Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z., Štech M., Grulich V., Leugnerová G. & Pivoňková L. 2011: Utricularia bremii Koell. Zprávy České botanické společnosti 46, 154 - 156.
Kaplan Z. & Uotila P. 2011: Potamogeton × exilis (P. alpinus × P. natans), a new hybrid pondweed from Finland. Nordic Journal of Botany 29, 477 - 483. doi:10.1111/j.1756-1051.2011.01240.x
Kaštovský J., Fučíková K., Hauer T. & Bohunická M. 2011: Microvegetation on the top of Mt. Roraima, Venezuela. Fottea 11, 171 - 186.
Kirschner J. 2011: Familie Juncaceae Juss. - Binsengewächse. In: Jäger J. Eckehart (ed.) Exkursionsflora von Deutschland, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, 193 - 204.
Kirschner J. & Kirschnerová L. 2011: Luzula DC in: Bernardo L., Passalacqua N. G. & Peruzzi L. (eds.) Flora vascolara della Calabria - Prodrome. Informatore Botanico Italiano 43, 253 - 255.
Kirschner J. & Kirschnerová L. 2011: Juncus L in: Bernardo L., Passalacqua N. G. & Peruzzi L. (eds.) Flora vascolara della Calabria - Prodrome. Informatore Botanico Italiano 43, 250 - 253.
Kirschner J., Kirschnerová L. & Bartish I. 2011: Conservation Status of Two Isolated Populations of Gentiana verna (Gentianaceae) in the Czech Republic: Insights from an Allozyme Analysis. Phyton - Annales Rei Botanicae 51, 177 - 199.
Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Dandelions in Central Asia: a revision of Taraxacum section Stenoloba. Preslia 83, 491 - 512. doi:-
Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Typification of Leontodon taraxacum L. (=Taraxacum officinale F.H.Wigg.) and the generic name Taraxacum: A review and a new typification proposal. Taxon 60, 216 - 220. doi:-
Kirschnerová L., Moravcová L. & Rauch O. 2011: Dlouhodobé sledování změn populace Gentiana verna v národní přírodní památce Rovná. Příroda 2011, 91 - 114.
Klimešová J. 2011: Nevídaní akademikové. Trocha paralel mezi koulí a amoletou. Vesmír 90, 120 - 121.
Klimešová J. 2011: Vegetative propagation. In: Simberloff D., Rejmánek M. (eds.) Encyclopedia of invasive introduced species. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 678 - 679.
Klimešová J., de Bello F. & Herben T. 2011: Searching for the relevance of clonal and bud bank traits across floras and communities. Folia Geobotanica 46, 109 - 115. doi:10.1007/s12224-010-9088-z
Klimešová J., Doležal J., Dvorský M., de Bello F. & Klimeš L. 2011: Clonal Growth Forms in Eastern Ladakh, Western Himalayas: Classification and Habitat Preferences. Folia Geobotanica 46, 191 - 217. doi:10.1007/s12224-010-9076-3
Klimešová J., Doležal J. & Sammul M. 2011: Evolutionary and organismic constraints on the relationship between spacer length and environmental conditions in clonal plants. Oikos 120, 1110 - 1120. doi:10.1111/j.1600-0706.2011.19332.x
Klimešová J. & Herben T. 2011: Clonal and Bud Bank Traits Across Floras and Communities. Folia Geobotanica 46, 109 - 302.
Klimešová J., Janeček Š., Horník J. & Doležal J. 2011: Effect of the method of assessing and weighting abundance on the interpretation of the relationship between plant clonal traits and meadow management. Preslia 83, 437 - 453.
Klimešová J. & Pyšek P. 2011: Current topics in clonal plants research: editorial. Preslia 83, 275 - 279.
Kocián J. & Chrtek J. 2011: Hieracium mixtum Froel. s.l. Zprávy České botanické společnosti 46, 116 - 118.
Kohout P., Sýkorová Z., Bahram M., Hadincová V., Albrechtová J., Tedersoo L. & Vohník M. 2011: Ericaceous dwarf shrubs affect ectomycorrhizal fungal community of the invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in a pot experiment. Mycorrhiza 21, 403 - 412. doi:10.1007/s00572-010-0350-2