Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1158. Pedicularis palustris L. - všivec bahenní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 126 - 126.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1159. Pedicularis sylvatica L. - všivec ladní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 126 - 126.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1161. Rhinanthus minor L. - kokrhel menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 127 - 127.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1162. Rhinanthus pulcher SCHUMMEL - kokrhel sličný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 128 - 128.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1163. Rhinanthus major L. - kokrhel větší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 128 - 128.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1164. Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLLICH - kokrhel luštinec. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 129 - 129.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1165. Lathraea squamaria L. - podbílek šupinatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 129 - 129.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1168. Pinguicula bohemica KRAJINA - tučnice česká. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 131 - 131.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1171. Plantago media L. - jitrocel prostřední. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 132 - 132.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1175. Verbena officinalis L. - sporýš lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 134 - 134.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1176. Ajuga genevensis L. - zběhovec lesní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 135 - 135.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1177. Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 135 - 135.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1178. Ajuga pyramidalis L. - zběhovec jehlancovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 136 - 136.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1179. Chamaepitys trifida DUMORT. - zběhoveček trojklaný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 136 - 136.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1181. Teucrium chamaedrys L. - ožanka kalamandra. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 137 - 137.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1183. Teucrium botrys L. - ožanka hroznatá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 138 - 138.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1185. Scutellaria galericulata L. - šišák vroubkovaný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 139 - 139.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1186. Melittis melissophyllum L. - medovník meduňkolistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 140 - 140.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1187. Phlomis tuberosa L. - sápa hlíznatá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 140 - 140.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1188. Ladanella ladanum (L.) POUZAR et SLAVÍKOVÁ - konopička širolistá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 141 - 141.