Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Conti L., de Bello F., Lepš J., Acosta A. T. R. & Carboni M. 2017: Environmental gradients and micro-heterogeneity shape fine-scale plant community assembly on coastal dunes. Journal of Vegetation Science 28, 762 - 773. doi:10.1111/jvs.12533
Černá K., Wittlingerová Z., Zimová M. & Janovský Z. 2017: Exposure to airborne fungi during sorting of recyclable plastics in waste treatment facilities. Medycyna pracy 68, 1 - 9. doi:10.13075/mp.5893.00520
Čertner M., Fenclová E., Kúr P., Kolář F., Koutecký P., Krahulcová A. & Suda J. 2017: Evolutionary dynamics of mixed-ploidy populations in an annual herb: dispersal, local persistence and recurrent origins of polyploids. Annals of Botany 120, 303 - 315. doi:10.1093/aob/mcx032
Čuda J., Rumlerová Z., Brůna J., Skálová H. & Pyšek P. 2017: Floods affect the abundance of invasive Impatiens glandulifera and its spread from river corridors. Diversity and Distributions 23, 342 - 354. doi:10.1111/ddi.12524
Čuda J., Vítková M., Albrechtová M., Guo W.-Y., Barney J. N. & Pyšek P. 2017: Invasive herb Impatiens glandulifera has minimal impact on multiple components of temperate forest ecosystem function. Biological Invasions 19, 3051 - 3066. doi:10.1007/s10530-017-1508-z
Danihelka J. 2017: Antennaria dioica na Pálavě? Zprávy České botanické společnosti 52, 134 - 134.
Danihelka J. 2017: Neodolatelné kouzlo mrtvého jazyka. Zprávy České botanické společnosti 52, 18 - 18.
Danihelka J., Chytrý K., Prokešová H. & Sedláček V. 2017: Chřest přeslenitý (Asparagus verticillatus) lokálně zdomácnělý na jižní Moravě. Zprávy České botanické společnosti 52, 155 - 162.
Danihelka J., Chytrý M., Kučera J. & Palice Z. 2017: History of botanical research in the Czech Republic. – In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds), Flora and vegetation of the Czech Republic, Springer, Cham., 25 - 87. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3
Danihelka J. & Sedláček V. 2017: Kozinec žlábkatý (Astragalus sulcatus) na jižní Moravě. Zprávy České botanické společnosti 52, 9 - 17.
Dawson W., Moser D., van Kleunen M., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., Weigelt P., Winter M., Lenzner B., Blackburn T. M., Dyer E. E., Cassey P., Scrivens S. L., Economo E. P., Guénard B., Capinha C., Seebens H., García-Díaz P., Nentwig W., García-Berthou E., Casal C., Mandrak N. E., Fuller P., Meyer C. & Essl F. 2017: Global hotspots and correlates of alien species richness across taxonomic groups. Nature Ecology and Evolution 1, 1 - 7. doi:10.1038/s41559-017-0186
de Bello F., Šmilauer P., Diniz-Filho J. A. F., Carmona C. P., Lososová Z., Herben T. & Götzenberger L. 2017: Decoupling phylogenetic and functional diversity to reveal hidden signals in community assembly. Methods in Ecology and Evolution 8, 1200 - 1211. doi:10.1111/2041-210X.12735
Deng N., Liu C., Chang E., Ji J., Yao X., Yue J., Bartish I. V., Chen L., Jiang Z. & Shi S. 2017: High temperature and UV-C treatments affect stilbenoid accumulation and related gene expression levels in Gnetum parvifolium. Electronic Journal of Biotechnology 25, 43 - 49. doi:10.1016/j.ejbt.2016.11.001
Devetter, M., Háněl, L., Řeháková, K., & Doležal, J. 2017: Diversity and feeding strategies of soil microfauna along elevation gradients in himalayan cold deserts. PLoS One 2017, 1 - 20. doi:12(11)10.1371/journal.pone.0187646
de Vijver B., Chattová B., Lebouvier M. & Houk V. 2017: Ferocia gen. nov., a new centric diatom genus (Bacillariophyceae) from the sub-Antarctic region. Phytotaxa 332, 22 - 30. doi:10.11646/phytotaxa.332.1.2
Dítě D., Peterka T., Dítětová Z., Hájková P. & Hájek M. 2017: Arcto-alpine species at their niche margin: The Western Carpathian refugia of Juncus castaneus and J. triglumis in Slovakia. Annales Botanici Fennici 54, 67 - 82. doi:10.5735/085.054.0311
Dostál P., Fischer M., Chytrý M. & Prati D. 2017: No evidence for larger leaf trait plasticity in ecological generalists compared to specialists. Journal of Biogeography 44, 511 - 521. doi:10.1111/jbi.12881
Doudová J., Douda J. & Mandák B. 2017: The complexity underlying invasiveness precludes the identification of invasive traits: A comparative study of invasive and noninvasive heterocarpic Atriplex congeners. PLoS One 12, 1 - 16. doi:10.1371/journal.pone.0176455
Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C., Jaizme-Vega M., da Camara Machado A. 2017: Arbuscular mycorrhizal fungal community composition associated with Juniperus brevifolia in native Azorean forest. Acta Oecologica 79, 48 - 61. doi:10.1016/j.actao.2016.12.006
Ducháček M. & Chrtek jun., J. 2017: Phleum exaratum, nově zavlečený druh v České republice. Acta Musei Reginaehradecensis 36, 47 - 53.