Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šumberová K., Čtvrtlíková M. & Bauer P. 2011: VDB05. Luronietum natantis Szańkowski ex Šumberová, Čtvrtlíková et Bauer in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 296 - 299.
Šumberová K. & Hájek M. 2011: Svaz MCE. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 498 - 499.
Šumberová K. & Hrivnák R. 2011: VBB22. Potametum acutifolii Segal ex Šumberová et Hrivnák in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 205 - 208.
Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. 2011: Vegetace parožnatek (Charetea). In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 248 - 267.
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC01. Oenanthetum aquaticae Soó ex Nedelcu 1973. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 444 - 448.
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC02. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 448 - 451.
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC03. Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tüxen 1953. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 451 - 456.
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC04. Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 456 - 462.
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: Svaz MCC. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 440 - 444.
Šumberová K. & Chytrý M. 2011: Třída MC. Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 385 - 391.
Šumberová K. & Lososová Z. 2011: MBB02. Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 376 - 378.
Tajek P., Bucharova A. & Munzbergova Z. 2011: Limitation of distribution of two rare ferns in fragmented landscape. Acta Oecologica 37, 495 - 502. doi:10.1016/j.actao.2011.06.009
Taton A., Wilmotte A., Šmarda J., Elster J. & Komárek J. 2011: Plectolyngbya hodgsonii: a novel filamentous cyanobacterium from Antarctic lakes. Polar Biology 34, 181 - 191. doi:10.1007/s00300-010-0868-y
Tedersoo L., Abarenkov K., Nilsson R. H., Schüssler A., Grelet G-A., Kohout P., Oja J., Bonito G. M., Veldre V., Jairus T., Ryberg M., Larsson K-H. & Koljalg U. 2011: Tidying Up International Nucleotide Sequence Databases: Ecological, Geographical and Sequence Quality Annotation of ITS Sequences of Mycorrhizal Fungi. PLoS One 6, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone0024940
Timsina B., Shrestha B. B., Rokaya M. B. & Münzbergová Z. 2011: Impact of Parthenium hysterophorus L. invasion on plant species composition and soil properties of grassland communities in Nepal. Flora 206, 233 - 240. doi:10.1016/j.flora.2010.09.004
Trávníček P., Dočkalová Z., Rosenbaumová R., Kubátová B., Szelag Z. & Chrtek J. 2011: Bridging global and microregional scales: ploidy distribution in Pilosella echioides (Asteraceae) in central Europe. Annals of Botany 107, 443 - 454. doi:10.1093/aob/mcq260
Trávníček P., Kubátová B., Čurn V., Rauchová J., Krajníková E., Jersáková J. & Suda J. 2011: Remarkable coexistence of multiple cytotypes of the Gymnadenia conopsea aggregate (the fragrant orchid): evidence from flow cytometry. Annals of Botany 107, 77 - 87. doi:10.1093/aob/mcq217
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J. & coautors Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L. & Zavadil V. 2011: Stone quarries. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.): Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Jihočeská univerzita, České Budějovice., 35 - 49.
Ujházy K., Fanta J. & Prach K. 2011: Two centuries of vegetation succession in an inland sand dune area, central Netherlands. Applied Vegetation Science 14, 316 - 325. doi:10.1111/j.1654-109X.2011.01133.x
Váczi P., Barták M., Nedbalová L. & Elster J. 2011: Comparative analysis of temperature courses in Antarctic lakes of different morphology: Study from James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports 1, 78 - 87.