Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimešová J. & Prach K. 2012: Český botanický výzkum na Svalbardu. Živa 60, 188 - 189.
Klimešová J., Prach K. & Bernardová A. 2012: Using Available Information to Assess the Potential Effects of Climate Change on Vegetation in the High Arctic: North Billjefjorden, Central Spitsbergen (Svalbard). AMBio 41, 435 - 445. doi:10.1007/s13280-011-0235-4
Klimešová J., Šťastná P., Bernardová A., Prach K., Doležal J., Dvorský M., Chlumská Z., Elster J., Kvíderová J. & Hájek T. 2012: Čekají je zlatá léta? Globální oteplení a rostliny chladných oblastí. Vesmír 91, 416 - 424.
Kling H.J., Laughinghouse H.D., Šmarda J., Komárek J. Ackerman J., Bruun K., Watson S.B. & Chen F. 2012: A new red colonial Pseudanabaena (Cyanoprokaryota, Oscillatoriales) from North American large lakes. Fottea 12, 327 - 339.
Knappová J., Hemrová L. & Münzbergová Z. 2012: Colonization of central European abandoned fields by dry grassland species depends on the species richness of the source habitats: a new approach for measuring habitat isolation. Landscape Ecology 27, 97 - 108. doi:10.1007/s10980-011-9680-5
Kohout P., Sýkorová Z., Čtvrtlíková M., Rydlová J., Suda J., Vohník M. & Sudová R. 2012: Surprising spectra of root-associated fungi in submerged aquatic plants. FEMS Microbiology Ecology 80, 216 - 235. doi:10.1111/j.1574-6941.2011.01291.x
Kolář F., Fér T., Štech M., Trávníček P., Dušková E., Schönswetter P. & Suda J. 2012: Bringing Together Evolution on Serpentine and Polyploidy: Spatiotemporal History of the Diploid-Tetraploid Complex of Knautia arvensis (Dipsacaceae). PLoS One 7, 1 - 13. doi:10.1371/journal.pone.0039988
Kolář F., Lučanová M., Těšitel J., Loureiro J. & Suda J. 2012: Glycerol-treated nuclear suspensions - an efficient preservation method for flow cytometric analysis of plant samples. Chromosome Research 20, 303 - 315. doi:10.1007/s10577-012-9277-0
Kolář F., Matějů J., Lučanová M., Chlumská Z., Černá K., Prach J., Baláž V. & Falteisek L. 2012: Ochrana přírody z pohledu biologa. Dokořán, Praha, 1 - 216.
Kolář J., Jarošová I., Dreslerová G., Drozdová E. & Dobisíková M. 2012: Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic - a case study of Corded Ware culture communities. Archeologické rozhledy 64, 237 - 264.
Komárek J. 2012: Nomenclatural changes in heterocytous Cyanoprokaryotes (Cyanobacteria, Cyanophytes). Fottea 12, 141 - 148.
Komárek J., Kováčik L., Elster J. & Komárek O. 2012: Cyanobacterial diversity of Petuniabukta, Billefjorden, central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 347 - 368. doi:10.2478/v10183−012−0024−1
Komárek J. & Mareš, J. 2012: An update to modern taxonomy (2011) of freshwater planktic heterocytous cyanobacteria. Hydrobiologia 698, 327 - 351. doi:10.1007/s10750-012-1027-y
Komárek J., Nedbalová L. & Hauer T. 2012: Phylogenetic position and taxonomy of three heterocytous cyanobacteria dominating the littoral of deglaciated lakes, James Ross Island, Antarctica. Polar Biology 35, 759 - 774. doi:10.1007/s00300-011-1123-x
Kopalová K., Veselá J., Elster J., Nedbalová L., Komárek J. & Vijver B. V. 2012: Benthic diatoms ( Bacillariophyta) from seepages and streams on James Ross Island (NW Weddell Sea, Antarctica). Plant Ecology and Evolution 145, 190 - 208. doi:10.5091/plecevo.2012.639
Kopp R., Petrek R., Sukop I., Brabec T., Vítek T., Řezníčková P. & Ziková A. 2012: Water quality and biotic community composition of a highland stream influenced by different human activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 60, 83 - 92.
Kopp R., Skácelová O., Heteša J., Marvan P., Bešta T., Zapomělová E., Straková L. & Bohunická, M. 2012: Hundred years of the phycological research in lednice ponds - the impact of the environmental conditions on the development of cyanobacteria and algae. Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae 97, 3 - 87.
Kopp R. & Sukop I. 2012: Planktonní společenstva Lednických rybníků ve vegetační sezóně roku 2008 a 2009. Příroda 30, 47 - 62.
Kopp R., Vítek T., Šťastný J., Sukop I., Brabec T., Ziková A., Spurný P. & Mareš J. 2012: Water Quality and Biotic Community of a Highland Stream under the Influence of a Eutrophic Fishpond. 97, 26 - 40. doi:10.1002/iroh.201111426
Košnar J., Herbstová M., Kolář F., Koutecký P. & Kučera J. 2012: A case study of intragenomic ITS variation in bryophytes: assessment of gene flow and role of polyploidy in the origin of European taxa of the Tortula muralis (Musci: Pottiaceae) complex. Taxon 61, 709 - 720.