Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Cepák V., Přibyl P., Kohoutková J. & Kaštánek P. 2014: Optimization of cultivation conditions for fatty acid composition and EPA production in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Journal of Applied Phycology 26, 181 - 190. doi: "10.1007/s10811-013-0119-z"
Colautti R. I., Franks S. J., Hufbauer R. A., Kotanen P., Torchin M., Byers J. E., Pyšek P. & Bossdorf O. 2014: The Global Garlic Mustard Field Survey: challenges and opportunities of a unique, large-scale collaboration for invasion biology. NeoBiota 21, 29 - 47. doi: "10.3897/neobiota.21.5242"
Colautti R. I., Parker J. D., Cadotte M. W., Pyšek P., Brown C. S., Sax D. F. & Richardson D.M. 2014: Quantifying the invasiveness of species. NeoBiota 21, 7 - 27. doi: "10.3897/neobiota.21.5310"
Currie W. S., Goldberg D. E., Martina J., Wildová R., Farrer E. & Elgersma K. J. 2014: Emergence of nutrient-cycling feedbacks related to plant size and invasion success in a wetland community-ecosystem model. Ecological Modelling 282, 69 - 82. doi: "10.1016/j.ecolmodel.2014.01.010"
Červenkova Z. & Münzbergova 2014: Pollen limitation and pollinator preferences in Scorzonera hispanica. Plant Biology 16, 967 - 972. doi: "10.1111/plb.12142"
Čtvrtlíková M., Znachor P. & Vrba J. 2014: The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86, 279 - 292. doi: ""
Čuda J., Skálová H., Janovský Z. & Pyšek P. 2014: Habitat requirements, short-term population dynamics and coexistence of native and invasive Impatiens species: a field study. Biological Invasions 16, 177 - 190. doi: "10.1007/s10530-013-0512-1"
Dančák M., Hroneš M., Kobrlová L. & Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 3. Les nejsou jen stromy aneb zajímavé skupiny flóry. Živa 62, 114 - 118. doi: ""
Danihelka J. 2014: Bromus bromoideus (Lej.) Crép. Zprávy České botanické společnosti 49, 86 - 91. doi: ""
Danihelka J. 2014: Lithospermum arvense agg. Zprávy České botanické společnosti 49, 157 - 161. doi: ""
De Frenne P., Coomes D. A., De Schrijver A., Staelens J., Alexander J. M., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Chabrerie O., Chiarucci A., den Ouden J., Eckstein R. L., Graae B. J., Gruwez R., Hédl R., Hermy M., Kolb A., Mårell A., Mullender S. M., Olsen S. L., Orczewska A., Peterken G., Petřík P., Plue J., Simonson W. D., Tomescu C. V., Vangansbeke P., Verstraeten G., Vesterdal L., Wulf M. & Verheyen K. 2014: Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils. New Phytologist 202, 431 - 441. doi: "10.1111/nph.12672"
De Frenne P., Rodríguez-Sánchez F., Bernhardt-Römermann M., Brown C. D., Eriksson O., Hermy M., Mitchell F. J. G., Petřík P., Van Calster H., Vellend M. & Verheyen K. 2014: Reply to Harwood et al.: Thermophilization estimation is robust to the scale of species distribution data. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 111, 1166 - 1166. doi: "10.1073/pnas.1401414111"
Doležal J., Altman J., Vetrova V.P & Hara T. 2014: Linking two centuries of tree growth and glacier dynamics with climate changes in Kamchatka. Climatic Change 124, 207 - 220. doi: "10.1007/s10584-014-1093-4"
Dörner P. & Müllerová J. 2014: Od intenzivního pařezení k lesu ochrannému - analýza historického vývoje lesů na Karlštejnském panství. Bohemia Centralis 2014, 425 - 437. doi: ""
Dostálek J., Weber M. & Frantík T. 2014: Establishing windbreaks: how rapidly do the smaller tree transplants reach the height of the larger ones? Journal of Forest Science 60, 12 - 17. doi: ""
Dostálek T., Münzbergová Z. & Plačková I. 2014: High genetic diversity in isolated populations of Thesium ebracteatum at the edge of its distribution range. Conservation Genetics 15, 75 - 86. doi: "10.1007/s10592-013-0522-7"
Došek M., Holba M., Škorvan O. & Černý M. 2014: Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů. http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2014/index.html 23, 1 - 9. doi: ""
Doubková P. & Sudová R. 2014: Nickel tolerance of serpentine and non-serpentine Knautia arvensis plants as affected by arbuscular mycorrhizal symbiosis. Mycorrhiza 24, 209 - 217. doi: "10.1007/s00572-013-0532-9"
Douda J., Doudová J., Drašnarová A., Kuneš P., Hadincová V., Krak K., Zákravský P. & Mandák B. 2014: Migration Patterns of Subgenus Alnus in Europe since the Last Glacial Maximum: A Systematic Review. PLOS ONE 9, 1 - 14. doi: "10.1371/journal.pone.0088709"
Drašnarová A., Krak K., Vít P., Doudová J., Douda J., Hadincová V., Zákravský P. & Mandák B. 2014: Cross-amplification and multiplexing of SSR markers for Alnus glutinosa and A. incana. Tree Genetics & Genomes 10, 865 - 873. doi: "10.1007/s11295-014-0727-z"