Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hájek M., Hájková P., Goia I., Dítě D. & Plášek V. 2021: Variability and classification of Carpathian calcium-rich fens: breaking the state borders. Preslia 93, 203 - 235. doi:10.23855/preslia.2021.203
Haubrock P. J., Turbelin A. J., Cuthbert R. N., Novoa A., Taylor N. G., Angulo E., Ballesteros-Mejia L., Bodey T. W., Capinha C., Diagne C., Essl F., Golivets M., Kirichenko N., Kourantidou M., Leroy B., Renault D., Verbrugge L. & Courchamp F. 2021: Economic costs of invasive alien species across Europe. NeoBiota 67, 153 - 190. doi:10.3897/neobiota.67.58196
Hauerová R., Hauer T., Kaštovský J., Komárek J., Lepšová-Skácelová O. & Mareš J. 2021: Tenebriella gen. nov. – The dark twin of Oscillatoria. Molecular Phylogenetics and Evolution 165, 1 - 18. doi:10.1016/j.ympev.2021.107293
Hédl R. 2021: Les je to, co roste samo. Vesmír 100, 162 - 165.
Hédl R. & Chudomelová M. 2021: Echinops sphaerocephalus. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 246 - 247.
Hédl R. & Chudomelová M. 2021: Mercurialis annua. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 251 - 251.
Hédl R. & Taraška V. 2021: Geranium sibiricum. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 247 - 247.
Hédl R. & Taraška V. 2021: Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou. Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33 - 38.
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. 2021: Solanum decipiens. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 255 - 255.
Hegedüšová K., Žarnovičan H., Kanka R., Šuvada R., Kollár J., Galvánek D. & Roleček J. 2021: Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. Preslia 93, 89 - 123. https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089
Hegedüšová Vantarová K., Roleček J., Žarnovičan H. & Kanka R. 2021: Quercetea pubescentis. In: Valachovič M., Kliment J. & Hegedüšová (eds.) Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín, Veda, Bratislava., 231 - 292.
Hejda M., Sádlo J., Kutlvašr J., Petřík P., Vítková M., Vojík M., Pyšek P. & Pergl J. 2021: Impact of invasive and native dominants on species richness and diversity of plant communities. Preslia 93, 181 - 201. doi:10.23855/preslia.2021.181
Hejduková E. & Nedbalová L. 2021: Experimental freezing of freshwater pennate diatoms from polar habitats. Protoplasma 258, 1213 - 1229. doi:10.1007/s00709-021-01648-8
Hiiesalu I., Klimešová J., Doležal J., Mudrák O., Götzenberger L., Horník J. & de Bello F. 2021: Hidden below‐ground plant diversity buffers against species loss during land‐use change in species‐rich grasslands. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 12. doi:10.1111/jvs.12971
Hofmeister J., Vondrák J., Malíček J., Palice Z. & Šoun J. 2021: Ochrana biodiverzity horských smrčin za kůrovcové kalamity – lišejníky v NPR Boubínský prales. Živa 69, 157 - 161.
Holá E., Tenčík A., Jandová J., Manukjanová A., Singh P., Tkáčiková J., Novotný I., Man M., Plaček J. & Soldán Z. 2021: Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech. Bryonora 67, 24 - 35.
Horsák M., Horsáková V., Polášek M., Coufal R., Hájková P. & Hájek M. 2021: Spring water table depth mediates within-site variation of soil temperature in groundwater-fed mires. Hydrological Processes 35, 1 - 11. doi:doi.org/10.1002/hyp.14293
Hu S., Hu B., Chen Z., Vosátka M. & Vymazal J. 2021: Arbuscular mycorrhizal fungi modulate the chromium distribution and bioavailability in semi-aquatic habitats. Chemical Engineering Journal 420, Part 1, 1 - 11. doi:10.1016/j.cej.2021.129925
Chelli S., Ottaviani G., Simonetti E., Campetella G., Wellstein C., Bartha S., Cervellini M. & Canullo R. 2021: Intraspecific variability of specific leaf area fosters the persistence of understory specialists across a light availability gradient. Plant Biology 23, 212 - 216. doi:10.1111/plb.13199
Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2021: On the Origin of Tetraploid Vernal Grasses (Anthoxanthum) in Europe. Genes 12, 1 - 17. doi:10.3390/genes12070966