Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pyšek P. & Pergl J. 2009: Editorial: Invasive species know no borders - neither does research in biological invasions. Neobiota 8, 1 - 2.
Raabová J., Münzbergová Z. & Fischer M. 2009: Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb. Plant Biology 11, 829 - 836. doi:10.1111/j.1438-8677.2008.00186.x
Rauchová J. & Suda J. 2009: Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. Živa 57, 160 - 162.
Réblová M. 2009: Teleomorph of Rhodoveronaea (Sordariomycetidae) discovered and re-evaluation of Pleurophragmium. Fungal Diversity 36, 129 - 139. PDF: http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/FD36-9.pdf
Réblová M. & Štěpánek V. 2009: New fungal genera, Tectonidula gen. nov. for Calosphaeria-like fungi with holoblastic-denticulate conidiogenesis and Natantiella gen. nov. for three species segregated from Ceratostomella. Mycological Research 113, 991 - 1002. doi:10.1016/j.mycres.2009.06.003
Ricotta C., La Sorte F. A., Pyšek P., Rapson G. L., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2009: Phyloecology of urban alien floras. Journal of Ecology 97, 1243 - 1251. doi:10.1111/j.1365-2745.2009.01548.x
Roleček J. 2009: Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 2009, 7 - 14.
Roleček J., Tichý L., Zelený D. & Chytrý M. 2009: Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science 20, 596 - 602. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
Rybníček K. & Rybníčková E. 2009: Precultural vegetation in the western foothills of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformations by man. Preslia 81, 423 - 437.
Řeháková K., Zapomělová E., Prášil O., Veselá J., Medová H. & Oren A. 2009: Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636, 77 - 88. doi:10.1007/s10750-009-9936-0
Řehořek V., Danihelka J., Chytrý M., Lániková D. & Lososová Z. 2009: Stachys setifera C. A. Mey. Zprávy České botanické společnosti 44, 304 - 305.
Řezanka T., Nedbalová L., Elster J., Cajthaml T. & Sigler K. 2009: Very-long-chain iso and anteiso branched fatty acids in N-acylphosphatidylethanolamines from a natural cyanobacterial mat of Calothrix sp. Phytochemistry 70, 655 - 663. doi:10.1061/j.phytochem.2009.02.003
Sádlo J. 2009: SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937. Vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 454.
Sádlo J. 2009: SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960. Vegetace bazických osypů s jednoletými druhy. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 454 - 457.
Sádlo J. 2009: SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 461.
Sádlo J. 2009: Suburbie jako domov. Zlatý řez, 64 - 75.
Sádlo J. 2009: Svaz SAC Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938. Štěrbinová vegetace kyselých skal. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 423 - 424.
Sádlo J. 2009: Svaz SCA Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952. Vegetace vápnitých sutí. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 452.
Sádlo J. 2009: Svaz SCB Galeopsion Oberdorfer 1957. Acidofilní vegetace sutí. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 459.
Sádlo J. 2009: Svaz XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993. Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 319 - 320.