Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Wei L., Ding J., Yan W., Vosátka M., Lu C., Li Y., Cai B., Xu J. & Liu C. 2019: The role of arbuscular mycorrhiza fungi in the decomposition of fresh residue and soil organic carbon: A mini-review. Soil Science Society of America Journal 83, 511 - 517. doi:10.2136/sssaj2018.05.0205
Więcław H., Šumberová K., Bosiacka B., Hrivnák R., Dajdok Z., Mesterházy A., Minuzzo Ch., Martinetto E. & Koopman J. 2019: Ecology, threats and conservation status of Carex buekii (Cyperaceae) in Central Europe. Scientific Reports 9, 1 - 12. doi:10.1038/s41598-019-47563-0
Wiezik M., Hájková P., Jamrichová E., Hrivnák R. & Hájek M. 2019: Pre-industrial composition of woodlands and modern deforestation events in the southern part of the Western Carpathians. Review of Palaeobotany and Palynology 260, 1 - 15. doi:10.1016/j.revpalbo.2018.10.009
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. 2019: Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia 91, 1 - 24. doi:10.23855/preslia.2019.001
Wild J., Kopecký M., Macek M., Šanda M., Jankovec J. & Haase T. 2019: Climate at ecologically relevant scales: A new temperature and soil moisture logger for long-term microclimate measurement. Agricultural and Forest Meteorology 268, 40 - 47. doi:10.1016/j.agrformet.2018.12.018
Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. 2019: Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia 91, 25 - 49. doi:10.23855/preslia.2019.025
Winiwarter V. & Szabó P. 2019: ESEH celebrates 20 years!. Environment and History 25, 485 - 486.
Wos G., Mořkovská J., Bohutínská M., Šrámková G., Knotek A., Lučanová M., Španiel S., Marhold K. & Kolář F. 2019: Role of ploidy in colonization of alpine habitats in natural populations of Arabidopsis arenosa. Annals of Botany 124, 255 - 268. doi:10.1093/aob/mcz070
Zakeri Z., Otte V., Sipman H., Malíček J., Cubas P., Rico V. J., Lenzová V., Svoboda D. & Divakar P. K. 2019: Discovering cryptic species in the Aspiciliella intermutans complex (Megasporaceae, Ascomycota) – First results using gene concatenation and coalescent-based species tree approaches. PLoS One 14, 1 - 22. doi:10.1371/journal.pone.0216675
Zeisek V., Kirschner J., van Dijk P.J., Štěpánek J., Černý T., Kotek J. & Urbanovský P. 2019: Analysis of wild Taraxacum bicorne Dahlst. (Compositae - Crepidinae) as a potential alternative natural rubber crop. Genetic Resources and Crop Evolution 66, 1341 - 1361. doi:10.1007/s10722-019-00788-4
Zellweger F, Coomes D., Lenoir J., Depauw L., Maes S. L., Wulf M., Kirby K. J., Brunet J., Kopecký M., Máliš F., Schmidt W., Heinrichs S., den Ouden J., Jaroszewicz B., Buyse G., Spicher F., Verheyen K. & De Frenne P. 2019: Seasonal drivers of understorey temperature buffering in temperate deciduous forests across Europe. Global Ecology and Biogeography 28, 1774 - 1786. doi:10.1111/geb.12991
Adamec L. 2018: Biological flora of Central Europe: Aldrovanda vesiculosa L. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 35, 8 - 21. doi:10.1016/j.ppees.2018.10.001
Adamec L. 2018: Ecophysiological characteristics of aquatic carnivorous plants: A review. In: Janauer G. A., Gaberščik A., Květ J., Germ M. & Exler N. (eds.) Macrophytes of the River Danube Basin. Academia, Praha, 334 - 360.
Adamec L. 2018: Ecophysiological characteristics of turions of aquatic plants: A review. Aquatic Botany 148, 64 - 77. doi:10.1016/j.aquabot.2018.04.011
Adamec L. 2018: Ecophysiology of aquatic carnivorous plants. In: Ellison A. M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxdford, U.K., 256 - 269. doi:10.1093/oso/9780198779841.003.0019
Adamec L. 2018: Germination rate and longevity of seeds of Aldrovanda vesiculosa and Utricularia vulgaris. Carnivorous Plant Newsletter 47, 64 - 69.
Adamec L. 2018: Za hranice všedních dnů: exkurze do pastí vodních bublinatek. Botanika 6, 19 - 20.
Adamec L. & Pavlovič A. 2018: Mineral nutrition of terrestrial carnivorous plants. In: Ellison A. M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 221 - 231. doi:10.1093/oso/9780198779841.003.0017
Adámek M. & Hadincová V. 2018: Dlouhodobý vývoj vegetace pískovcových borů po požáru a možnosti jejich požárového managementu. : In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 34 - 39. http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/ekologicka-obnova-v-ceske-republice/
Adámek M., Jankovská Z., Hadincová V., Kula E. & Wild J. 2018: Drivers of forest fire occurrence in the cultural landscape of Central Europe. Landscape Ecology 33, 2031 - 2045. doi:10.1007/s10980-018-0712-2