Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M. & Krahulec F. 2011: Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia 83, 513 - 527.
Šejnohová L., Jančula D. & Maršálek B. 2011: Vliv aerace na množství inokula sinic v sedimentech. In: Říhová Ambrožová J., Veselá J. (eds) Vodárenská biologie 2011, Praha 2011, 72 - 76.
Šingliarová B., Chrtek J., Plačková I. & Mráz P. 2011: Allozyme variation in diploid, polyploid and mixed-ploidy populations of the Pilosella alpicola group (Asteraceae): Relation to morphology, origin of polyploids and breeding system. Folia Geobotanica 46, 387 - 410. doi:10.1007/s12224-011-9102-0
Štěpánek J., Kirschner J., Jarolímová V. & Kirschnerová L. 2011: Taraxacum nigricans, T. alpestre and allies in the Taraxacum sect. Alpestria: taxonomy, geography and conservation status. Preslia 83, 537 - 564.
Šumberová K. 2011: MCA01. Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 394 - 397.
Šumberová K. 2011: MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 398 - 401.
Šumberová K. 2011: MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 401 - 405.
Šumberová K. 2011: MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 405 - 409.
Šumberová K. 2011: MCA05. Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011 hoc loco. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 409 - 413.
Šumberová K. 2011: MCA06. Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 413 - 417.
Šumberová K. 2011: MCA07. Acoretum calami Dagys 1932. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 417 - 419.
Šumberová K. 2011: MCA08. Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 420 - 423.
Šumberová K. 2011: MCA09. Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 424 - 426.
Šumberová K. 2011: MCC06. Eleocharitetum palustris Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 465 - 469.
Šumberová K. 2011: MCC07. Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 469 - 472.
Šumberová K. 2011: MCC08. Alismatetum lanceolati Zahlheimer ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 472 - 474.
Šumberová K. 2011: MCE01. Glycerietum fluitantis Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 499 - 503.
Šumberová K. 2011: MCE04. Nasturtietum officinalis Gilli 1971. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 508 - 511.
Šumberová K. 2011: MCE05. Leersietum oryzoidis Eggler 1933. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 511 - 514.
Šumberová K. 2011: MCH02. Caricetum acutiformis Eggler 1933. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 558 - 561.