Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Moravcová L., Carta A., Pyšek P., Skálová H. & Gioria M. 2022: Long‑term seed burial reveals diferences in the seed‑banking strategies of naturalized and invasive alien herbs. Scientific Reports 12, 1 - 10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12884-0
Moudrý V., Gdulov, K., Gábor L., Šárovcová E., Barták V., Leroy F., Špatenková O., Rocchini D. & Prošek J. 2022: Effects of environmental conditions on ICESat-2 terrain and canopy heights retrievals in Central European mountains. Remote Sensing of Environment 279, 1 - 15. https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113112
Mudrák O., Hrabovský A., Dvorský M., Liancourt P., Albert A.-J., Doležal J., Čierniková M., Hölzel N. & Májeková M. 2022: Grassland restoration on former arable land: Fine-scale grass accumulation and damaged soil conditions limit species establishment. Applied Vegetation Science 25, 1 - 12. doi:10.1111/avsc.12665
Mugnai M., Trindade D. P. F., Thierry M., Kaushik K., Hrček J. & Götzenberger L. 2022: Environment and space drive the community assembly of Atlantic European grasslands: Insights from multiple facets. Journal of Biogeography 2022, 699 - 711. doi:10.1111/jbi.14331
Müllerová A., Řehounková K. & Prach K. 2022: Succession of aquatic and littoral vegetation in disused sandpits. Land Degradation and Development 33, 257 - 268. doi:10.1002/ldr.4142
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň. Třeboňský svět 2022, 11 - 11.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň v roce 2022. Botanika 10, 22 - 24.
Navrátilová J. 2022: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. Třeboňský svět 3O, 11 - 11.
Novotný P., Brůna J., Chytrý M., Kalčík V., Kaplan Z., Kebert T., Rohn M., Řezníčková M., Štech M. & Wild J. 2022: Pladias platform: Technical description of the database structure. Biodiversity Data Journal 10, 1 - 17. doi:10.3897/BDJ.10.e80167
Nytrová L., Odehnalová K. & Pazourek J. 2022: Extension of the Internal Standard Method for Determination of Thermodynamic Acidity Constants of Compounds Sparingly Soluble in Water by Capillary Zone Electrophoresis. ACS Omega 7, 1477 - 1482. doi:10.1021/acsomega.1c06224
Omer A., Fristoe T., Yang Q., Razanajatovo M., Weigelt P., Kreft H., Dawson W., Dullinger S., Essl F., Pergl J., Pyšek P. & van Kleunen M. 2022: The role of phylogenetic relatedness on alien plant success depends on the stage of invasion. Nature Plants 8, 906 - 914. doi:10.1038/s41477-022-01216-9
Ottaviani G., Méndez-Castro F. E., Conti L., Zelený D., Chytrý M., Doležal J., Jandová V., Altman J. & Klimešová J. 2022: Sticking around: Plant persistence strategies on edaphic islands. Diversity and Distributions 28, 1850 - 1862. doi:10.1111/ddi.13586
Palacio F.X., Callaghan C.T., Cardoso P., Hudgins E.J., Jarzyna M.A., Ottaviani G., Riva F., Graco‐Roza C., Shirey V. & Mammola S. 2022: A protocol for reproducible functional diversity analyses. Ecography 2022, 1 - 15. doi:10.1111/ecog.06287
Palice Z. 2022: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXIV. Bryonora 69, 41 - 45.
Patzelt A., Pyšek P., Pergl J. & van Kleunen M. 2022: Alien flora of Oman: invasion status, taxonomic composition, habitats, origin, and pathways of introduction. Biological Invasions 24, 955 - 970. doi:10.1007/s10530-021-02711-4
Pavlovič A., Jakšová J., Hrivňacký M. & Adamec L. 2022: Alternative or cytochrome? Respiratory pathways in traps of aquatic carnivorous bladderwort Utricularia reflexa. Plant Signaling & Behavior 17, 1 - 4. doi:10.1080/15592324.2022.2134967
Pedersen Å. Ø., Convey P., Newsham K. K., Mosbacher J. B., Fuglei E., Ravolainen V., Hansen B. B., Jensen T. C., Augusti A., Biersma E. M., Cooper E. J., Coulson S. J., Gabrielsen G. V., Gallet J. C., Karsten U., Kristiansen S. M., Svenning M. M., Tveit A. T., Uchida M., Baneschi I., Calizza E., Cannone N., de Goede E. M., Doveri M., Elster J., Giamberini M. S., Hayashi K., Lang S. I., Lee Y. K., Nakatsubo T., Pasquali V., Paulsen I. M. G., Pedersen C., Peng F., Provenzale A., Pushkareva E., Sandström C. A. M., Sklet V., Stach A., Tojo M., Tytgat B., Tømmervik H., Velazquez D., Verleyen E., Welker J. M., Yao Y.-F. & Loonen M. J. J. E. 2022: Five decades of terrestrial and freshwater research at Ny-Ålesund, Svalbard. Polar Research 41, 1 - 39. doi:10.33265/polar.v41.6310
Peterka T., Petr L., Široká A. and Hájková P. 2022: Stáří vybraných rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Acta Rerum Naturalium/Muzeum Vysočiny/Jihlava a Třebíč 27, 13 - 19.
Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D., Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M. 2022: The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. Biodiversity and Conservation 31, 39 - 57. doi:doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0
Petřík P., Hroudová Z. & Wild J. 2022: Co se lze dozvědět z dlouhodobých sledování aneb půl století se skalní stepí. Botanika 10, 5 - 8.