Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šumberová K. 2011: MCH03. Caricetum gracilis Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 561 - 565.
Šumberová K. 2011: MCH04. Caricetum vesicariae Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 565 - 568.
Šumberová K. 2011: MCH05. Caricetum distichae Nowiński 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 568 - 571.
Šumberová K. 2011: MCH06. Caricetum ripariae Máthé et Kovács 1959. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 571 - 574.
Šumberová K. 2011: MCH07. Caricetum vulpinae Noviński 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 574 - 577.
Šumberová K. 2011: Svaz MBA. Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 349 - 371.
Šumberová K. 2011: Svaz MCA. Phragmition australis Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 391 - 394.
Šumberová K. 2011: Svaz MCA. Phragmition australis Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 391 - 394.
Šumberová K. 2011: Svaz MCF. Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 514 - 526.
Šumberová K. 2011: Svaz MCH. Magno-Caricion gracilis Géhu 1961. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 552 - 555.
Šumberová K. 2011: Svaz VBA. Nymphaeion albae Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 105 - 130.
Šumberová K. 2011: Svaz VBB. Potamion Miljan 1933. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 133 - 135.
Šumberová K. 2011: Svaz VBC. Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 210 - 223.
Šumberová K. 2011: Svaz VBD. Ranunculion aquatilis Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 223 - 247.
Šumberová K. 2011: Svaz VDB. Eleocharition acicularis Pietsch ex Dierßen 1975. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 281 - 282.
Šumberová K. 2011: Třída MB. Bidentetea tripartitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 347 - 349.
Šumberová K. 2011: Třída VB. Potametea Klika in Klika et Novák 1941. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 100 - 105.
Šumberová K. 2011: Třída VD. Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 268 - 269.
Šumberová K. 2011: VBB01. Potametum natantis Hild 1959. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 135 - 138.
Šumberová K. 2011: VBB02. Potametum graminei Lang 1967. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 138 - 141.