Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šejnohová L. & Maršálek B. 2009: Bioindikace trofie se zaměřením na fytobentos. In: Maršálek B., Müler B. (eds.) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 39 - 46.
Šmarda P., Danihelka J. & Foggi B. 2009: Taxonomic and nomenclatural notes on Festuca pannonica, F. valesiaca and F. pseudodalmatica (Poaceae). Taxon 58, 271 - 276.
Šmídová A. 2009: Studie faktorů ovlivňující dynamiku druhu Ligularia sibirica na Slovensku. Príroda Nízkych Tatier, 55 - 60.
Štursa J., Kwiatkowski P., Harčarik J., Zahradníková J. & Krahulec F. 2009: Černý a červený seznam cévnatých rostlin Krkonoš. Opera Corcontica 46, 67 - 104.
Šumberová K. 2009: XDA02 Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 297 - 300.
Šumberová K. 2009: XDA04 Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae Fijalkowski ex Brzeg et Wojterska 2001. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 303 - 306.
Šumberová K. 2009: Glaux maritima L. Zprávy České botanické společnosti 44, 263 - 264.
Šumberová K. & Ducháček M. 2009: Geranium molle L. Zprávy České botanické společnosti 44, 260 - 260.
Šumberová K. & Ducháček M. 2009: Gratiola neglecta-nový zavlečený druh pro květenu České republiky. Zprávy České botanické společnosti 44, 151 - 175.
Šumberová K. & Láníková D. 2009: Svaz XDA Senecionion fluviatilis Tüxen ex Moor 1958. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 292 - 294.
Šumberová K. & Láníková D. 2009: XDA01 Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 294 - 297.
Tůma I., Fiala K., Holub P. & Záhora J. 2009: Can soil properties in different grasslands be altered after three years of experimentally manipulated rain? Beskydy 2, 71 - 76.
Tůma I., Holub P. & Fiala K. 2009: Soil nutrient heterogeneity and competitive ability of three grass species (Festuca ovina, Arrhenatherum elatius and Calamagrostis epigejos) in experimental conditions. Biologia 64, 694 - 704.
Turicchia S., Ventura S., Komárková J. & Komárek J. 2009: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera. Nova Hedwigia 89, 165 - 200. doi:10.1127/0029-5053/2009/0089-0165
Vilà M., Basnou C., Gollasch S., Josefsson M., Pergl J. & Scalera R. 2009: One hundred of the most invasive alien species in Europe. In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, p. 265-268. Springer, Berlin., 265 - 268.
Vlasáková B., Raabová J., Kyncl T., Dostál P., Kovářová M., Kovář P. & Herben T. 2009: Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest. Journal of Vegetation Science 20, 577 - 587. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01077.x
Vohník M., Burdíková Z., Albrechtová J. & Vosátka M. 2009: Testate Amoebae (Arcellinida & Euglyphida) vs. ericoid mycorrhizal and DSE fungi: a possible novel interaction in the mycorrhizosphere of ericaceous plants? Microbial Ecology 57, 203 - 214. doi:10.1007/s00248-008-9402-y
Vosátka M. & Albrechtová J. 2009: Benefits of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Sustainable Crop Production. In: M.S. Khan et al. (eds.), Microbial Strategies for Crop Improvement, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 205 - 225.
Vymyslický T., Fabšičová M. & Musil Z. 2009: Sustainable approaches to small-area grassland and barren management with respect to flora and insect diversity. In: Alternative Functions of Grassland, Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, RIFC & GRS, Prague, 273 - 276.
Wacklin P., Hoffmann L. & Komárek J. 2009: Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (RALFS ex BORNET et FLAHAULT) comb. nova. Fottea 9, 59 - 64.