Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Saber A. A., Cantonati M., Mareš J., Anesi A. & Guella G. 2017: Polyphasic characterization of Westiellopsis prolifica (Hapalosiphonaceae, Cyanobacteria) from the El-Farafra Oasis (Western Desert, Egypt). Phycologia 56, 697 - 709. doi: "10.2216/16-107"
Sádlo J., Vítková M., Pergl J. & Pyšek P. 2017: Ekologická rizika zalesňování zemědělských půd nepůvodními dřevinami – invazní akát jako modelový druh. Prknová H. (ed.): Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II., 20 - 23. doi: ""
Sádlo J., Vítková M., Pergl J. & Pyšek P. 2017: Towards site-specific management of invasive alien trees based on the assessment of their impacts: the case of Robinia pseudoacacia. NeoBiota 35, 1 - 34. doi: "10.3897/neobiota.35.11909"
Saláta D. & Szabó P. 2017: Environmental history in Hungary, in Hungarian. Environment and History 23, 331 - 334. doi: ""
Salmaso N., Bernard C., Humbert J.-F., Akçaalan R., Albay M., Ballot A., Catherine A., Fastner J., Häggqvist K., Horecká M, Izydorczyk K., Köker L., Komárek J., Maloufi S., Mankiewicz‐Boczek J., Metcalf J.S., Quesada A., Quiblier C. & Yéprémian C. 2017: Basic Guide to Detection and Monitoring of Potentially Toxic Cyanobacteria. In: Meriluoto J., Spoof L. & Codd G.A. (eds.) Cyanobacteria Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis, John Wiley & Sons, Ltd., 46 - 69. doi: "10.1002/9781119068761.ch6"
Salmina K., Huna A., Inashkina I., Belyayev A., Krigerts J., Pastova L., Vazquez-Martin A. & Erenpreisa J. 2017: Nucleolar aggresomes mediate release of pericentric heterochromatin and nuclear destruction of genotoxically treated cancer cells. Nucleus 8, 205 - 221. doi: "10.1080/19491034.2017.1279775"
Saul W. C., Roy H. E., Booy O., Carnevali L., Chen H. J., Genovesi P., Harrower C. A., Hulme P. E., Pagad S., Pergl J. & Jeschke J. M. 2017: Assessing patterns in introduction pathways of alien species by linking major invasion data bases. Journal of Applied Ecology 54, 657 - 669. doi: "10.1111/1365-2664.12819"
Sedlakova-Kadukova J., Velgosova O., Vosatka M., Lukavsky J., Dodd J., Willner J. & Fornalczyk A. 2017: Control over the biological synthesis of Ag nannoparticles by selection of the specific algal species. Archives of Metallurgy and Materials 62, 1439 - 1442. doi: "10.1515/amm-2017-0222"
Seebens H., Blackburn T. M., Dyer E. E., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Pagad S., Pyšek P., Winter M., Arianoutsou M., Bacher S., Blasius B., Brundu G., Capinha C., Celesti-Grapow L., Dawson W., Dullinger S., Fuentes N., Jäger H., Kartesz J., Kenis M., Kreft H., Kühn I., Lenzner B., Liebhold A., Mosena A., Moser D., Nishino M., Pearman D., Pergl J., Rabitsch W., Rojas-Sandoval J., Roques A., Rorke S., Rossinelli S., Roy H. E., Scalera R., Schindler S., Štajerová K., Tokarska-Guzik B., van Kleunen M., Walker K., Weigelt P., Yamanaka T. & Essl F. 2017: No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nature Communications 8, 1 - 9. doi: "10.1038/ncomms14435"
Segar S. T., Volf M., Zima J. Jnr., Isua B., Sisol M., Sam L., Sam K., Souto-Vilarós D. & Novotný V. 2017: Speciation in a keystone plant genus is driven by elevation: a case study in New Guinean Ficus. Journal of Evolutionary Biology 30, 512 - 523. doi: "10.1111/jeb.13020"
Seidl R., Thom D., Kautz M., Martin-Benito D., Peltoniemi M., Vacchiano G., Wild J., Ascoli D., Petr M., Honkaniemi J., Lexer M. J., Trotsiuk V., Mairota P., Svoboda M., Fabrika M., Nagel T. A. & Reyer C. P. O. 2017: Forest disturbances under climate change. Nature Climate Change 7, 395 - 402. doi: "10.1038/nclimate3303"
Sekerka P. 2017: Botanická zahrada a arboretum Štramberk. Botanika 5, 22 - 23. doi: ""
Sekerka P. 2017: Novinky v Průhonické botanické zahradě. Botanika 5, 26 - 29. doi: ""
Sekerka P. 2017: Pivoňka. In: Holubec V. (ed.) Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny, 478 - 478. doi: ""
Sekerka P. 2017: Pivoňky - extra příloha knihovnička zahrádkáře. Zahrádkář 2017, 1 - 19. doi: ""
Sekerka P. & Šindelář J. 2017: Bečovská botanická zahrada. Botanika 5, 24 - 26. doi: ""
Shalygin S., Shalygina R., Johansen J. R., Pietrasiak N., Berrendero-Gómez E., Bohunická M., Mareš J. & Sheil C. A. 2017: Cyanomargarita gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria): convergent evolution resulting in a cryptic genus. Journal of Phycology 53, 762 - 777. doi: "10.1111/jpy.12542"
Sharma V. K., Chen L., Marsalek B., Zboril R., O\'Shea K. E. & Dionysiou D. D. 2017: Iron based sustainable greener technologies to treat cyanobacteria and microcystin-LR in water. Water Science and Technology-Water Supply 17, 107 - 114. doi: "10.2166/ws.2016.115"
Schmickl R., Marburger S., Bray S. & Yant L. 2017: Hybrids and horizontal transfer: introgression allows adaptive allele discovery. Journal of Experimental Botany 68, 5453 - 5470. doi: "10.1093/jxb/erx297"
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Motyka V., Dobrev P. I. & Vosátka M. 2017: Combined effects of fungal inoculants and the cytokinin-like growth regulator thidiazuron on growth, phytohormone contents and endophytic root fungi in Miscanthus × giganteus. Plant Physiology and Biochemistry/Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) 120, 120 - 131. doi: "10.1016/j.plaphy.2017.09.016"