Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sádlo J. 2009: SCA01 Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937. Vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 454.
Sádlo J. 2009: SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960. Vegetace bazických osypů s jednoletými druhy. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 454 - 457.
Sádlo J. 2009: SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 461.
Sádlo J. 2009: Suburbie jako domov. Zlatý řez, 64 - 75.
Sádlo J. 2009: Svaz SAC Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938. Štěrbinová vegetace kyselých skal. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 423 - 424.
Sádlo J. 2009: Svaz SCA Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952. Vegetace vápnitých sutí. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 452 - 452.
Sádlo J. 2009: Svaz SCB Galeopsion Oberdorfer 1957. Acidofilní vegetace sutí. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 459 - 459.
Sádlo J. 2009: Svaz XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993. Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 319 - 320.
Sádlo J. 2009: Třída SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 406 - 410.
Sádlo J. 2009: Třída SB. Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969. Nitrofilní vegetace zdí. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 441 - 442.
Sádlo J. 2009: Třída SC. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 449 - 451.
Sádlo J. 2009: XBJ03 Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986. Ruderální vegetace s jitrocelem písečným. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 192 - 194.
Sádlo J. 2009: XDC01 Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972. Nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 320 - 323.
Sádlo J. 2009: XDC05 Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985. Nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 332 - 334.
Sádlo J. 2009: Erythronium dens-canis v Čechách: uvěříme původnosti? Zprávy České Botanické Společnosti 44, 1 - 10.
Sádlo J. 2009: Trvale udržitelná suburbie. Era 21 9, 14 - 18.
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAA01 Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938. Vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 411 - 414.
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAA02 Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kuhn 1937. Vegetace výslunných vápencových skal se sleziníkem routičkou. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 414 - 417.
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAC01 Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1973. Vegetace výslunných silikátových skal se sleziníkem severním a kapradinkou skalní. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 424 - 426.
Sádlo J. & Chytrý M. 2009: SAC02 Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae Stöcker 1962. Vegetace skal a sutí s lomikamenem trsnatým. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 426 - 429.