Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Shackleton R. T., Richardson D. M., Shackleton C. M., Bennett B., Crowley S. L., Dehnen-Schmutz K., Estevez R. A., Fischer A., Kueffer C., Kull C. A., Marchante E., Novoa A., Potgieter L. J., Vaas J., Vaz A. S. & Larson B. M. H. 2019: Explaining people's perceptions of invasive alien species: A conceptual framework. Journal of Environmental Management 229, 10 - 26. doi:10.1016/j.jenvman.2018.04.045
Shalygin S., Kavulic K. J., Pietrasiak N., Bohunická M., Vaccarino M. A., Chesarino N. M. & Johansen J. R. 2019: Neotypification of Pleurocapsa fuliginosa and epitypification of P. minor (Pleurocapsales): resolving a polyphyletic cyanobacterial genus. Phytotaxa 392, 245 - 263. doi:10.11646/phytotaxa.392.4.1
Scherrer D., Mod H. K., Pottier J., Litsios-Dubuis A., Pellissier L., Vittoz P., Götzenberger L., Zobel M. & Guisan A. 2019: Disentangling the processes driving plant assemblages in mountain grasslands across spatial scales and environmental gradients. Journal of Ecology 107, 265 - 278. doi:10.1111/1365-2745.13037
Singh P., Těšitel J., Plesková Z., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Pawlikowski P. & Hájek M. 2019: The ratio between bryophyte functional groups impacts vascular plants in rich fens. Applied Vegetation Science 22, 494 - 507. doi:10.1111/avsc.12454
Skálová H., Guo W-Y., Moravcová L. & Pyšek P. 2019: Performance of Ambrosia artemisiifolia and its potential competitors in an experimental temperature and salinity gradient and implications for management. Management of Biological Invasions 10, 359 - 376. doi:DOI: 10.3391/mbi.2019.10.2.10
Skálová H., Moravcová L., Čuda J. & Pyšek P. 2019: Seed-bank dynamics of native and invasive Impatiens species during a five-year field experiment under various environmental conditions. NeoBiota 50, 75 - 95. doi:doi: 10.3897/neobiota.50.34827
Stojanová B., Koláříková V., Šurinová M., Klápště J., Hadincová V. & Münzbergová Z. 2019: Evolutionary potential of a widespread clonal grass under changing climate. Journal of Evolutionary Biology 32, 1057 - 1068. https ://doi.org/10.1111/jeb.13507
Strunecký O., Kopejtka K., Goecke F., Tomasch J., Lukavský J., Neori A., Kahl S., Pieper D.H., Pilarski P., Kaftan D. & Koblížek M. 2019: High diversity of thermophilic cyanobacteria in Rupite hot spring identified by microscopy, cultivation, single‑cell PCR and amplicon sequencing. Extremophiles 23, 35 - 48. doi:10.1007/s00792-018-1058-z
Szabó P. 2019: Historie agrolesnictví. Botanika 7, 23 - 24.
Šebelíková L., Csicsek G., Kirmer A., Vítovcová K., Ortmann‐Ajkai A., Prach K. & Řehounková K. 2019: Spontaneous revegetation versus forestry reclamation— Vegetation development in coal mining spoil heaps across Central Europe. Land Degradation and Development 30, 348 - 356. doi:10.1002/ldr.3233
Šigutová H., Šipoš J. & Dolný A. 2019: A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators 104, 229 - 236. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.001
Šímová A., Pánek T., Gałka M., Zernitskaya V., Hájková P., Brodská H., Jamrichová E. & Hájek M. 2019: Landslides increased Holocene habitat diversity on a flysch bedrock in the Western Carpathians. Quaternary Science Reviews 219, 68 - 83. doi:10.1016/j.quascirev.2019.07.009
Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P. 2019: Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia 91, 117 - 142. doi:10.23855/preslia.2019.117
Šoun J., Malíček J. & Vondrák J. 2019: Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku. Erica 26, 45 - 64.
Šrámková G., Kolář F., Záveská E., Lučanová M., Španiel S., Kolník M., & Marhold K. 2019: Phylogeography and taxonomic reassessment of Arabidopsis halleri – a montane species from Central Europe. Plant Systematics and Evolution 305, 885 - 898. https://doi.org/10.1007/s00606-019-01625-y
Štorchová H., Hubáčková H., Abeyawardana O. A. J., Walterová J., Vondráková Z., Eliášová K. & Mandák B. 2019: Chenopodium ficifolium flowers under long days without upregulation of FLOWERING LOCUS T (FT) homologs. Planta 250, 2111 - 2125. doi:10.1007/s00425-019-03285-1
Šumberová K., Ducháček M., Dřevojan P. & Lososová Z. 2019: Euphorbia subgen. Chamaesyce (E. humifusa, E. maculata a E. prostrata). Zprávy České botanické společnosti 54, 89 - 94.
Šurinová M., Hadincová V., Vandvik V. & Münzbergová Z. 2019: Temperature and precipitation, but not geographic distance, explain genetic relatedness among populations in the perennial grass Festuca rubra. Journal of Plant Ecology 12, 730 - 741. doi:10.1093/jpe/rtz010
Švamberková E., Doležal J. & Lepš J. 2019: The legacy of initial sowing after 20 years of ex-arable land colonisation. Oecologia 190, 459 - 469. doi:10.1007/s00442-019-04415-y
Tichá A., Bešta T., Vondrák D., Houfková P. & Jankovská V. 2019: Nutrient availability affected shallow-lake ecosystem response along the Late-Glacial/Holocene transition. Hydrobiologia 846, 87 - 108. doi:10.1007/s10750-019-04054-7