Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šebelíková L., Csicsek G., Kirmer A., Vítovcová K., Ortmann‐Ajkai A., Prach K. & Řehounková K. 2019: Spontaneous revegetation versus forestry reclamation— Vegetation development in coal mining spoil heaps across Central Europe. Land Degradation and Development 30, 348 - 356. doi:10.1002/ldr.3233
Šigutová H., Šipoš J. & Dolný A. 2019: A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators 104, 229 - 236. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.001
Šímová A., Pánek T., Gałka M., Zernitskaya V., Hájková P., Brodská H., Jamrichová E. & Hájek M. 2019: Landslides increased Holocene habitat diversity on a flysch bedrock in the Western Carpathians. Quaternary Science Reviews 219, 68 - 83. doi:10.1016/j.quascirev.2019.07.009
Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P. 2019: Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia 91, 117 - 142. doi:10.23855/preslia.2019.117
Šoun J., Malíček J. & Vondrák J. 2019: Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku. Erica 26, 45 - 64.
Šrámková G., Kolář F., Záveská E., Lučanová M., Španiel S., Kolník M., & Marhold K. 2019: Phylogeography and taxonomic reassessment of Arabidopsis halleri – a montane species from Central Europe. Plant Systematics and Evolution 305, 885 - 898. https://doi.org/10.1007/s00606-019-01625-y
Štorchová H., Hubáčková H., Abeyawardana O. A. J., Walterová J., Vondráková Z., Eliášová K. & Mandák B. 2019: Chenopodium ficifolium flowers under long days without upregulation of FLOWERING LOCUS T (FT) homologs. Planta 250, 2111 - 2125. doi:10.1007/s00425-019-03285-1
Šumberová K., Ducháček M., Dřevojan P. & Lososová Z. 2019: Euphorbia subgen. Chamaesyce (E. humifusa, E. maculata a E. prostrata). Zprávy České botanické společnosti 54, 89 - 94.
Šurinová M., Hadincová V., Vandvik V. & Münzbergová Z. 2019: Temperature and precipitation, but not geographic distance, explain genetic relatedness among populations in the perennial grass Festuca rubra. Journal of Plant Ecology 12, 730 - 741. doi:10.1093/jpe/rtz010
Švamberková E., Doležal J. & Lepš J. 2019: The legacy of initial sowing after 20 years of ex-arable land colonisation. Oecologia 190, 459 - 469. doi:10.1007/s00442-019-04415-y
Tichá A., Bešta T., Vondrák D., Houfková P. & Jankovská V. 2019: Nutrient availability affected shallow-lake ecosystem response along the Late-Glacial/Holocene transition. Hydrobiologia 846, 87 - 108. doi:10.1007/s10750-019-04054-7
Trávníček P., Čertner M., Ponert J., Chumová Z., Jersáková J. & Suda J. 2019: Diversity in genome size and GC content shows adaptive potential in orchids and is closely linked to partial endoreplication, plant life-history traits and climatic conditions. New Phytologist 224, 1642 - 1656. doi:10.1111/nph.15996
Trávníček P. & Chumová Z. 2019: Laboratory of flow cytometry. In: Application laboratories of the Czech Academy of Sciences, Czech Academy of Sciencis, Praha, 90 - 91.
Uhliariková I., Chválová B., Matulová M., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2019: Extracellular biopolymers produced by freshwater cyanobacteria: a screening study. Chemical Papers 73, 771 - 776. doi:10.1007/s11696-018-0625-1
Untereiner W. A., Yue Q., Chen L., Li Y., Bills G. F., Štěpánek V. & Réblová M. 2019: Phialophora section Catenulatae disassembled: New genera, species, and combinations and a new family encompassing taxa with cleistothecial ascomata and phialidic asexual states. Mycologia 111, 998 - 1027. doi:10.1080/00275514.2019.1663106
Urfus T. & Chrtek J. 2019: Karpaty - nedoceněné centrum evropské diverzity rostlin. Živa 67, 240 - 242.
Van der Vijver B., Wilfert S., Houk V. & John D. M. 2019: Angusticopula rowlingiana, a new melosiroid diatom (Bacillariophyta) from Ascension Island (South Atlantic Ocean). Phytotaxa 388, 155 - 160. doi:10.11646/phytotaxa.388.2.1
Van De Vijver B. & Houk V. 2019: Two new centric diatoms (Bacillariophyta) from the sub-Antarctic region. Phytotaxa 394, 50 - 58. doi:10.11646/phytotaxa.394.1.2
van Kleunen M., Pyšek P., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Stein A., Dullinger S., König C., Lenzner B., Maurel N., Moser D., Seebens H., Kartesz J., Nishino M., Aleksanyan A., Ansong M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Breckle S. W., Brundu G., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Conn B., de Sá Dechoum M., Dufour-Dror J.-M., Ebel A-L., Figueiredo E., Fragman-Sapir O., Fuentes N., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Jogan N. Krestov P., Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Nickrent D., Nowak A., Patzelt A., Pelser P. B., Shu W.-S., Thomas J., Uludag A., Velayos M., Verkhosina A., Villaseñor J. L., Weber E., Wieringa J., Yazlık A., Zeddam A., Zykova E. & Winter M. 2019: The Global Naturalized Alien Flora (GloNAF) database. Ecology 100, 1 - 1. doi:10.1002/ecy.2542
van Klink R., Lepš J., Vermeulen R. & de Bello F. 2019: Functional differences stabilize beetle communities by weakening interspecific temporal synchrony. Ecology 100, 1 - 11. doi:10.1002/ecy.2748