Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. & Štěpánek J. 2003: Genetic variation within and between populations of Potamogeton pusillus agg. Plant Systematics and Evolution 239, 95 - 112.
Kirschnerová L. & Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38, 205 - 216.
Klimeš L. 2003: Scale-dependent variation in visual estimates of grassland plant cover. 14, 815 - 821.
Klimešová J. 2003: Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Mater. 19, 37 - 48.
Kociánová M., Jankovská V. et Štursová H. 2003: Co mají společného Labský důl (Krkonoše), Snohetta-Leirpullan (Norsko) a Ardenská vysočina(Belgie)? Ročenka 2003, Správa KRNAP, Vrchlabí, 60 - 61.
Kolbek J., Bílek O., Boublík K., Černý T. & Petřík P. 2003: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko. Příroda, 279 - 285.
Kolbek J., Petřík P. & Sádlo J. 2003: Společenstvo s Lunaria rediviva. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 307 - 307.
Kolbek J., Šrůtek M. & Box E.O. 2003: Forest Vegetation of Northeast Asia. Geobotany 28. Kolbek, J., Šrůtek, M. & Box, E.O. (eds.) 2003. Forest Vegetation of Northeast Asia. Geobotany 28. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 472 pp.
Komárek J. 2003: Coccoid and Colonial Cyanobakteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G ed., Freshwater of North America, Academic Press, San Diego, 59 - 116.
Komárek J. 2003: Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502, 367 - 382.
Komárek J., Kling H., Komárková J. 2003: Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J., Sheath R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, 117 - 196.
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113.
Krahulec F. 2003: Schlüssel für die Allium--Arten in Österreich und Südtirol., 195 - 207.
Křivánek M. 2003: Současné poznatky o chování invazních druhů vyšších rostlin a prognóza pro lesní hospodářství..
Lang G., Rybníček K., Rybníčková E. 2003: Spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte Europas. In:Bohn U.,Gollub G., Hettwer Ch., Nëuhäuslová Z.,Schlüter H., Weber H. (eds.):Karte der natürlichen Vegetation of Europe, Massstab 1:250000. Erläuterungstext. Bundesant für Naturschutz, Bonn., 87 - 104.
Lederer F & Lukavský J. 2003: Řasy Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. Nakl.Baset Praha, 185 - 190.
Liška J. 2003: Lišejníky. Baset, Praha, 195 - 204.
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. Vesmír 82, 209 - 209.
Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, 145 - 168.
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272.