Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Janoušková M. 2017: Může arbuskulární mykorhiza pomoci v zemědělské produkci? Živa 65, 237 - 240.
Janoušková M., Krak K., Vosátka M., Püschel D. & Štorchová H. 2017: Inoculation effects on root-colonizing arbuscular mycorrhizal fungal communities spread beyond directly inoculated plants. PLoS One 12, 1 - 21. doi:10.1371/journal.pone.0181525
Janovský Z., Herben T. & Klimešová J. 2017: Accounting for clonality in comparative plant demography – growth or reproduction? Folia Geobotanica 52, 433 - 442. doi:10.1007/s12224-017-9301-4
Janovský Z., Smyčka J., Smyčková M. & Herben, T. 2017: Pollinator preferences and flower constancy: is it adaptive for plants to manipulate them? Biological Journal of the Linnean Society 121, 475 - 483. doi:10.1093/biolinnean/blw032
Jennings E., de Eyto E., Laas A., Pierson D., Mircheva G., Naumoski A., Clarke A., Healy M., Šumberová K. & Langenhaun D. 2017: The NETLAKE Metadatabase – A tool to support automatic monitoring on lakes in Europe and beyond. Limnology and oceanography bulletin 26, 95 - 100. doi:10.1002/lob.10210
Jílková V., Vohník M., Dauber J., Marten A., Šimáčková H. & Frouz J. 2017: Low root biomass and occurrence of ectomycorrhizal exploration types in inhabited wood ant (Formica polyctena) nests in a temperate spruce forest. European Journal of Soil Biology 79, 57 - 62. doi:10.1016/j.ejsobi.2017.02.005
Johansen J. R., Mareš J., Pietrasiak N., Bohunická M., Zima J. Jr., Štenclová L. & Hauer T. 2017: Highly divergent 16S rRNA sequences in ribosomal operons of Scytonema hyalinum (Cyanobacteria). PLoS One 12, 1 - 16. doi:10.1371/journal.pone.0186393
Juráň J. 2017: The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: Ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317, 1 - 16. doi:10.11646/phytotaxa.317.1.1
Kalábek M., Peška J., Svobodová-Svitavská H. & Vaněček Z. 2017: Dosavadní výsledky výzkumu krátkodobého tábora římské armády v Olomouci-Neředíně. In: Na hranicích impéria - Extra fines imperii. Jaroslavu Tejkalovi k 80. narozeninám. Masarykova univerzita a Archeologický ústav AV ČR, Brno, 165 - 189.
Kalendar R., Belyayev A., Zachepilo T., Vaido A., Maidanyuk D., Schulman A. H. & Dyuzhikova N. 2017: Copy-number variation of housekeeping gene rpl13a in rat strains selected for nervous system excitability. Molecular and Cellular Probes 33, 11 - 15. doi:10.1016/j.mcp.2017.02.004
Kalusová V., Chytrý M., van Kleunen M., Mucina L., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Winter M. & Pyšek P. 2017: Naturalization of European plants on other continents: the role of donor habitats. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America 114, 13756 - 13761. doi:10.1073/pnas.1705487114
Kapfer J., Hédl R., Jurasinski G., Kopecký M., Schei F. H. & Grytnes J.-A. 2017: Resurveying historical vegetation data – opportunities and challenges. Applied Vegetation Science 20, 164 - 171. doi:10.1111/avsc.12269
Kaplan Z. 2017: Flora and phytogeography of the Czech Republic. – In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds), Flora and vegetation of the Czech Republic, Springer, Cham., 89 - 163. doi:10.1007/978-3-319-63181-3_3
Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. 2017: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. Preslia 89, 115 - 201. doi:10.23855/preslia.2017.115
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J. 2017: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. Preslia 89, 333 - 439. doi:10.23855/preslia.2017.333
Kirschner J. & Štěpánek J. 2017: A revision of Taraxacum sect. Atrata, a dandelion group centred in the Middle Asia, and the problem of Taraxacum brevirostre. Phytotaxa 305, 225 - 261. doi:10.11646/phytotaxa.305.4.1
Kirschner J., Štěpánek J. & Zeisek V. 2017: Taraxacum sect. Orientalia (Compositae-Crepidinae) and the West Himalayan dandelions: A new interpretation. Phytotaxa 312, 1 - 27. doi:10.11646/phytotaxa.312.1.1
Kirschner J. & Zeisek V. 2017: Diploids of the Valeriana officinalis group (Valerianaceae) in Central Europe, and an attempt to unravel the nomenclatural chaos. Willdenowia 47, 189 - 201. doi:10.3372/wi.47.47301
Kirstová M., Pyszko P., Šipoš J., Drozd P. & Kočárek P. 2017: Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform. Entomological Science 20, 57 - 64. doi:10.1111/ens.12229
Klimešová J., Danihelka J., Chrtek J., de Bello F. & Herben T. 2017: CLO-PLA: a database of clonal and bud-bank traits of the Central European flora. Ecology 98, 1179 - 1179. doi:10.1002/ecy.1745