Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Krak K., Vít P., Belyayev A., Douda J., Hreusová L. & Mandák B. 2016: Allopolyploid Origin of Chenopodium album s. str. (Chenopodiaceae): A Molecular and Cytogenetic Insight. PLOS ONE 11, 1 - 22. doi: "10.1371/journal.pone.0161063"
Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. 2016: Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005-2014. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 56, 36 - 54. doi: ""
Kwiatkowski P. & Krahulec F. 2016: Disjunct distribution patterns in vascular flora of the Sudetes. Annales Botanici Fennici 53, 91 - 102. doi: "10.5735/085.053.0217"
Latzel V., Rendina Gonzalez A. P. & Rosenthal J. 2016: Epigenetic memory as a basis for intelligent behavior in clonal plants. Frontiers in Plants Science 7, 1 - 7. doi: "10.3389/fpls.2016.01354"
Liebhold A. M., Yamanaka T., Roques A., Augustin S., Chown S. L., Brockerhoff E. G. & Pyšek P. 2016: Global compositional variation among native and non-native regional insect species assemblages emphasizes the importance of pathways. Biological Invasions 18, 893 - 905. doi: "10.1007/s10530-016-1079-4"
Liška J. 2016: Czech database of lichen type material. Herzogia 29, 814 - 818. doi: ""
Liška J. & Palice Z. 2016: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXIX. Bryonora 58, 86 - 89. doi: ""
Lombard L., Houbraken J., Decock C., Samson R. A., Meijer M., Réblová M., Groenewald J. Z. & Crous P. W. 2016: Generic hyper-diversity in Stachybotriaceae. Persoonia 36, 156 - 246. doi: "10.3767/003158516X691582"
Lososová Z., Čeplová N., Chytrý M., Tichý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z. & Řehořek V. 2016: Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science 27, 1036 - 1046. doi: "10.1111/jvs.12414"
Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Tichý M. & Ricotta C. 2016: Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science 27, 452 - 459. doi: "10.1111/jvs.12381"
Macháčková M., Caspers Z. & Sekerka P. 2016: Nová kolekce genofondu Hemerocallis. in: Papoušková L. (ed.): Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin. VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, 39 - 46. doi: ""
Macháčková M., Caspers Z. & Sekerka P. 2016: Sbírka denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanika 4, 24 - 25. doi: ""
Machalová-Šišková K., Jančula D., Drahoš B., Machala L., Babica P., Alonso P. G., Trávníček Z., Tuček J., Maršálek B., Zbořil Z. 2016: High-valent iron (Fe(VI), Fe(V), and Fe(IV)) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones. Physical Chemistry Chemical Physics 18, 18802 - 18810. doi: "10.1039/c6cp02216b"
Maicher V., Safian S., Ishmeal KN, Murkwe M, Kimbeng TJ, Janeček S. & Tropek R. 2016: Two genera and nineteen species of fruit-feeding erebid moths (Lepidoptera: Erebidae) recorded in Cameroon for the firs time. Entomological News 126, 64 - 70. doi: "-"
Mairota P., Buckley P., Suchomel C., Heinsoo K., Verheyen K., Hédl R., Terzuolo P. G., Sindaco R. & Carpanelli A. 2016: Integrating conservation objectives into forest management: coppice management and forest habitats in Natura 2000 sites. iForest - Biogeosciences and Forestry 9, 560 - 568. doi: "10.3832/ifor1867-009"
Májeková M., Janeček Š., Mudrák O., Horník J., Janečková P., Bartoš M., Fajmon K., Jiráská Š., Götzenberger L., Šmilauer P., Lepš J. & de Bello F. 2016: Consistent functional response of meadow species and communities to land-use changes across productivity and soilmoisture gradients. Applied Vegetation Science 19, 196 - 205. doi: "10.1111/avsc.12223"
Májeková M., Paal T., Plowman N.S., Bryndová M., Kasari L., Norberg A., Weiss M., Bishop T.R., Luke S.H., Sam K., Le Bagousse-Pinquet Y., Lepš J., Gotzenberger L. & de Bello, F. 2016: Evaluating Functional Diversity: Missing Trait Data and the Importance of Species Abundance Structure and Data Transformation. PLOS ONE 11. doi: "10.1371/journal.pone.0149270"
Malíček J. 2016: Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví I. - epifytické a terikolní druhy. Bryonora 57, 45 - 64. doi: ""
Malíček J. & Vondrák J. 2016: Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. - saxikolní druhy. Bryonora 58, 46 - 65. doi: ""
Malíková L., Latzel V., Šmilauer P. & Klimešová J. 2016: Local adaptation of annual weed populations to habitats differing in disturbance regime. Evolutionary Ecology 30, 861 - 876. doi: "10.1007/s10682-016-9845-4"