Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vítková M. 2011: Péče o akátové porosty. Ochrana přírody 66, 7 - 12.
Vlasáková B. & Gustafsson M. H. G. 2011: Clusia blattophila sp. nov. (Clusiaceae) from an inselberg in French Guiana. Nordic Journal of Botany 29, 178 - 181. doi:10.1111/j.1756-1051.2011.01061.x
Vlasáková B. & Jarau S. 2011: Dioecious Clusia nemorosa achieves pollination by combining specialized and generalized floral rewards. Plant Ecology 212, 1327 - 1337. doi:10.1007/s11258-011-9908-0
Vohník M. & Albrechtová J. 2011: The co-occurrence and morphological continuum between ericoid mycorrhiza and dark septate endophytes in roots of six European Rhododendron species. Folia Geobotanica 46, 373 - 386. doi:10.1007/s12224-011-9098-5
Vohník M., Burdíková Z., Vyhnal A. & Koukol O. 2011: Interactions Between Testate Amoebae and Saprotrophic Microfungi in a Scots Pine Litter Microcosm. Microbial Ecology 61, 660 - 668. doi:10.1007/s00248-010-9777-4
Vondrak J. & Kubasek J. 2011: Algal stacks and fungal stacks in lichens and their importance for surviving in extreme habitats. In: Čibiljov (ed.) Voprosi stepevedenia, Učreždenije rossijskoj akademii nauk, Uralskoe otdelenije, Institut stepi, Orenburg, 19 - 22.
Vondrak J., Říha P., Redchenko O., Vondráková O., Hrouzek P. & Khodosovtsev A. 2011: The Caloplaca crenulatella species complex; its intricate taxonomy and description of a new species. Lichenologist 43, 467 - 481. doi:10.1017/S0024282911000466
Vosátka M., Mrnka L., Sudová R., Vohník M., Doubková P., Kuchár M., Tlustoš P., Habart J., Trakal L. & Joner E. J. 2011: Kombinované přípravky pro zakládání výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách kontaminovaných rizikovými prvky. 2011, 1 - 9.
Vymyslicky T., Fabsicova M. , Entova M. & Kurova J. 2011: Barren fallows as small areas with potential for increasing grassland biodiversity. In: Potsch E.M., Krautzer B. & Hopkins A. (eds.) Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions, Organising Committee and Agricultural Research and Education Centre, Irdning, 514 - 516.
Vymyslický T., Fabšičová M., Entová M. & Kůrová J. 2011: Význam úhorů v zemědělské krajině. Úroda 59, 71 - 76.
Weiß M., Sýkorová Z., Garnica S., Riess K., Martos F., Krause C., Oberwinkler F., Bauer R. & Redecker D. 2011: Sebacinales Everywhere: Previously Overlooked Ubiquitous Fungal Endophytes. PLoS One 6, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone.0016793
Wirth V., Vondrák J., de Bruyn U. & Hauck M. 2011: Erstnachweise von Flechtenarten für Deutschland und Frankreich. Herzogia 24, 155 - 158.
Wollstonecroft M. M., Hroudová Z., Hillman G. C. & Fuller D. Q 2011: Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, a new species in the flora of the ancient Near East. Vegetation History and Archaeobotany 20, 459 - 470. doi:10.1007/s00334-011-0305-3
Xuejun G., Kirschner J. & Štěpánek J. 2011: Taraxacum F. H. Wiggers. In: Wu, Z. Y., Raven, P. H. & Hong, D. Y. (eds.) Flora of China Volume 20–21 (Asteraceae). Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis), 270 - 325.
Zapomělová E., Hrouzek P., Řezanka T., Jezberová J., Řeháková K., Hisem D. & Komárková J. 2011: Polyphasic characterization of Dolichospermum Spp. and Sphaerospermopsis Spp. (Nostocales, Cyanobacteria) : Morphology, 16S rRNA gene sequences and fatty acid and secondary metabolite profiles. Journal of Phycology 47, 1152 - 1163. doi:10.1111/j.1529-8817.2011.01034.x
Zenáhlíková J., Svoboda M., Wild J., Kopecký M. & Macek M. 2011: The Regeneration Stand and Heigh Increment 10 Years after a Dieback Caused by Bark Beetle Outbreak. In: Marušák R., Dvořák J. & Natov P. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference of Young Scientists (COYOUS 2011), Česká zemědělská univerzita, Praha, 108 - 119. doi:nemá
Adamec L. 2010: Dark respiration of leaves and traps of terrestrial carnivorous plants: are there greater energetic costs in traps? Central European Journal of Biology 5, 121 - 124. doi:10.2478/s11535-009-0080-7
Adamec L. 2010: Ecophysiological look at organ respiration in carnivorous plants: A review. In: Osterhoudt G., Barhydt J. (eds.) Cell Respiration and Cell Survival: Processes, Types and Effects. Nova Science Publishers, Inc., New York, 225 - 235.
Adamec L. 2010: Field growth analysis of Utricularia stygia and U. intermedia-two aquatic carnivorous plants with dimorphic shoots. Phyton - Annales Rei Botanicae 49, 241 - 251.
Adamec L. 2010: Mineral cost of carnivory in aquatic carnivorous plants. Flora 205, 618 - 621. doi:10.1016/j.flora.2009.11.001