Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Jeník J. 2005: Biogeografická identita Hrubého Jeseníku. In: Správa CHKO Jeseníky(ed) Sborník referátů z konference k 35.výročí CHKO Jeseníky, Karlova Studánka, 4 - 8.
Jeník J. 2005: Skon Lenky Papáčkové. Živa 53, 59(LIX) - 59.
Jeník J. 2005: Kořeny a kořání stromů: heuristické aspekty. Zprávy České Botanické Společnosti 40, Mater. 20, 3 - 11.
Jiráčková M. & Dostál P. 2005: Microsite versus dispersal limitation in primary succession: A case study from an abandoned ore-washery sedimentation basin. In: In Kovář P. (ed.): Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems), Academia, Praha., 59 - 76.
Kaplan Z. 2005: Neotypification of Potamogeton ×fluitans Roth and the distribution of this hybrid. Taxon 54, 822 - 826.
Kaplan Z. 2005: Potamogeton schweinfurthii A. Benn., a new species for Europe. Preslia 77, 419 - 431.
Kaplan Z. 2005: Potvrzení výskytu Cardamine trifolia na Rychnovsku po 60 letech. Orchis 24/1, 2 - 9.
Kaplan Z. 2005: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). Zprávy České botanické společnosti 40, Příl. 2005/1, 1 - 76.
Kaplan Z. & Symoens J.-J. 2005: Taxonomy, distribution and nomenclature of three confused broad-leaved Potamogeton species occurring in Africa and on surrounding islands. Botanical Journal of the Linnean Society 148, 329 - 357.
Kaštovská K., Elster J., Stibal M. & Šantrůčková H. 2005: Microbial assemblages in soil microbial succession after glacial retreat in Svalbard (High Arctic). Microbial Ecology 50, 396 - 407.
Keizer I. 2005: Management experiments in Central European dry heathlands (Czech Republic). - In: Abstracts of 9th European Heathland Workshop. Bredene and Genk, Belgium., 58 - 58.
Kirschner J. 2005: Juncaceae. In: Fischer M.A., Adler W.&Oswald K., Exkursionsflora fur Osterreich, Liechtenstein und Sudtirol, 1075 - 1083.
Kirschner J. 2005: Luzula DC. - Hainbinse, Hainsimse. In: E.J. Jager & K. Werner (eds.), W. Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland. Band 4, Gefasspflanzen: Kritischer Band, 826 - 830.
Kirschner J. & Štěpánek J. 2005: Dandelions in Central Asia: Taraxacum sect. Suavia. Preslia 77, 263 - 276.
Klimeš L. 2005: A transient expansion of sown plants and diaspore limitation. Folia Geobotanica 40, 69 - 75.
Klimeš L. 2005: Opiliones (sekáči). pp. 85–87. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 85 - 87.
Klimeš L. 2005: Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Bohemia Centralis 27, 137 - 142.
Klimeš L. & Klimešová J. 2005: Clonal traits. In: Knevel I.C., Bekker R.M., Kunzmann D., Stadler M., Thompson K. eds. The Leda traitbase collecting and measuring standards of life-history traits of the Northwest European flora. - LEDA Traitbase project, University of Groningen, Community and Consetvation Ecology group, 66 - 88.
Klimešová J. 2005: Kořen jako základní morfologická kategorie? Živa 53/4, 153 - 155.
Klimešová J. & Klimeš L. 2005: CLO-PLA: databáze architektury klonálního růstu rostlin střední Evropy. In: Klimešová J., Šmilauerová M. & Jakrlová J. (eds.) Podzemní orgány rostlin. - Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 40, Materiály 20, 53 - 64.