Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Macháčkova M., Caspers Z., Ehsen B., Grzeszczak-Nowak H., Hermann D., Kącki Z., Mularczyk M., Sekerka P., Skalka M. & Štukėnienė G. 2020: Botanical Gardens as Part of European Cultural Heritage. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 140.
Macháčková M., Ehsen B., Gębala M., Hermann D., Kącki Z., Rupp H. & Štukėnienė G. 2020: Botanical Gardens as Part of European Cultural Heritage - Hemerocallis. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 92.
Maicher V., Delabye S., Murkwe M., Doležal J., Altman J., Kobe I. N., Desmist J., Fokam E. B., Pyrcz T. & Tropek R. 2020: Effects of disturbances by forest elephants on diversity of trees and insects in tropical rainforests on Mount Cameroon. Scientific Reports 10, 1 - 11. doi:10.1038/s41598-020-78659-7
Maicher V., Sáfián S., Murkwe M., Delabye S., Przybyłowicz L., Potocký P., Kobe I. N., Janeček Š., Mertens J. E. J., Fokam E. B., Pyrcz T., Doležal J., Altman J., Hořák D., Fiedler K. & Tropek R. 2020: Seasonal shifts of biodiversity patterns and species’ elevation ranges of butterflies and moths along a complete rainforest elevational gradient on Mount Cameroon. Journal of Biogeography 47, 342 - 354. doi:10.1111/jbi.13740
Malíček J. 2020: Lišejníky NPR Kohoutov na Křivoklátsku. Bryonora 66, 25 - 33.
Malíček J. & Koukol O. 2020: Epifytické organismy - otrlí bojovníci s hlubokým citem pro životní prostředí. Živa 68, 34 - 36.
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2020: Lišejníky pralesa Hojná voda v Novohradských horách. Bryonora 66, 51 - 61.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J. & Tønsberg T. 2020: Japewia aliphatica (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota), a new acidophilous, sorediate-blastidiate lichen from Europe. Phytotaxa 461, 21 - 30. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.461.1.3
Malina T., Maršálková E., Holá k., Zbořil R. & Maršálek B. 2020: The environmental fate of graphen oxides in aquatic environment - Complete mitigation of its acute toxicity to planktonic and benthic crustaceans by algae. Journal of Hazardous Materials 399, 1 - 10. doi:doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123027
Mandák B. 2020: Chenopodium ×paradoxum Mandák. Zprávy České botanické společnosti 55, 56 - 56.
Mandák B. & Marek M. 2020: Chenopodium giganteum D. Don. Zprávy České botanické společnosti 55, 53 - 56.
Maršálek B., Maršálková E., Odehnalová K., Pochylý F., Rudolf P., Sťahel P., Rahel J.,Čech J., Fialová S. & Zezulka Š. 2020: Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water 12, 1 - 14. doi:10.3390/w12010008
Martínková J., Klimeš A. & Klimešová J. 2020: Young clonal and non-clonal herbs differ in growth strategy but not in aboveground biomass compensation after disturbance. Oecologia 193, 925 - 935. doi:10.1007/s00442-020-04724-7
Martínková J., Klimeš A., Puy J. & Klimešová J. 2020: Response of clonal versus non-clonal herbs to disturbance: Different strategies revealed. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44, 1 - 9. doi:10.1016/j.ppees.2020.125529
Mašková T. & Klimeš A. 2020: The Effect of Rhizoboxes on Plant Growth and Root: Shoot Biomass Partitioning. Frontiers in Plant Science 10, 1 - 5. doi:10.3389/fpls.2019.01693
Méndez-Castro F. E., Mendieta-Leiva G., Rao D. & Bader M. Y. 2020: Island‐biogeographic patterns of spider communities on epiphytes depend on differential space use among functional groups. Journal of Biogeography 47, 1322 - 1332. doi:10.1111/jbi.13812
Meyerson L. A., Pyšek P., Lučanová M., Wigginton S., Tran C.-T. & Cronin J. T. 2020: Plant genome size influences stress tolerance of invasive and native plants via plasticity. Ecosphere 11, 1 - 20. doi:10.1002/ecs2.3145
Milanović M., Knapp S., Pyšek P. & Kühn I. 2020: Linking traits of invasive plants with ecosystem services and disservices. Ecosystem Services 42, 1 - 10. doi:10.1016/j.ecoser.2020.101072
Milanović M., Knapp S., Pyšek P. & Kühn I. 2020: Trait-environment relationships of native and alien plant species at different stages of the introduction process. NeoBiota 58, 55 - 74. doi:10.3897/neobiota.58.51655
Moodley D., Foxcroft L. C., Novoa A., Pyšková K., Pergl J. & Pyšek P. 2020: Invasive alien species add to the uncertain future of protected areas. NeoBiota 57, 1 - 5. doi:10.3897/neobiota.57.52188