Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Krahulec F. & Kaplan Z. 2007: Epipactis – autogamické typy z okruhu E. helleborine. Zprávy České botanické společnosti 42, 286 - 288.
Krahulec F. & Nesvadbová J. 2007: Intergeneric hybrid Festuca rubra x Vulpia myuros in the Czech Republic. Preslia 79, 63 - 68.
Kron P., Suda J. & Husband B. C 2007: Applications of flow cytometry to evolutionary and population biology. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 38, 847 - 876.
Křivánek M., Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. 2007: Cormophyta – vyšší rostliny. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy flóry a fauny České republiky, p. 28–33, Český svaz ochránců přírody, Praha., 28 - 33.
Kubásek J., Šantrůček J., Hájek T. 2007: Mechy jsou typické rostliny využívající sluneční mozaiku tančící porostem. Bulletin ČSEBR 7, 47 - 48.
Kuneš P., Lučeničová B., Jankovská V., Pokorný P. & Svobodová-Svitavská H. 2007: Using modern pollen spectra from southern Siberia for interpretation of central european landscape and vegetation of the fulland Late Glacial. In: Kalnina L. and Lukševičs E. (eds.) Pollen monitoring programme. Volume of abstracts 6th International meeting 3rd-9th June 2007, Jurmala, Latvia. ISBN 9984-802-60-4, 41 - 44.
Kuneš P., Pokorný P. & Jankovská V. 2007: Post-glacial vegetation development in sandstone areas of the Czech Republic. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A., Wiliams R. (eds.) Sanstone Landscapes. Academia in collboration with bohemian Switzerland National Park Administration and Royal Botanic Gardens Kew., 244 - 257.
Kvíderová J. 2007: Research on snow algae - ecology and taxonomy. http://www.butbn.cas.cz/snow_algae/WWW-SNOW-EN.htm.
Kvíderová J. 2007: Výzkum sněžných řas - ekologie a taxonomie. http://www.butbn.cas.cz/snow_algae/WWW-SNOW-CZ.htm.
Lackovičová A. & Liška J. 2007: RNDr. Eva Lisická, CSc. - životné jubileum. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci 53, 56 - 67.
Lanta V. 2007: Effect of slug grazing on biomass production of a plant community during a short-term biodiversity experiment. Acta Oecologica 32, 145 - 151.
Lanta V. & Lepš J. 2007: Effects of species and functional group richness on production in two fertility environments: an experiment with communities of perennial plants. Acta Oecologica 32, 93 - 103.
La Sorte F. A., McKinney M. L. & Pyšek P. 2007: Compositional similarity among urban floras within and across continents: biogeographical consequences of human mediated biotic interchange. Global Change Biology 13, 913 - 921.
Leong-Škorničková J., Šída O., Jarolímová V., Sabu M., Fér T., Trávníček P. & Suda J. 2007: Chromosome numbers and genome size variation in Indian species of Curcuma L. (Zingiberaceae). Annals of Botany 100, 505 - 526. doi:10.1093/aob/mcm144
Lepší M., Boublík K. & Hesoun P. 2007: Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – puchýřka útlá. In: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.), Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47, 94 - 95.
Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. 2007: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47, 125 - 135.
Lepš J., Doležal J., Bezemer T. M., Brown V.K., Hedlund K., Igual A.M., Jørgensen H.B., Lawson C.S., Mortimer S.R., Peix G.A., Rodríguez B.C., Santa R.I., Smilauer P. & van der Putten W.H. 2007: Long-term effectiveness of sowing high and low diversity seed mixtures to enhance plant community development on ex-arable fields in five European countries. Applied Vegetation Science 10, 97 - 110.
Liška J. 2007: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XX. Bryonora 40, 66 - 68.
Liška J. 2007: Lichenological Journals 5: Bryonora. Int. Lichenol. Newslett. 40, 17 - 18.
Liška J. & Lackovičová A. 2007: Eva Lisická (*24.1.1947, Bratislava) - malá velká žena. Bryonora 39, 60 - 60.