Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Ložek V., Cílek V., Štorch P., Štorchová H., Kolbek J., Černý T., Špryňar P., Münzbergová Z., Krinke L., Lorenc J., Brejška M., Brejšková L., Žďárek P., Žďárek J., Šturma J.A., Steiner M., Zavadil V., Mourek J. & Sádlo J. 2006: Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč. Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 252 - 253.
Lučeničová B., Kuneš P., Jankovská V., Svobodová H., Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Havlová M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýková Z., Roleček J., Šmarda P. & Valachovič M 2006: Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., Southern Siberia. In:Abstracts from 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (7 EPPC 2006, 6.-11-September 2006), National Museum Prague, 83 - 84.
Lukavsky J. 2006: Coelastrum pascheri sp. n., a new green alga from lakes of the Bohemian Forest. Biologia 61, 485 - 490.
Lukavský J. & Mikešová A. 2006: Řasy a sinice novohradských klauzur. In: Novohradské hory, příroda, historie, život., Baset Praha, p. 144-147, 144 - 147.
Lukavský J., Moravcová A., Nedbalová L. & Rauch O. 2006: Phytobenthos and water quality of mountain streams in the Bohemian Forest under the influence of recreational activity. Biologia 61, 533 - 542.
Mahelka V. 2006: Apera spica-venti (L.) P. Beauv., 1812, chundelka metlice. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 49 - 49.
Mahelka V. 2006: Brassica napus L. subsp. napus, 1753, brukev řepka olejka. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 62 - 63.
Mahelka V. 2006: Brassica oleracea L., 1753, brukev zelná. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 63 - 64.
Mahelka V. 2006: Cynodon dactylon (L.) Persoon, 1805, troskut prstnatý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 81 - 81.
Mahelka V. 2006: Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., 1812, ježatka kuří noha. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 86 - 87.
Mahelka V. 2006: Hordeum vulgare L., 1753, ječmen obecný. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 103 - 103.
Mahelka V. 2006: Leucosinapis alba (L.) Spach, 1838, bělohořčice setá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 119 - 119.
Mahelka V. 2006: Raphanus raphanistrum L., 1753, ředkev ohnice. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 156 - 157.
Mahelka V. 2006: Raphanus sativus L., 1753, ředkev setá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 157 - 158.
Mahelka V. 2006: Response to flooding intensity in Elytrigia repens, E. intermedia (Poaceae: Triticeae) and their hybrid. Weed Research 46, 82 - 90.
Mahelka V. 2006: Secale cereale L., 1753, žito seté. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 172 - 172.
Mahelka V. 2006: Sinapis arvensis L., 1753, hořčice polní. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 178 - 178.
Mahelka V. 2006: Triticum aestivum L., 1753, pšenice setá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 191 - 193.
Mahelka V. 2006: Zea mays L., 1753, kukřice setá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 196 - 197.
Manák B. 2006: Atriplex sagittata Borkh., 1793 - lebeda lesklá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 58 - 59.