Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2015: Eriophorum latifolium - suchopýr širolistý. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 19 - 20. doi: ""
Štěpánková J. & Paulič R. 2015: Carex hostiana - ostřice Hostova. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 15 - 15. doi: ""
Šumberová K. 2015: Tribulus terrestris L. Zprávy České botanické společnosti 50, 110 - 110. doi: ""
Tábor I. 2015: The contribution of E. Taquet, H. Shirasawa and J. Unger to the introduction of woody plants to Průhonice. Acta Horticulturae et Regiotecturae 18, 35 - 44. doi: ""
Tashyreva D. & Elster J. 2015: Effect of nitrogen starvation on desiccation tolerance of Arctic Microcoleus strains (cyanobacteria). Frontiers in Microbiology 6, 1 - 11. doi: "10.3389/fmicb.2015.00278 "
Těšitel J., Fibich P., de Bello F., Chytrý M. & Lepš J. 2015: Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia 87, 87 - 108. doi: ""
Timsina B., Rokaya M.B., Kindlmann P. & Münzbergová Z. 2015: Orchids of Nepal: phytogeography and economic importance. In: Urban O., Šprtová M. & Klem K. (eds.) Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., Brno., 70 - 73. doi: ""
Tison J.-M., Štěpánek J., Kirschner J. & Jeanmonod D. 2015: Compléments au Prodrome de la Flore Corse. Asteraceae IV. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève, 1 - 323. doi: ""
Trávníček P., Ponert J., Urfus T., Jersáková J., Vrána J., Hřibová E., Doležel J. & Suda J. 2015: Challenges of flow-cytometric estimation of nuclear genome size in orchids, a plant group with both whole-genome and progressively partial endoreplication. Cytometry Part A 87, 958 - 966. doi: "10.1002/cyto.a.22681"
van Kleunen M., Dawson W., Essl F., Pergl J., Winter M., Weber E., Kreft H., Weigelt P., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Ebel A. L., Figueiredo E., Fuentes N., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D. L., Patzelt A., Pelser P. B., Baptiste M. P., Poopath M., Schulze M., Seebens H., Shu W., Thomas J., Velayos M., Wieringa J. J. & Pyšek P. 2015: Global exchange and accumulation of non-native plants. Nature 525, 100 - 103. doi: "10.1038/nature14910"
Vicherová E., Hájek M., Hájek T. 2015: Calcium intolerance of fen mosses: Physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17, 347 - 359. doi: "10.1016/j.ppees.2015.06.005"
Vila M., Rohr R. P., Espinar J. L., Hulme P. E., Pergl J., Le Roux J., Schaffner U. & Pyšek P. 2015: Explaining the variation in impacts of non-native plants on local-scale species richness: the role of phylogenetic relatedness. Global Ecology and Biogeography 24, 139 - 146. doi: "10.1111/geb.12249"
Vild O., Kalwij J. M. & Hédl R. 2015: Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied Vegetation Science 18, 569 - 578. doi: "10.1111/avsc.12180"
Vinšová P., Pinseel E., Kohler T.J., Van de Vijver B., Žárský J.D., Kavan J. & Kopalová K. 2015: Diatoms in cryoconite holes and adjacent proglacial freshwater sediments, Nordenskiöld glacier (Spitsbergen, High Arctic). Czech Polar Reports 5, 112 - 133. doi: "10.5817/CPR2015-2-11"
Vítková M. & Mullerová J. 2015: Rostlinné invaze ve vysokohorských podmínkách. Biologie - Chemie - Zeměpis 24, 211 - 218. doi: ""
Vítková M., Tonika J. & Müllerová J. 2015: Black locust - successful invader of a wide range of soil conditions. Science of the Total Environment 505, 315 - 328. doi: "10.1016/j.scitotenv.2014.09.104"
Vítová J., Vít P. & Suda J. 2015: Rare occurrence of reciprocal hybridization in a sympatric population of the Czech stenoendemic Dianthus arenarius subsp. bohemicus and widespread D. carthusianorum. Preslia 87, 329 - 345. doi: ""
Vít P., Šingliarová B., Zozomová-Lihová J., Marhold K. & Krak K. 2015: Microsatellite Markers for the Pilosella alpicola Group (Hieraciinae, Asteraceae) and Their Cross-Amplification in Other Hieraciinae Genera. Applications in Plant Sciences 3, 1 - 4. doi: "10.3732/apps.1500048"
Vlasáková B. 2015: Density dependence in flower visitation rates of cockroach-pollinated Clusia blattophila on the Nouragues inselberg, French Guiana. Journal of Tropical Ecology 31, 95 - 98. doi: "10.1017/S0266467414000571"
Vohník M., Borovec O., Župan I., Vondrášek D., Petrtýl M. & Sudová R. 2015: Anatomically and morphologically unique dark septate endophytic association in the roots of the Mediterranean endemic seagrass Posidonia oceanica. Mycorrhiza 25, 663 - 672. doi: "10.1007/s00572-015-0642-7"