Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kúr P., Píšová S., Tremetsberger K., Dřevojan P., Kacki Z., Böckelmann J., Bernhardt K.-G., Hroudová Z., Mesterházy A. & Šumberová K. 2021: Ecology and genetics of Cyperus fuscus in Central Europe – A model for ephemeral wetland plant research and conservation. Water 13, 1 - 30. doi:10.3390/w13091277
Kusbach A., Šebesta J., Hájková P. & Novák J. 2021: Budoucnost našich lesů: bude v nich mít své místo i smrk? Živa 69, 60 - 64.
Kwon T., Shibata H., Kepfer-Rojas S., Schmidt I. K., Larsen K. S., Beier C., Berg B., Verheyen K., Lamarque J.-F., Hagedorn F., Eisenhauer N., Djukic I. & TeaComposition Network 2021: Effects of Climate and Atmospheric Nitrogen Deposition on Early to Mid-Term Stage Litter Decomposition Across Biomes. Frontiers in Forests and Global Change 4, 1 - 18. doi:10.3389/ffgc.2021.678480
Lanta V., Doležal J., Kozel P., Hauck D., Altman J., Kašák J., Foit J., Šebek P. & Čížek L. 2021: Contrasting responses of saproxylic beetles and plants to non-native tree invasion reveal feedback mechanisms between trophic levels. Biological Conservation 263, 1 - 11. doi:10.1016/j.biocon.2021.109340
Latifi H., Holzwarth S., Skidmore A., Brůna J., Červenka J., Darvishzadeh R., Hais M., Heiden U., Homolová L., Krzystek P., Schneider T., Starý M., Wang T., Müller J. & Heurich M. 2021: A laboratory for conceiving Essential Biodiversity Variables (EBVs)—The ‘Data pool initiative for the Bohemian Forest Ecosystem’. Methods in Ecology and Evolution 12, 2073 - 2083. doi:10.1111/2041-210X.13695
Lenzner B., Magallón S., Dawson W., Kreft H., König C., Pergl J., Pyšek P., Weigelt P., van Kleunen M., Winter M., Dullinger S. & Essl F. 2021: Role of diversification rates and evolutionary history as a driver of plant naturalization success. New Phytologist 229, 2998 - 3008. doi:10.1111/nph.17014
Leostrin A. & Pergl J. 2021: Alien flora in a boreal region of European Russia: an example of Kostroma oblast. Biological Invasions 23, 3337 - 3350. https://doi.org/10.1007/s10530-021-02589-2
Liancourt P. & Doležal J. 2021: Community-scale effects and strain: Facilitation beyond conspicuous patterns. Journal of Ecology 109, 19 - 25. doi:10.1111/1365-2745.13458
Lisner A., Ottaviani G., Klimešová J., Mudrák O., Martínková J. & Lepš J. 2021: The species richness–productivity relationship varies among regions and productivity estimates, but not with spatial resolution. Oikos 130, 1704 - 1714. doi:10.1111/oik.08306
Lopes S., Mota L., Castro M., Nobre G., Novoa A., Richardson D. M., Loureiro J. & Castro S. 2021: Genome size variation in Cactaceae and its relationship with invasiveness and seed traits. Biological Invasions 23, 3047 - 3062. https://doi.org/10.1007/s10530-021-02557-w
Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M. 2021: Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. International Review of Hydrobiology 106, 121 - 130. doi:10.1002/iroh.201902035
Lososová Z., Divíšek J., Chytrý M., Götzenberger L., Těšitel J. & Mucina L. 2021: Macroevolutionary patterns in European vegetation. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 13. doi:10.1111/jvs.12942
Lubbe F. C., Bitomský M., Hájek T., de Bello F., Doležal J., Jandová V., Janeček Š., Bartušková A., Lanta V. & Klimešová J. 2021: A tale of two grasslands: how belowground storage organs coordinate their traits with water-use traits. Plant and Soil 465, 533 - 548. doi:10.1007/s11104-021-05031-7
Lubbe F. C., Klimeš A., Doležal J., Jandová V., Mudrák O., Janeček Š., Bartušková A. & Klimešová J. 2021: Carbohydrate storage in herbs: the forgotten functional dimension of the plant economic spectrum. Annals of Botany 127, 813 - 825. doi:10.1093/aob/mcab014
Lubbe F. C., Klimešová J. & Henry H. 2021: Winter belowground: Changing winters and the perennating organs of herbaceous plants. Functional Ecology 35, 1627 - 1639. doi:10.1111/1365-2435.13858
Lyčka Z. & Elster J. 2021: Arktida a její reakce na globální oteplování – příběh české vědy. Živa 69, 2 - 5.
Lyčka Z. & Elster J. 2021: Český polární výzkum a Arktický festival – Dny arktické a české vědy a kultury. Živa 69, 21 - 22.
Macek M., Dvorský M., Klimeš A., Wild J., Doležal J. & Kopecký M. 2021: Midpoint attractor models resolve the mid-elevation peak in Himalayan plant species richness. Ecography 44, 1665 - 1677. doi:10.1111/ecog.05901
Macek M., Dvorský M., Kopecký M., Wild J. & Doležal J. 2021: Elevational range size patterns of vascular plants in Himalaya contradict Rapoport’s rule. Journal of Ecology 109, 4025 - 4037. doi:10.1111/1365-2745.13772
Maděra P., Kovářová M., Frantík T., Filipčík R., Novák J., Vencl Š., Maděrová L., Rozkot M., Kuchařová S., Václavková E., Truněčková J., Volková J., Nývltová Z. & Bartoš M. 2021: Effect of Knotweed in Diet on Physiological Changes in Pig. Agriculture-Basel 11, 1 - 22. https://doi.org/10.3390/agriculture11020169