Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Liška J. 2015: Neznámý sběratel Celestýn Opitz. Mykologické Listy 131, 35 - 38.
Liška J. 2015: Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup). Bryonora 56, 106 - 108.
Liška J. & Palice Z. 2015: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVIII. Bryonora 56, 109 - 111.
Lososová Z., de Bello F., Chytrý M., Kühn I., Pyšek P., Sádlo J., Winter M. & Zelený D. 2015: Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography 24, 786 - 794. doi:10.1111/geb.12317
Lososová Z., Šmarda P., Chytrý M., Purschke O., Pyšek P., Sádlo J., Tichý L. & Winter M. 2015: Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science 26, 1080 - 1089. doi:10.1111/jvs.12308
Lososová Z., Šumberová K., Tichý L., Danihelka J. & Vymazalová M. 2015: Květena Brna - současný stav poznání. Živa 63, 289 - 292.
Lukešová T., Kohout P., Větrovský T. & Vohník M. 2015: The potential of Dark Septate Endophytes to form root symbioses with ectomycorrhizal and ericoid mycorrhizal middle European forest plants. PLoS One 10, 1 - 25. doi:10.1371/journal.pone.0124752
Machač J. & Vohník M. 2015: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub - 4. díl. Botanika 3, 15 - 16.
Machingambi N. M., Dreyer L. L., Oberlander K., Roux J. & Roets F. 2015: Death of endemic Virgilia oroboides trees in South Africa caused by Diaporthe virgiliae sp. nov. Plant Pathology 64, 1149 - 1156.
Ma J., Janoušková M., Li Y., Yu X., Yan Y., Zou Z. & He C. 2015: Impact of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on cucumber growth and phosphorus uptake under cold stress. Functional Plant Biology 42, 1158 - 1167. doi:10.1071/FP15106
Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa O. 2015: Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. Herzogia 28, 713 - 735.
Malíček J. & Palice Z. 2015: Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě. Bryonora 56, 56 - 71.
Máliš F., Canullo R. & Hédl R. 2015: Lesy centrálních Apenin - biodiverzita v kontextu historického a současného managementu. Živa 63, 112 - 115.
Mareš J., Lara Y., Dadáková I., Hauer T., Uher B., Wilmotte A. & Kaštovský J. 2015: Phylogenetic analysis of cultivation-resistant terrestrial cyanobacteria with massive sheaths (Stigonema spp. and Petalonema alatum, Nostocales, Cyanobacteria) using single-cell and filament sequencing of environmental samples. Journal of Phycology 51, 288 - 297. doi:10.1111/jpy.12273
Martínková J., Klimešová J., Doležal J, & Kolář F. 2015: Root sprouting in Knautia arvensis (Dipsacaceae): effects of polyploidy, soil origin and nutrient availability. Plant Ecology 216, 901 - 911. doi:10.1007/s11258-015-0477-5
Matysíková J., Sukopová M., Škorvan O. & Holba M. 2015: Use of iron nanoparticles for post-treatment of metal finishing wastewater. Nanocon 2014, 6th International Conference, Tanger, Ostrava, 475 - 480.
Mikulášková E., Hájek M., Veleba A., Johnson M.G., Hájek T. & Shaw J.A. 2015: Local adaptations in bryophytes revisited: the genetic structure of the calcium-tolerant peatmoss Sphagnum warnstorfii along geographic and pH gradients. Ecology and Evolution 5, 229 - 242. doi:10.1002/ece3.1351
Mishra S., Tripathi D. K., Hroudová Z. & Chauhan D. K. 2015: A potential contribution of achene micromorphology and phytolith analysis in describing the systematics of genus Bolboschoenus from India. Plant Systematics and Evolution 301, 955 - 966. doi:10.1007/s00606-014-1128-3
Morales, E. A., Rivera, S. F., De Celis, S. R., Vis, M. L. & Houk, V. 2015: Aulacoseira kruegeriana (Bacillariophyta, Coscinodiscophyceae): a new centric diatom from high-elevation Andean streams of Bolivia. Diatom Research 30, 269 - 277. doi:10.1080/0269249X.2015.1076523
Moravcová l., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. 2015: Getting the Right Traits: Reproductive and Dispersal Characteristics Predict the Invasiveness of Herbaceous Plant Species. PLoS One 10, 1 - 16. doi:10.1371/journal.pone.0123634