Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pipek P., Pyšek P. & Blackburn T. M. 2015: How the Yellowhammer became a Kiwi: the history of an alien bird invasion revealed. NeoBiota 24, 1 - 31. doi:10.3897/neobiota.24.8611
Píšová S., Hroudová Z., Fér T., Ducháček M. & Zákravský P. 2015: Známe naše kamyšníky? Morfologické, ekologické a genetické zajímavosti středoevropských zástupců rodu Bolboschoenus. Živa 58, 165 - 168.
Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J. & Ložek V. 2015: Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? Holocene 25, 716 - 726. doi:10.1177/0959683614566218
Pokorný P., Jankovská V. & Horáček, I. 2015: České Hercynikum versus Západní Karpaty: Klíčové biogeografické rozhraní Evropy v posledním glaciálu. Zprávy České Botanické Společnosti 50, 165 - 180.
Pokorný P., Sádlo J., Chytrý M., Juřičková L., Novák J. & Ložek V. 2015: Nelesní vegetace České nížiny: reliktní původ a kulturní transformace. Zprávy České botanické společnosti 50, 181 - 200.
Potužák J., Duras J., Kröpfelová L., Šulcová J., Chmelová I., Benedová Z., Svoboda T. & Novotný O. 2015: Rybniční sediment - nový pohled na recyklaci živin v zemědělské krajině. In: Kosour D. et al. (eds.) Vodní nádrže 2015. Sborník vodohospodářské konference 6.-7. října 2015, Brno. Povodí Moravy, s.p., Brno., 50 - 54.
Prach K. 2015: Mining Site Restoration by Spontaneous Processes in the Czech Republic. Cornerstone 3, 40 - 43.
Prach K. 2015: Obnova travinných ekosystémů v současné ekologii obnovy. In: Prach K., Hájek M., Jongepierová I., Krahulec F., Lencová K. & Řehounková K. (eds.) Management a obnova travinných ekosystémů, ČBS, Praha ; Zprávy České botanické společnosti: Materiály 50, 23 - 31.
Prach K. 2015: Ochrana přírody a ekologie obnovy. Fórum ochrany přírody 2015, 25 - 26.
Prach K. & del Moral R. 2015: Passive restoration is often quite effective: response to Zahawi et al. (2014). Restoration Ecology 23, 344 - 346. doi:10.1111/rec.12224
Prach K., Fajmon K., Jongepierová I. & Řehounková K. 2015: Landscape context in colonization of restored dry grasslands by target species. Applied Vegetation Science 18, 181 - 189. doi:10.1111/avsc.12140
Prach K., Hájek M., Jongepierová I., Krahulec F., Lencová K. & Řehounková K. 2015: Úvod: Management a obnova travinných ekosystémů. In: Prach K., Hájek M., Jongepierová I., Krahulec F., Lencová K. & Řehounková K. (eds.) Management a obnova travinných ekosystémů, ČBS, Praha ; Zprávy České botanické společnosti: Materiály 50, 3 - 4.
Prach K., Karešová P., Jírová A., Dvořáková H., Konvalinková P. & Řehounková K. 2015: Do not neglect surroundings in restoration of disturbed sites. Restoration Ecology 23, 310 - 314. doi:10.1111/rec.12189
Prach K., Řehounková K., Jongepierová I., Lencová K. 2015: Ekologická obnova luk. K čemu je to dobré? Vesmír 94, 294 - 298.
Prančl J. 2015: Callitriche ×vigens K. Martinsson. Zprávy České botanické společnosti 50, 30 - 30.
Prančl J. 2015: Lakušníky - výkladní skříň evoluce skrytá v našich vodách. Živa 63, 12 - 15.
Prančl J. 2015: Myriophyllum heterophyllum Michx. Zprávy České botanické společnosti 50, 75 - 78.
Prančl J. & Šumberová K. 2015: Elatine orthosperma Düben. Zprávy České botanické společnosti 50, 46 - 51.
Prančl J., Šumberová K., Kaplan Z. & Čertner M. 2015: Elatine hexandra (Lapierre) DC. Zprávy České botanické společnosti 50, 44 - 46.
Přibyl P., Cepák V., Kaštánek P. & Zachleder V. 2015: Elevated production of carotenoids by a new isolate of Scenedesmus sp. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 11, 22 - 27. doi:10.1016/j.algal.2015.05.020