Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Korznikov, K., Kislov, D., Doležal, J., Petrenko, T. & Altman, J. 2022: Tropical cyclones moving into boreal forests: Relationships between disturbance areas and environmental drivers. Science of the Total Environment 844, 1 - 8. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.156931
Kosová V., Hájek T., Hadincová V. & Münzbergová Z. 2022: The importance of ecophysiological traits in response of Festuca rubra to changing climate. Physiologia Plantarum 174, 1 - 15. doi:10.1111/ppl.13608
Kosová V., Latzel V., Hadincová V. & Münzbergová Z. 2022: Effect of DNA methylation, modified by 5‑azaC, on ecophysiological responses of a clonal plant to changing climate. Scientific Reports 12, 1 - 16. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22125
Kotenko O. V., Pergl J., Tokhtar V. K., Danilova E. S. & Vinogradova Y. K. 2022: Alien and aboriginal flora of the Amur section of the Trans-Siberian Railway and its relationships with the characteristics of natural biomes. Botanica Pacifica 11, 58 - 66. doi:10.17581/bp.2022.11117
Kouamé Y. A. G., Millan M., N’Dri A. B., Charles-Dominique T., Konan M., Bakayoko A. & Gignoux J. 2022: Multispecies allometric equations for shrubs and trees biomass prediction in a Guinean savanna (West Africa). Silva Fennica 56, 1 - 28. doi:10.14214/sf.10617
Koukol O., Magdalinou E., Pánková H., Borovička J. & Münzbergová Z. 2022: Do microclimatic conditions in two forest types on serpentine bedrock affect culturable microfungi in pine litter needles? Czech Mycology 74, 181 - 194. doi:10.33585/cmy.74205
Koutecký P., Prančl J., Košnar J., Koutecká E., Hanzlíčková J., Lučanová M., Nejedlá M. & Kaplan Z. 2022: Waking up from a taxonomist’s nightmare: emerging structure of Ranunculus section Batrachium (Ranunculaceae) in central Europe based on molecular data and genome sizes. Botanical Journal of the Linnean Society 198, 417 - 437. doi:10.1093/botlinnean/boab063
Kovářová M., Maděra P., Frantík T., Novák J. & Vencl Š. 2022: Effects of Knotweed-Enriched Feed on the Blood Characteristics and Fitness of Horses. Agriculture-Basel 12, 1 - 18. https://doi.org/10.3390/agriculture12010109
Kozlov M. V., Lanta V. & Zverev V. 2022: Mixed evidence for the small-island effect in a replicated colonisation experiment. Journal of Vegetation Science 33, 1 - 9. doi:10.1111/jvs.13103
Kozlov M. V., Oudendijk Z., Forsman A., Lanta V., Barclay M. V. L., Gusarov V. I., Gustafsson B., Huang Z. Z., Kruglova O. Y. , Marusik Y. M., Mikhailov Y. E., Mutanen M., Schneider A., Sekerka L., Sergeev M. E., Zverev V. & Zvereva E. L. 2022: Climate shapes the spatiotemporal variation in color morph diversity and composition across the distribution range of Chrysomela lapponica leaf beetle. Insect Science 29, 942 - 955. doi:10.1111/1744-7917.12966
Kramp R. E., Liancourt P., Herberich M. M., Saul L., Weides S., Tielborger K. & Májeková M. 2022: Functional traits and their plasticity shift from tolerant to avoidant under extreme drought. Ecology 103, 1 - 8. doi:10.1002/ecy.3826
Kubešová S., Janošík L., Koníček V., Man M., Marková I., Růžičková A., Širka P., Tkáčiková J. & Zámečník J. 2022: Mechorosty zaznamenané v průběhu 33. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku (září 2021). Bryonora 69, 30 - 40.
Kučerová A. & Adamec L. 2022: Foliar resorption efficiency does not change along an elevational gradient in two dominant peatbog plant species. Folia Geobotanica 57, 247 - 257. doi:10.1007/s12224-023-09427-4
Kučerová A. & Kolář J. 2022: Ohrožený obojživelník mezi rostlinami – pobřežnice jednokvětá. Živa 69, 13 - 16.
Kuneš P., Bobek P., Svobodová-Svitavská H., Švarcová G. M., Šulc V., Šturma J. A. & Smrtová E. 2022: Dosavadní výsledky paleoekologických výzkumů v Ašském výběžku – podklady pro ochranu přírody. Sborník muzea Karlovarského kraje 30, 131 - 150.
Kyselová L., Vítová M. & Řezanka T. 2022: Very long chain fatty acids. Progress in Lipid Research 87, 1 - 16. doi:10.1016/j.plipres.2022.101180
Lamaczová A., Malina T., Maršálková E., Odehnalová K., Opatřilová R., Přibilová P., Zezulka Š., & Maršálek B. 2022: Anxiety in Duckweed–Metabolism and Effect of Diazepam on Lemna minor. Water 14, 1 - 12. https://doi.org/10.3390/w14091484
Lanta V., Liancourt P., Altman J., Černý T., Dvorský M., Fibich P., Götzenberger L., Hornych O., Miklín J., Petřík P., Pyšek P., Čížek L. & Doležal J. 2022: Determinants of invasion by single versus multiple plant species in temperate lowland forests. Biological Invasions 24, 2513 - 2528. doi:10.1007/s10530-022-02793-8
Lembrechts J. J. & al. (incl. Kopecký M., Altman J., Brůna J., Doležal J., Hederová L., Kašpar V., Macek M., Man M., Petit Bon M., Wild J.) 2022: Global maps of soil temperature. Global Change Biology 28, 3110 - 3144. doi:10.1111/gcb.16060
Lenzner B., Latombe G., Schertler A., Seebens H., Yang Q., Winter M., Weigelt P., van Kleunen M., Pyšek P., Pergl J., Kreft H., Dawson W., Dullinger S. & Essl F. 2022: Naturalized alien floras still carry the legacy of European colonialism. Nature Ecology and Evolution 6, 1723 - 1732. doi:10.1038/s41559-022-01865-1