Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Lastrucci L., Viciani D., Foggi B., Miranda S., Santangelo A. & Kaplan Z. 2015: Typification of two species names of Potamogeton (Potamogetonaceae). Phytotaxa 222, 72 - 74. doi:10.11646/phytotaxa.222.1.8
Latzel V. 2015: Epigenetická dědičnost v ekologii a evoluci rostlin. Vesmír 94, 105 - 109.
Latzel V. 2015: Pitfalls in ecological research - transgenerational effects. Folia Geobotanica 50, 75 - 85. doi:10.1007/s12224-015-9208-x
Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovska V., Turner F., Karpińska-Kołaczek M., Pini R., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrins N. & Szymczyk A. 2015: Palaeoecological implications of the subfossil Pediastrum argentinense-type in Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 222, 129 - 138. doi:10.1016/j.revpalbo.2015.08.003
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Bílá J. & Vít P. 2015: Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. Preslia 87, 109 - 162.
Lev J., Holba M., Došek M., Kalhotka L., Detvanová L., Dostálová L., Přichystalová J., Vincent I. & Kimmer D. 2015: Microfiltration nanofibrous membrane for wastewater treatment. Nanocon 2014, 6th International Conference, Tanger, Ostrava, 481 - 486. doi:-
Liancourt, P., Boldgiv, B., Song, D. S., Spence, L. A., Helliker, B. R., Petraitis, P. S., & Casper, B. B. 2015: Leaf-trait plasticity and species vulnerability to climate change in a Mongolian steppe. Global Change Biology 21, 3489 - 3498. doi:10.1111/gcb.12934
Liška J. 2015: K neuvěřitelným osmdesátinám - zdroje a součásti Ivana Pišúta. Bryonora 55, 79 - 81.
Liška J. 2015: Neznámý sběratel Celestýn Opitz. Mykologické Listy 131, 35 - 38.
Liška J. 2015: Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup). Bryonora 56, 106 - 108.
Liška J. & Palice Z. 2015: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVIII. Bryonora 56, 109 - 111.
Lososová Z., de Bello F., Chytrý M., Kühn I., Pyšek P., Sádlo J., Winter M. & Zelený D. 2015: Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography 24, 786 - 794. doi:10.1111/geb.12317
Lososová Z., Šmarda P., Chytrý M., Purschke O., Pyšek P., Sádlo J., Tichý L. & Winter M. 2015: Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science 26, 1080 - 1089. doi:10.1111/jvs.12308
Lososová Z., Šumberová K., Tichý L., Danihelka J. & Vymazalová M. 2015: Květena Brna - současný stav poznání. Živa 63, 289 - 292.
Lukešová T., Kohout P., Větrovský T. & Vohník M. 2015: The potential of Dark Septate Endophytes to form root symbioses with ectomycorrhizal and ericoid mycorrhizal middle European forest plants. PLoS One 10, 1 - 25. doi:10.1371/journal.pone.0124752
Machač J. & Vohník M. 2015: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub - 4. díl. Botanika 3, 15 - 16.
Machingambi N. M., Dreyer L. L., Oberlander K., Roux J. & Roets F. 2015: Death of endemic Virgilia oroboides trees in South Africa caused by Diaporthe virgiliae sp. nov. Plant Pathology 64, 1149 - 1156.
Ma J., Janoušková M., Li Y., Yu X., Yan Y., Zou Z. & He C. 2015: Impact of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on cucumber growth and phosphorus uptake under cold stress. Functional Plant Biology 42, 1158 - 1167. doi:10.1071/FP15106
Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa O. 2015: Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. Herzogia 28, 713 - 735.
Malíček J. & Palice Z. 2015: Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě. Bryonora 56, 56 - 71.