Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Májeková M., Hájek T., Albert Á. J., de Bello F., Doležal J., Götzenberger L., Janeček Š., Lepš J., Liancourt P. & Mudrák O. 2021: Weak coordination between leaf drought tolerance and proxy traits in herbaceous plants. Functional Ecology 35, 1299 - 1311. doi:10.1111/1365-2435.13792
Malar C. M., Kruger M., Kruger C., Wang Y., Stajich J. E., Keller J., Chen E. C. H., Yildiri G., Villeneuve-Laroche M., Roux C., Delaux P. M. & Corradi N. 2021: The genome of Geosiphon pyriformis reveals ancestral traits linked to the emergence of the arbuscular mycorrhizal symbiosis. Current Biology 31, 1570 - 1577. https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.058
Malíček J. 2021: Příspěvek k poznání lišejníků NP Podyjí. Bryonora 68, 10 - 22.
Malíček J., Bouda F., Hlisnikovský D., Konečná E., Peksa O. & Syrovátková L. 2021: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní ve Spáleném Poříčí. Bryonora 67, 8 - 23.
Malíček J., Bouda F., Konečná E., Sipman H. & Vondrák J. 2021: New country records of lichenized and non-lichenized fungi from Southeastern Europe. Herzogia 34, 38 - 54. doi:10.13158/heia.34.1.2021.38
Malíček J., Konečná E. & Vondrák J. 2021: Lišejníky NPR Karlovské bučiny. Bryonora 68, 1 - 9.
Malíček J., Palice Z., Bouda F., Knudsen K., Šoun J., Vondrák J. & Novotný P. 2021: Atlas českých lišejníků. Botanický ústav AV ČR.
Malíček J., Trunečková L. & Hlaváček R. 2021: Příbramské haldy jako součást kulturního krajinného dědictví a stanoviště ohrožené flóry. Ochrana přírody 2021, 6 - 10.
Máliš F., Bobek P., Hédl R., Chudomelová M., Petřík, P., Ujházy K., Ujházyová M. & Kopecký M. 2021: Historical charcoal burning and coppicing suppressed beech and increased forest vegetation heterogeneity. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 14. doi:10.1111/jvs.12923
Mansouri F., Krahulec F., Duchoslav M. & Ryšánek P. 2021: Newly identified host range of viruses infecting species of the genus Allium and their distribution in six habitats in the Czech Republic. Plant Pathology 70, 1496 - 1507. doi:10.1111/ppa.13391
Maredová N., Altman J. & Kaštovský J. 2021: The effects of macrophytes on the growth of bloom-forming cyanobacteria: Systematic review and experiment. Science of the Total Environment 792, 1 - 8. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.148413
Marro N., Caccia M. & López-Ráez J. A. 2021: Are strigolactones a key in plant–parasitic nematodes interactions? An intriguing question. Plant and Soil 462, 591 - 601. doi:10.1007/s11104-021-04862-8
Martínková J., Hájek T., Adamec L. & Klimešová J. 2021: Growth, root respiration and photosynthesis of a root-sprouting short-lived herb after severe biomass removal. Flora 284, 1 - 8. doi:10.1016/j.flora.2021.151915
Martínková J., Klimeš A. & Klimešová J. 2021: Effect of nutrient and light stress on the mortality and growth of young clonal and non-clonal herbs after biomass removal. Folia Geobotanica 56, 99 - 108. doi:10.1007/s12224-021-09395-7
Mašková T. & Herben T. 2021: Interspecific differences in maternal support in herbaceous plants: CNP contents in seeds varies to match expected nutrient limitation of seedlings. Oikos 130, 1715 - 1725. doi:10.1111/oik.08186
Mendez-Castro F. E., Conti L., Chytrý M., Jiménez-Alfaro B., Hájek M., Horsák M., Zelený D., Malavasi M. & Ottaviani G. 2021: What defines insularity for plants in edaphic islands? Ecography 44, 1249 - 1258. doi:10.1111/ecog.05650
Michalet R., Delerue F., Liancourt P. & Pugnaire F. I. 2021: Are complementarity effects of species richness on productivity the strongest in species-rich communities? Journal of Ecology 109, 2038 - 2046. doi:10.1111/1365-2745.13658
Mikula P., Mlnaříková M., Nadres E. T., Takahashi H., Babica P., Kuroda K., Bláha L. & Sovadinová I. 2021: Synthetic Biomimetic Polymethacrylates: Promising Platform for the Design of Anti-Cyanobacterial and Anti-Algal Agents. Polymers 13, 1 - 16. https://doi.org/10.3390/polym13071025
Milanovic M., Kühn I., Pyšek P. & Knapp S. 2021: Functional diversity changes in native and alien urban flora over three centuries. Biological Invasions 23, 2337 - 2353. doi:10.1007/s10530-021-02509-4
Miller A. N. & Réblová M. 2021: Phylogenetic placement of Iodosphaeriaceae ( Xylariales, Ascomycota), designation of an epitype for the type species of Iodosphaeria, I. phyllophila, and description of I. foliicola sp. nov. Fungal Systematics and Evolution 8, 49 - 64. doi:doi.org/10.3114/fuse.2021.08.05