtová J., Seidl Z., Aitkenhead-Peterson J., Lhotáková Z., Rock B.N., Alexander J.E., Malenovský Z. & McDowell W.H. 2008: Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N? Science of the Total Environment 404, 424 - 432.
Alves R. J. V., Kolbek J. & Becker J. 2008: Vascular epiphyte vegetation in rocky savannas of southeastern Brazil. Nordic Journal of Botany 26, 101 - 117. doi:10.1111/j.0107-055X.2008.00190.x
Apostolova I, Petrova A. S., Meshinev T & Danihelka J. 2008: Stipa ucrainica (Poaceae): a recently recognized native species of the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica 14, 257 - 262.
Barták, M., Prošek, P., Elster, J., Gloser, J., Láska, K., Hájek, J., Bohuslavová, O. & Marvánek, O. 2008: Czech research activities and ecosystem studies performed in the Northern part of the James Ross Island, Antarctica. The Second International Symposium on Polar Scientific Research ESF Workshop, Publishing House of Romanian Antarctic Foundation,ISSN 1843-469x, 47 - 48.
Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. & Štech M. 2008: Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. Preslia 80, 349 - 363.
Bastlová D., Květ J., Kubátová B., Trávníček P,. Čurn V. & Suda J. 2008: Variabilita ve fenologii a ploidních hladinách původních a invazních populací kypreje vrbice (Lythrum salicaria) v širším geografickém měřítku. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 103 - 112.
Bauer P., Härtel H. & Riebe H. 2008: Ergebnisnutzung der floristischen Kartierung im Elbsandsteingebirge (in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz) in den Jahren 1991-2007. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds), Elbsandsteingebirge - Geschichte, Austattung und Naturschutz. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 91 - 96.
Bauer P., Härtel H. & Riebe H. 2008: Využití výsledků mapování květeny Labských pískovců (Českosaského Švýcarska) v letech 1991-2007. In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. (eds.), Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, ISBN 978-80-87051-27-6, 82 - 86.
Becker U., Dostál P., Jorritsma-Wienk L. D. & Matthies D. 2008: The spatial scale of adaptive population differentiation in a wide-spread, well-dispersed plant species. Oikos 117, 1865 - 1873.
Berchová-Bímová K. & Mandák B. 2008: Všechno zlé je k něčemu dobré: evoluce křídlatek (Fallopia) v sekundárním areálu rozšíření. Zprávy České Botanické Společnosti 43, 121 - 140.