Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kučera J., Štubňová E., Mártonfiová L., Kolář F., Smyčka J. & Slovák M. 2018: IAPT chromosome data 28 (print version). Taxon 67, 1238 - 1238. doi:10.12705/676.39
Kuťáková E., Cesarz S., Münzbergová Z. & Eisenhauer N. 2018: Soil microarthropods alter the outcome of plant-soil feedback experiments. Scientific Reports 8, 1 - 11. doi:10.1038/s41598-018-30340-w
Kuťáková E., Herben T. & Münzbergová Z. 2018: Heterospecific plant-soil feedback and its relationship to plant traits, species relatedness, and co-occurrence in natural communities. Oecologia 187, 679 - 688. doi:10.1007/s00442-018-4145-z
Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. 2018: Hungarian medieval economic history: Sources, research and methodology. In: Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. (eds.) The Economy of Medieval Hungary, Brill, Leiden & Boston., 1 - 36. doi:10.1163/9789004363908
Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. 2018: The Economy of Medieval Hungary. Brill, Leiden & Boston, 1 - 640.
Latombe G., Richardson D. M., Pyšek P., Kučera T. & Hui C. 2018: Drivers of species turnover vary with species commonness for native and alien plants with different residence times. Ecology 99, 2763 - 2775. doi:10.1002/ecy.2528
Latzel V. & Münzbergová Z. 2018: Anticipatory Behavior of the Clonal Plant Fragaria vesca. Frontiers in Plant Science 9, 1 - 11. doi:10.3389/fpls.2018.01847
Lazzaro L., Essl F., Lugliè A., Padedda B. M., Pyšek P. & Brundu G. 2018: Invasive alien plant impacts on human health and well-being. In: Mazza G. & Tricario E. (eds.) Invasive species and human health, CAB International, Wallingford, 16 - 33.
Le Bagousse-Pinguet Y., Liancourt P., Götzenberger L., de Bello F., Altman J., Brožová V., Chlumská Z., Dvorský M., Čapková K., Kopecky M., Řehaková K., Říha P., Lepš J. & Doležal J. 2018: A multi-scale approach reveals random phylogenetic patterns at the edge of vascular plant life. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 30, 22 - 30. doi:10.1016/j.ppees.2017.10.002
Lepinay C., Vondráková Z., Dostálek T. & Münzbergová Z. 2018: Duration of the conditioning phase affects the results of plant-soil feedback experiments via soil chemical properties. Oecologia 186, 459 - 470. doi:DOI 10.1007/s00442-017-4033-y
Lepš, J., Majeková, M., Vítová, A., Doležal, J. & de Bello, F. 2018: Stabilizing effects in temporal fluctuations: management, traits and species richness in high-diversity communities. Ecology 99, 360 - 371. doi:10.1002/ecy.2065
Lepšová-Skácelová O., Fibich P., Wild J. & Lepš J. 2018: Trophic gradient is the main determinant of species and large taxonomic groups representation in phytoplankton of standing water bodies. Ecological Indicators 85, 262 - 270. doi:doi:10.1016/j.ecolind.2017.10.034
Letáková M., Fránková M. & Poulíčková A. 2018: Ecology and applications of freshwater epiphytic diatoms - review. Cryptogamie Algologie 39, 3 - 22.
Liebhold A. M., Yamanaka T., Roques A., Augustin S., Chown S. L., Brockerhoff E. G. & Pyšek P. 2018: Plant diversity drives global patterns of insect invasions. Scientific Reports 8, 1 - 5. doi:10.1038/s41598-018-30605-4
Loiola P. P., de Bello F., Chytrý M., Götzenberger L., Carmona C. P., Pyšek P. & Lososová Z. 2018: Invaders among locals: alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology 106, 2230 - 2241. doi:10.1111/1365-2745.12986
Lorenc F., Pešková V., Modlinger R., Mrnka L., Tomášková I., Šenfeld P. & Turčáni M. 2018: Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology 80, 91 - 100. doi:10.12657/denbio.080.009
Lososová Z., Chytrý M. & Pyšek P. 2018: Známe odpověď na Darwinovu naturalizační hádanku? Živa 66, 229 - 230.
Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. 2018: Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. Zprávy České botanické společnosti 53, 199 - 205.
Lososová Z., Tichý L., Divíšek J., Čeplová N., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Kalníková V., Kalusová V., Novák P., Řehořek V., Wirth T. & Chytrý M. 2018: Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions 24, 765 - 775. doi:10.1111/ddi.12725
Lyčka Z. & Elster J. 2018: Stacja Josefa Svobody czyli Czesi na Svlabardzie. Zew Północy 2018, 36 - 37.