Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kopecký M., Macek M. & Wild J. 2021: Topographic Wetness Index calculation guidelines based on measured soil moisture and plant species composition. Science of the Total Environment 757, 1 - 10. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143785
Korznikov K. A., Kislov D. E., Altman J., Doležal J., Vozmishcheva A. S. & Krestov P. V. 2021: Using the U-Net-like deep convolutional neural networks for precise tree recognition in very high resolution RGB (red, green, blue) satellite images. Forests 12, 1 - 17. doi:10.3390/f12010066
Koupilová K., Štenc J. & Janovský Z. 2021: Pollen dispersal is driven by pollinator response to plant disease and plant spatial aggregation. Basic and Applied Ecology 50, 77 - 86. doi:10.1016/j.baae.2020.10.007
Kourantidou M., Cuthbert R. N., Haubrock P. J., Novoa A., Taylor N. G., Leroy B., Capinha C., Renault D., Angulo E., Diagne C. & Courchamp F. 2021: Economic costs of invasive alien species in the Mediterranean basin. NeoBiota 67, 427 - 458. doi:10.3897/neobiota.67.58926
Kovaláková P., Cizmas L., Feng M., McDonald T. J., Maršálek B. & Sharma V. K. 2021: Oxidation of antibiotics by ferrate(VI) in water: Evaluation of their removal efficiency and toxicity changes. Chemosphere 277, 1 - 10. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130365
Kozel P., Sebek P., Platek M., Benes J., Zapletal M., Dvorský M., Lanta V., Doležal J., Bace R., Zbuzek B. & Čížek L. 2021: Connectivity and succession of open structures as a key to sustaining light-demanding biodiversity in deciduous forests. Journal of Applied Ecology 58, 2951 - 2961. doi:10.1111/1365-2664.14019
Krahulcová A. & Krahulec F. 2021: Cytotype variation and clonal diversity in polyploid apomictic populations of Pilosella (Compositeae, Cichorieae) introduced to southern Patagonia. Boletín de la Sociedad Argentina Botánica 56, 307 - 326. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v56.n3.32767
Krahulec F. 2021: Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat. Zprávy České Botanické Společnosti 56, 219 - 228.
Krak K., Caklová P., Kopecký D., Blattner F. R. & Mahelka V. 2021: Horizontally Acquired nrDNAs Persist in Low Amounts in Host Hordeum Genomes and Evolve Independently of Native nrDNA. Frontiers in Plant Science 12, 1 - 13. doi:10.3389/fpls.2021.672879
Krauseová E. & Machač J. 2021: Kdy trápí pyl alergiky? Botanika 9, 2 - 5.
Krčmářová J., Kala L., Brendzová A. & Chabada T. 2021: Building agroforestry policy bottom-up: knowledge of Czech farmers on trees in farmland. Land 10, 1 - 18. doi:10.3390/land10030278
Krejčová J., Vicentini F., Flynn T., Mudrák O. & Frouz J. 2021: Biodiversity loss caused by subsurface pipe drainage is difficult to restore. Ecological Engineering 170, 1 - 8. doi:10.1016/j.ecoleng.2021.106336
Kron P., Loureiro J., Castro S. & Čertner M. 2021: Flow cytometric analysis of pollen and spores: An overview of applications and methodology. Cytometry Part A 99, 348 - 358. doi:10.1002/cyto.a.24330
Kučerová A. 2021: Pobřežnice jednokvětá – kriticky ohrožená rostlina břehů čistých nádrží. Vodní hospodářství 2021, 14 - 15.
Kučerová A. 2021: Po těžbě rašeliny (s)poušť? Botanika 2021, 9 - 11.
Kúr P., Píšová S., Tremetsberger K., Dřevojan P., Kacki Z., Böckelmann J., Bernhardt K.-G., Hroudová Z., Mesterházy A. & Šumberová K. 2021: Ecology and genetics of Cyperus fuscus in Central Europe – A model for ephemeral wetland plant research and conservation. Water 13, 1 - 30. doi:10.3390/w13091277
Kusbach A., Šebesta J., Hájková P. & Novák J. 2021: Budoucnost našich lesů: bude v nich mít své místo i smrk? Živa 69, 60 - 64.
Kwon T., Shibata H., Kepfer-Rojas S., Schmidt I. K., Larsen K. S., Beier C., Berg B., Verheyen K., Lamarque J.-F., Hagedorn F., Eisenhauer N., Djukic I. & TeaComposition Network 2021: Effects of Climate and Atmospheric Nitrogen Deposition on Early to Mid-Term Stage Litter Decomposition Across Biomes. Frontiers in Forests and Global Change 4, 1 - 18. doi:10.3389/ffgc.2021.678480
Lanta V., Doležal J., Kozel P., Hauck D., Altman J., Kašák J., Foit J., Šebek P. & Čížek L. 2021: Contrasting responses of saproxylic beetles and plants to non-native tree invasion reveal feedback mechanisms between trophic levels. Biological Conservation 263, 1 - 11. doi:10.1016/j.biocon.2021.109340
Latifi H., Holzwarth S., Skidmore A., Brůna J., Červenka J., Darvishzadeh R., Hais M., Heiden U., Homolová L., Krzystek P., Schneider T., Starý M., Wang T., Müller J. & Heurich M. 2021: A laboratory for conceiving Essential Biodiversity Variables (EBVs)—The ‘Data pool initiative for the Bohemian Forest Ecosystem’. Methods in Ecology and Evolution 12, 2073 - 2083. doi:10.1111/2041-210X.13695