Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Štěpánek J., Kirschner J., Jarolímová V. & Kirschnerová L. 2011: Taraxacum nigricans, T. alpestre and allies in the Taraxacum sect. Alpestria: taxonomy, geography and conservation status. Preslia 83, 537 - 564. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA01. Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 394 - 397. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 398 - 401. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 401 - 405. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 405 - 409. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA05. Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011 hoc loco. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 409 - 413. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA06. Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 413 - 417. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA07. Acoretum calami Dagys 1932. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 417 - 419. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA08. Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 420 - 423. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCA09. Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 424 - 426. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCC06. Eleocharitetum palustris Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 465 - 469. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCC07. Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 469 - 472. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCC08. Alismatetum lanceolati Zahlheimer ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 472 - 474. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCE01. Glycerietum fluitantis Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 499 - 503. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCE04. Nasturtietum officinalis Gilli 1971. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 508 - 511. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCE05. Leersietum oryzoidis Eggler 1933. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 511 - 514. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCH02. Caricetum acutiformis Eggler 1933. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 558 - 561. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCH03. Caricetum gracilis Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 561 - 565. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCH04. Caricetum vesicariae Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 565 - 568. doi: ""
Šumberová K. 2011: MCH05. Caricetum distichae Nowiński 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 568 - 571. doi: ""