Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Danihelka J. 2011: Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler. Zprávy České botanické společnosti 46, 85 - 87. doi: ""
Danihelka J. 2011: Znovu o rozrazilu pamětníkolistém, Veronica acinifolia. Zprávy České botanické společnosti 46, 45 - 50. doi: ""
de Bello F., Doležal J., Dvorský M., Chlumská Z., Řeháková K., Klimešová J. & Klimeš L. 2011: Cushions of Thylacospermum caespitosum (Caryophyllaceae) do not facilitate other plants under extreme altitude and dry conditions in the north-west Himalayas. Annals of Botany 108, 567 - 573. doi: "10.1093/aob/mcr183"
de Bello F., Doležal J., Ricotta C. & Klimešová J. 2011: Plant clonal traits, coexistence and turnover in East Ladakh, Trans-Himalaya. Preslia 83, 315 - 327. doi: ""
de Bello F., Lavorel S., Albrecht Ch., Thuiller W., Grigulis K., Doležal J., Janeček Š., Lepš J. 2011: Quantifying the relevance of intraspecific trait variability for functional diversity. Methods in Ecology and Evolution 2, 163 - 174. doi: "10.1111/j.2041-210X.2010.00071.x "
Doležal J. & Kaplan Z. 2011: Chimaphila umbellata (L.) Barton. Zprávy České botanické společnosti 46, 70 - 71. doi: ""
Doležal J., Mašková Z., Lepš J., Steinbachová D., de Bello F., Klimešová J., Tackenberg O., Zemek F. & Květ J. 2011: Positive long-term effect of mulching on species and functional trait diversity in a nutrient-poor mountain meadow in Central Europe. Agriculture, Ecosystems and Environment 145, 10 - 28. doi: "doi.org/10.1016/j.agee.2011.01.010"
Dostálek J. & Frantík T. 2011: Response of dry grassland vegetation to fluctuations in weather conditions: a 9-year case study in Prague (Czech Republic). Biologia 66, 837 - 847. doi: "10.2478/s11756-011-0079-1"
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2011: Populační dynamika a genetická diverzita kriticky ohroženého druhu Dracocephalum austriacum. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 53 - 83. doi: ""
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2011: Stanovištní nároky a výběr hostitelů u poloparazitů rodu lněnka (Thesium). Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 201 - 225. doi: ""
Dostál P. 2011: Plant competitive interactions and invasiveness: searching for the effects of phylogenetic relatedness and origin on competition intensity. American Naturalist 177, 655 - 667. doi: "10.1086/659060"
Dostál P. & Palečková M. 2011: Does relatedness of natives used for soil conditioning influence plant-soil feedback of exotics? Biological Invasions 13, 331 - 340. doi: "10.107/s10530-010-9824-6"
Doubková P., Suda J. & Sudová R. 2011: Arbuscular mycorrhizal symbiosis on serpentine soils: the effect of native fungal communities on different Knautia arvensis ecotypes. Plant and Soil 345, 325 - 338. doi: "10.1007/s11104-011-0785-z"
Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. & Bartoňová L. 2011: Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (Bupleurum affine) na Moravě. Zprávy České botanické společnosti 46, 223 - 229. doi: ""
Dupin M., Reynaud P., Jarošík V., Baker R., Brunel S., Eyre D., Pergl J. & Makowski D. 2011: Effects of the training dataset characteristics on the performance of nine species distribution models: application to Diabrotica virgifera virgifera. PLoS ONE 6, 1 - 11. doi: "10.1371/journal.pone.0020957"
Dvorský M., Doležal J., de Bello F., Klimešová J. & Klimeš L. 2011: Vegetation types of East Ladakh: species and growth form composition along main environmental gradients. Applied Vegetation Science 14, 132 - 147. doi: "10.1111/j.1654-109X.2010.01103.x "
Ellis-Evans C., Prieur D., Loreto F., Rettberg P., Walter N., Le Bris N., Elster J., Amils R. & Marteinsson V. 2011: CAREX Roadmap for Research on Life in Extreme Environment. In: Ellis-Evans, C., Prieur, D., Loreto, F., Rettberg, P., Walter N., Le Bris, N., Elster, J., Amils, R., Marteinsson, V. (Eds.) CAREX Roadmap for Research on Life in Extreme Environment. Carex Project Office, Strasbourg Cedex, France, 1 - 40. doi: ""
Ellison A. M. & Adamec L. 2011: Ecophysiological traits of terrestrial and aquatic carnivorous plants: are the costs and benefits the same? Oikos 120, 1721 - 1731. doi: "10.1111/j.1600-0706.2011.19604.x"
Elster J. & Kvíderová J. 2011: Cyanobacteria. In: Gargaud M., Amils R., Quintanilla J. C., Cleaves H. J. II, Irvine W. M., Pinti D. L. & Viso M. (eds.) Encyclopedia of astrobiology. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg,, 394 - 397. doi: ""
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Hülber K., Jarošík V., Kleinbauer I., Krausmann F., Kühn I., Nentwig W., Vila M., Genovesi P., Gherardi F., Desprez-Loustau M.-L., Roques A. & Pyšek P. 2011: Socioeconomic legacy yields an invasion debt. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108, 203 - 207. doi: "10.1073/pnas.1011728108"