Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 2. Invazní rostliny: jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85.
Rajaniemi P., Hoffmann L., Willame R., Komárek J., Hrouzek P., Kaštovská K. & Sivonen K. 2004: Phylogenetic and morphological evaluation of selected planctic nostocalean cyanobacteria: taxonomic consequences. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 60 - 60.
Ramezanpoor Z., Soukup I. & Heteša J. 2004: Phytoplankton diversity and their succession in water bodies of the Lednice park during 2002 season. Acta Univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. / MZLU Brno 52, 83 - 96.
Rauch O. 2004: Genesis and characteristics of orewaste sulphate soils at Chvaletice. In Kovář P.(ed): natural recovery of human-made deposits in landscape,46-59,Academia,Praha, 46 - 59.
Réblová M. 2004: Four new species of Chaetosphaeria from New Zealand and redescription of Dictyochaeta fuegiana. Studies in Mycology 50, 171 - 186.
Réblová M., Mostert L., Gams W. & Crous P.W. 2004: New genera in the Calosphaeriales: Togniniella and its anamorph Phaeocrella, and Calosphaeriophora as anamorph of Calosphaeria. Studies in Mycology 50, 533 - 550.
Réblová M. & Seifert K.A 2004: Conioscyphascus, a new ascomycetous genus for holomorphs with Conioscypha anamorphs. Studies in Mycology 50, 95 - 108.
Réblová M. & Seifert K.A. 2004: Cryptadelphia (Trichosphaeriales), a new genus for holomorphs with Brachysporium anamorphs, and clarification of the taxonomic status of Wallrothiella. Mycologia 96, 343 - 367.
Rejmánek M., Richardson D. M. & Pyšek P. 2004: Plant invasions and invasibility of plant communities. In: Van der Maarel E. (ed.) Vegetation ecology, Blackwell Science, Oxford, 332 - 355.
Rejmánková E., Komárek J. & Komárková J. 2004: Cyanobacteria – a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). 10, 189 - 199.
Rybníček K. & Rybníčková E. 2004: Proměny vegetace niv v dolní části povodí Moravy v posledních 25000 letech. Bull. Slov. Spoločn., Bratislava, 15 - 20.
Rybníček K., Rybníčková E. 2004: Pollen analyses of sediments from the summit of the Praděd range in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia 76, 331 - 347.
Rydlová J. & Vosátka M. 2004: Structure, dynamics, and restoration of plant communities: do arbuscular mycorrhizae matter? Island Press, 189 - 229.
Sádlo 2004: Přírodní podmínky okolí Čelákovic: krajina, vegetace, člověk. Špaček J (ed.), 100 let městského muzea v Čelákovicích 1, 57 - 111.
Sádlo J. 2004: Barunčino znovunabyté panenství. Vesmír 83, 461 - 467.
Sádlo J. 2004: Krajina pražského east endu. Vesmír 83, 525 - 533.
Sádlo J. 2004: Neolit skončil, zapomeňte. Vesmír 83, 398 - 403.
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85.
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40.
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145.