Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Rokaya M. B., Khatri-Chettri J., Ghimire S. R. & Shrestha B. B. 2020: Vegetation and soil seedbank dynamics in Parthenium hysterophorus L. invaded subtropical grassland in Nepal. Tropical Ecology 61, 238 - 247. doi:10.1007/s42965-020-00085-7
Rokaya M. B., Parajulic B., Bhatta K. P. & Timsina B. 2020: Neopicrorhiza scrophulariiflora (Pennell) Hong: A comprehensive review of its traditional uses, phytochemistry, pharmacology and safety. Journal of Ethnopharmacology 247, 1 - 16. doi:10.1016/j.jep.2019.112250
Roleček J., Klinkovská K. & Dřevojan P. 2020: Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace. Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci 2020, 16 - 29.
Roleček J., Landucci F. & Šumberová K. 2020: Společenstvo vysokých ostřic s dominantní Carex buxbaumii na Hrabanovské černavě. Muzeum a současnost 31, 35 - 45.
Roleček J. & Řepka R. 2020: Formerly coppiced old growth stands act as refugia of threatened biodiversity in a managed steppic oak forest. Forest Ecology and Management 472, 1 - 7. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118245
Roleček J., Svitavská Svobodová H., Jamrichová E., Dudová L., Hájková P., Kletetschka G., Kuneš P. & Abraham V. 2020: Conservation targets from the perspective of a palaeoecological reconstruction: the case study of Dářko peat bog in the Czech Republic. Preslia 92, 87 - 114. doi:10.23855/preslia.2020.087
Roleček J. & Šťastný M. 2020: Nález zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) u Žehuně ve středním Polabí po 75 letech. Bohemia centralis 36, 7 - 15.
Rydlová J. & Püschel D. 2020: Arbuscular mycorrhiza, but not hydrogel, alleviates drought stress of ornamental plants in peat-based substrate. Applied Soil Ecology 146, 1 - 8. doi:doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.103394
Řehořek V. & Krahulec F. 2020: The hybrid between Doronicum hungaricum and Doronicum oriemtale: rare or overlooked? Phytologia Balcanica 26, 81 - 85.
Řehounková K., Vítovcová K. & Prach K. 2020: Threatened vascular plant species in spontaneously revegetated post-mining sites. Restoration Ecology 28, 679 - 686. doi:10.1111/rec.13027
Saha S., Esposito G., Urajová P., Mareš J., Ewe D., Caso A., Macho M., Delawská K., Kust A., Hrouzek P., Juráň J., Costantino V. & Saurav K. 2020: Discovery of Unusual Cyanobacterial Tryptophan-Containing Anabaenopeptins by MS/MS-Based Molecular Networking. Molecules 25, 1 - 12. doi:10.3390/molecules25173786
Salgueiro P. A., Prach K., Branquinho C. & Mira A. 2020: Enhancing biodiversity and ecosystem services in quarry restoration - challenges, strategies, and practice. Restoration Ecology 28, 655 - 660. doi:10.1111/rec.13160
Samusevich A., Lexa M., Vejpustková M., Altman J. & Zeidler A. 2020: Comparison of methods for the demarcation between earlywood and latewood in tree rings of Norway spruce. Dendrochronologia 60, 1 - 6. doi:10.1016/j.dendro.2020.125686
Sánchez-Ortiz K., Taylor K. J. M., De Palma A., Essl F., Dawson W., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Weigelt P. & Purvis A. 2020: Effects of land-use change and related pressures on alien and native subsets of island communities. PLoS One 15, 1 - 19. doi:10.1371/journal.pone.0227169
Seear P. J., France M. G., Gregory C. L., Heavens D., Schmickl R., Yant L. & Higgins J. D. 2020: A novel allele of ASY3 is associated with greater meiotic stability in autotetraploid Arabidopsis lyrata. PLoS Genetics 16, 1 - 21. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008900
Sekerka P. 2020: Galanthus elwesii. Zprávy České botanické společnosti 55, 70 - 71.
Sekerka P. 2020: Sněženky a bledule v přírodě a zahradách. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. pro Kancelář Akademie věd ČR, 1 - 90.
Sekerka P., Dymny T., Gataveckienė S., Kącki Z., Kiersnowska J. & Štukėnienė G. 2020: Botanical Gardens as Part of European Cultural Heritage - Paeonia. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 112.
Shackleton R. T., Foxcroft L. C., Pyšek P., Wood L. E. & Richardson D. M. 2020: Assessing biological invasions in protected areas after 30 years: revisiting nature reserves targeted by the 1980s SCOPE programme. Biological Conservation 243, 1 - 10. doi:10.1016/j.biocon.2020.108424
Shackleton R. T., Novoa A., Shackleton C. M. & Kull C. A. 2020: The social dimensions of biological invasions in South Africa. In: van Wilgen B., Measey J., Richardson D. M, Wilson J. R. & Zengeya T. A. (eds.), Biological invasions in South Africa, Springer, 701 - 729.