Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kirschner J., Štěpánek J., Vašut R. J. & Zámečník J. 2019: New species of Taraxacum native to central Europe. Preslia 91, 213 - 230. doi:10.23855/preslia.2019.213
Klimešová J. 2019: Ruch v podzemí. Vesmír 98, 522 - 524.
Klimešová J., Martínková J., Pausas J. G., de Moraes M. G., Herben T., Yu F-H., Puntieri J., Vesk P. A., de Bello F., Janeček Š., Altman J., Appezzato-da-Glória B., Bartušková A., Crivellaro A., Doležal J., Ott J. P., Paula S., Schnablová R., Schweingruber F. H. & Ottaviani G. 2019: Handbook of standardized protocols for collecting plant modularity traits. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 40, 1 - 21. doi:10.1016/j.ppees.2019.125485
Klomberg Y., Dywou Kouede R., Bartoš M., Mertens J. E. J., Tropek R., Fokam E. B., & Janeček Š. 2019: The role of ultraviolet reflectance and pattern in the pollination system of Hypoxis camerooniana (Hypoxidaceae). AoB Plants 11, 1 - 10. doi:10.1093/aobpla/plz057
Klonner G., Wessely J., Gattringer A., Moser D., Dullinger I., Hülber K., Rumpf S. B., Block S., Bossdorf O., Carboni M., Conti L. & al. 2019: Effects of climate change and horticultural use on the spread of naturalized alien garden plants in Europe. Ecography 42, 1548 - 1557. doi:10.1111/ecog.04389
Knapp M., Seidl M., Knappová J., Macek M. & Saska P. 2019: Temporal changes in the spatial distribution of carabid beetles around arable field-woodlot boundaries. Scientific Reports 9, 1 - 11. doi:10.1038/s41598-019-45378-7
Knudsen K., Malíček J. & Kocourková J. 2019: The conserved type of Lichen fuscatus [≡ Acarospora fuscata]. Mycotaxon 134, 295 - 300. doi:10.5248/134.295
Kolář J. 2019: Axe as landscape technology. How did it transform societies and landscapes? In: Kadrow S. & Müller J. (eds.). Habitus? The Social Dimension of Technology and Transformation, Sidestone Press, Leiden, 35 - 46.
Kolář, J. 2019: Historická ekologie: Dlouhodobé interakce přírody a člověka III. Lidé - součást pravěkých ekosystémů. Živa 67, 296 - 298.
Kolátková V. & Vohník M. 2019: Adaptive traits in the seagrass Posidonia oceanica: Root hairs with spiral cell walls, not spiral root hairs. Aquatic Botany 155, 52 - 53. doi:10.1016/j.aquabot.2018.11.013
Konečná V., Nowak M. D. & Kolář F. 2019: Parallel colonization of subalpine habitats in the central European mountains by Primula elatior. Scientific Reports 9, 1 - 12. doi:10.1038/s41598-019-39669-2
Kopp R., Brabec T., Mareš J., Maršálková E. & Maršálek B. 2019: The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus Carpio L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 67, 91 - 99. doi:10.11118/actaun201967010091
Krahulcová A., In: Marhold K. (ed.) & al. 2019: IAPT chromosome data 29/2 (extended online version). Taxon 68, 2 - 5. https://doi.org/10.1002/tax.12130
Krahulcová A., In: Marhold K. (ed.) & al. 2019: IAPT chromosome data 29/2 (print version). Taxon 68, 880 - 881. https://doi.org/10.1002/tax.12130
Krahulec F. 2019: Kostřava červená (Festuca rubra) a její taxonomická problematika. Pícninářské listy 25, 68 - 70.
Krak K., Habibi F., Douda J., Vít P., Lomonosova M. N., Wang L. & Mandák B. 2019: Human-mediated dispersal of weed species during the Holocene: A case study of Chenopodium album agg. Journal of Biogeography 46, 1007 - 1019. doi:10.1111/jbi.13545
Kubásek J. & Vondrák J. 2019: Existují pololišejníky? Botanika 7, 15 - 17.
Kubickova B., Babica P., Hilscherová K. & Šindlerová L. 2019: Effects of cyanobacterial toxins on the human gastrointestinal tract and the mucosal innate immune system. Environmental Sciences Europe 31, 1 - 27. https://doi.org/10.1186/s12302-019-0212-2
Kuglerová M., Skuhrovec J. & Münzbergová Z. 2019: Relative importance of drought, soil quality, and plant species in determining the strength of plant-herbivore interactions. Ecological Entomology 44, 665 - 677. doi:10.1111/een.12745
Kulichová J., Neustupa J., Vrbová K., Levkov Z. & Kopalová K. 2019: Asymmetry in Luticola species. Diatom Research 34, 67 - 74. doi:10.1080/0269249X.2019.1604435