Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šumberová K. & Chytrý M. 2011: Třída MC. Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 385 - 391.
Šumberová K. & Lososová Z. 2011: MBB02. Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 376 - 378.
Tajek P., Bucharova A. & Munzbergova Z. 2011: Limitation of distribution of two rare ferns in fragmented landscape. Acta Oecologica 37, 495 - 502. doi:10.1016/j.actao.2011.06.009
Taton A., Wilmotte A., Šmarda J., Elster J. & Komárek J. 2011: Plectolyngbya hodgsonii: a novel filamentous cyanobacterium from Antarctic lakes. Polar Biology 34, 181 - 191. doi:10.1007/s00300-010-0868-y
Tedersoo L., Abarenkov K., Nilsson R. H., Schüssler A., Grelet G-A., Kohout P., Oja J., Bonito G. M., Veldre V., Jairus T., Ryberg M., Larsson K-H. & Koljalg U. 2011: Tidying Up International Nucleotide Sequence Databases: Ecological, Geographical and Sequence Quality Annotation of ITS Sequences of Mycorrhizal Fungi. PLoS One 6, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone0024940
Timsina B., Shrestha B. B., Rokaya M. B. & Münzbergová Z. 2011: Impact of Parthenium hysterophorus L. invasion on plant species composition and soil properties of grassland communities in Nepal. Flora 206, 233 - 240. doi:10.1016/j.flora.2010.09.004
Trávníček P., Dočkalová Z., Rosenbaumová R., Kubátová B., Szelag Z. & Chrtek J. 2011: Bridging global and microregional scales: ploidy distribution in Pilosella echioides (Asteraceae) in central Europe. Annals of Botany 107, 443 - 454. doi:10.1093/aob/mcq260
Trávníček P., Kubátová B., Čurn V., Rauchová J., Krajníková E., Jersáková J. & Suda J. 2011: Remarkable coexistence of multiple cytotypes of the Gymnadenia conopsea aggregate (the fragrant orchid): evidence from flow cytometry. Annals of Botany 107, 77 - 87. doi:10.1093/aob/mcq217
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J. & coautors Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L. & Zavadil V. 2011: Stone quarries. In: Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.): Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Jihočeská univerzita, České Budějovice., 35 - 49.
Ujházy K., Fanta J. & Prach K. 2011: Two centuries of vegetation succession in an inland sand dune area, central Netherlands. Applied Vegetation Science 14, 316 - 325. doi:10.1111/j.1654-109X.2011.01133.x
Váczi P., Barták M., Nedbalová L. & Elster J. 2011: Comparative analysis of temperature courses in Antarctic lakes of different morphology: Study from James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports 1, 78 - 87.
van Kleunen M., Dawson W. & Dostál P. 2011: Research on invasive-plant traits tells us a lot. Trends in Ecology and Evolution 26, 317 - 317. doi:10.1016/j.tree.2011.03.019
Velev N., Apostolova I. & Fajmonová Z. 2011: Cynosurus cristatus grasslands in West Bulgaria. Phytologia Balcanica 17, 221 - 236.
Velev N., Apostolova I. & Rozbrojová Z. 2011: Alliance Arrhenatherion elatioris in West Bulgaria. Phytologia Balcanica 17, 67 - 78.
Vila M., Espinar J. L., Hejda M., Hulme P. E., Jarošík V., Maron J. L., Pergl J., Schaffner U., Sun Y. & Pyšek P. 2011: Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters 14, 702 - 708. doi:10.1111/j.1461-0248.2011.01628.x
Vild O. & Rotherham I. D. 2011: Yarncliff Wood at Hathersage: the impacts of sixty years of sheep exclosure on an upland Pennine ancient wood. Landscape Archaeology and Ecology 9, 328 - 331.
Vítková M. 2011: Péče o akátové porosty. Ochrana přírody 66, 7 - 12.
Vlasáková B. & Gustafsson M. H. G. 2011: Clusia blattophila sp. nov. (Clusiaceae) from an inselberg in French Guiana. Nordic Journal of Botany 29, 178 - 181. doi:10.1111/j.1756-1051.2011.01061.x
Vlasáková B. & Jarau S. 2011: Dioecious Clusia nemorosa achieves pollination by combining specialized and generalized floral rewards. Plant Ecology 212, 1327 - 1337. doi:10.1007/s11258-011-9908-0
Vohník M. & Albrechtová J. 2011: The co-occurrence and morphological continuum between ericoid mycorrhiza and dark septate endophytes in roots of six European Rhododendron species. Folia Geobotanica 46, 373 - 386. doi:10.1007/s12224-011-9098-5