Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Lazzaro L., Essl F., Lugliè A., Padedda B. M., Pyšek P. & Brundu G. 2018: Invasive alien plant impacts on human health and well-being. In: Mazza G. & Tricario E. (eds.) Invasive species and human health, CAB International, Wallingford, 16 - 33.
Le Bagousse-Pinguet Y., Liancourt P., Götzenberger L., de Bello F., Altman J., Brožová V., Chlumská Z., Dvorský M., Čapková K., Kopecky M., Řehaková K., Říha P., Lepš J. & Doležal J. 2018: A multi-scale approach reveals random phylogenetic patterns at the edge of vascular plant life. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 30, 22 - 30. doi:10.1016/j.ppees.2017.10.002
Lepinay C., Vondráková Z., Dostálek T. & Münzbergová Z. 2018: Duration of the conditioning phase affects the results of plant-soil feedback experiments via soil chemical properties. Oecologia 186, 459 - 470. doi:DOI 10.1007/s00442-017-4033-y
Lepš, J., Majeková, M., Vítová, A., Doležal, J. & de Bello, F. 2018: Stabilizing effects in temporal fluctuations: management, traits and species richness in high-diversity communities. Ecology 99, 360 - 371. doi:10.1002/ecy.2065
Lepšová-Skácelová O., Fibich P., Wild J. & Lepš J. 2018: Trophic gradient is the main determinant of species and large taxonomic groups representation in phytoplankton of standing water bodies. Ecological Indicators 85, 262 - 270. doi:doi:10.1016/j.ecolind.2017.10.034
Letáková M., Fránková M. & Poulíčková A. 2018: Ecology and applications of freshwater epiphytic diatoms - review. Cryptogamie Algologie 39, 3 - 22.
Liebhold A. M., Yamanaka T., Roques A., Augustin S., Chown S. L., Brockerhoff E. G. & Pyšek P. 2018: Plant diversity drives global patterns of insect invasions. Scientific Reports 8, 1 - 5. doi:10.1038/s41598-018-30605-4
Loiola P. P., de Bello F., Chytrý M., Götzenberger L., Carmona C. P., Pyšek P. & Lososová Z. 2018: Invaders among locals: alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology 106, 2230 - 2241. doi:10.1111/1365-2745.12986
Lorenc F., Pešková V., Modlinger R., Mrnka L., Tomášková I., Šenfeld P. & Turčáni M. 2018: Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology 80, 91 - 100. doi:10.12657/denbio.080.009
Lososová Z., Chytrý M. & Pyšek P. 2018: Známe odpověď na Darwinovu naturalizační hádanku? Živa 66, 229 - 230.
Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. 2018: Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. Zprávy České botanické společnosti 53, 199 - 205.
Lososová Z., Tichý L., Divíšek J., Čeplová N., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Kalníková V., Kalusová V., Novák P., Řehořek V., Wirth T. & Chytrý M. 2018: Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions 24, 765 - 775. doi:10.1111/ddi.12725
Lyčka Z. & Elster J. 2018: Stacja Josefa Svobody czyli Czesi na Svlabardzie. Zew Północy 2018, 36 - 37.
Macková L., Vít P. & Urfus T. 2018: Crop-to-wild hybridization in cherries - Empirical evidence from Prunus fruticosa. Evolutionary Applications 11, 1748 - 1759. https://doi. org/10.1111/eva.12677
Macháčková M. 2018: Denivky a jejich šlechtění v Čechách a na Moravě. Zahradnictví, Profipress, 16 - 21.
Maicher V., Safian S., Murkwe M., Przybylowicz L., Janeček Š., Fokam E. B., Pyrcz T., & Tropek R. 2018: Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology and Evolution 8, 12761 - 12772. doi:10.1002/ece3.4704
Mairal M., Šurinová M., Castro S. & Münzbergová Z. 2018: Unmasking cryptic biodiversity in polyploids: origin and diversification of Aster amellus aggregate. Annals of Botany 122, 1047 - 1059. https://doi.org/10.1093/aob/mcy149
Ma J., Janoušková M., Yan Y., Yu X., Zou Z., Li Y. & He C. 2018: The photoprotective role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in cucumber seedlings under cold stress. In: Du Y., Doi M. & Son J. E. (eds) Acta Horticulturae, book series, International Societas Horticultural Science, Leuven 1208, 305 - 318.
Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. 2018: Zajímavé nálezy zástupců rodu Lecanora v České republice. Bryonora 62, 24 - 39.
Malíček J., Hradílek Z. & Tkáčiková J. 2018: Lichenologická a bryologická exkurze na Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7, 29 - 33.