Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Bidmanová P., Rotreklová O., Danihelka J. & Chrtek J. jun. 2016: Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 101 - 158.
Blackburn T. M., Delean S., Pyšek P. & Cassey P. 2016: On the island biogeography of aliens: a global analysis of the richness of alien plant and bird species on oceanic islands. Global Ecology and Biogeography 25, 859 - 868. doi:10.1111/geb.12339
Bormans M., Maršálek B. & Jančula D. 2016: Controlling internal phosphorus loading in lakes by physical methods to reduce cyanobacterial blooms: a review. Aquatic Ecology 50, 407 - 422. doi:10.1007/s10452-015-9564-x
Brůna J., Čada V., Svoboda M. & Wild J. 2016: Historické lesnické mapy odhalují informace o narušenní lesů působením vichřice a lýkožrouta smrkového v 19. století. In: Hubený P., Čížková P. (eds.) Šumavské lesy pod lupou. Správa NP Šumava, Dolní Životice, 21 - 23.
Bukovská P., Püschel D., Hršelová H., Jansa J. & Gryndler M. 2016: Can inoculation with living soil standardize microbial communities in soilless potting substrates? Applied Soil Ecology 108, 278 - 287. doi:10.1016/j.apsoil.2016.09.005
Burda J., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2016: Keře známé neznámé. Botanika 4, 1 - 100.
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: The density awakens: a reply to Blonder. Trends in Ecology and Evolution 31, 667 - 669. doi:10.1016/j.tree.2016.07.003
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: Traits Without Borders:Integrating Functional Diversity Across Scales. Trends in Ecology and Evolution 31, 382 - 394. doi:10.1016/j.tree.2016.02.003
Cepák V., Kvíderová J. & Lukavský J. 2016: The first description of snow algae on Mount Olympus (Greece). Nova Hedwigia 103, 457 - 473. doi:10.1127/nova_hedwigia/2016/0365
Cepák V., Přibyl P., Jiřičný V. & Kohoutková J. 2016: Effect of different light spectra on growth and fatty acid composition in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Genetics and Plant Physiology 6, 103 - 115.
Cienciala E., Russ R., Šantrůčková H., Altman J., Kopáček J., Hůnová I., Štěpánek P., Tumajer J., Oulehle F. & Stahl G. 2016: Discerning environmental factors affecting current tree growth in Central Europe. Science of the Total Environment 573, 541 - 554. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.08.115
Cross A. T., Adamec L., Turner S. R., Dixon K. W. & Merritt D. J. 2016: Seed reproductive biology of the rare aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Botanical Journal of the Linnean Society 180, 515 - 529. doi:10.1111/boj.12387
Čapková K., Hauer T., Řeháková K. & Doležal J. 2016: Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71, 113 - 123. doi:DOI 10.1007/s00248-015-0694-4
Čepelová B., Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá. Mizející rostlina čistých a letněných nádrží. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 19.
Černá K., Wittlingerová Z., Zimová M. & Janovský Z. 2016: Methods of sampling airborne fungi in working environments of waste treatment facilities. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 29, 493 - 502.
Čuda J., Skálová H., Janovský Z. & Pyšek P. 2016: Juvenile biological traits of Impatiens species are more strongly associated with naturalization in temperate climate than their adult traits. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 20, 1 - 10. doi:10.1016/j.ppees.2016.02.007
Daehler C. C., van Kleunen M., Pyšek P. & Richardson D. M. 2016: EMAPi 2015: Highlighting links between science and management of alien plant invasions. NeoBiota 30, 1 - 3. doi:10.3897/neobiota.30.9594
Daněk M., Sklenář P. & Kučerová A. 2016: Seasonal and altitudinal variation of ericoid shrub freezing resistance in temperate bogs. Silva Gabreta 22, 63 - 73.
Danihelka J. 2016: Ad Additamenta XIII correctiones minores. Zprávy České botanické společnosti 51, 185 - 187.
Danihelka J., Dudáš M. & Eliáš P. jun. 2016: Rebríček slezinníkolistý, Achillea aspleniifolia (Asteraceae), na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 38, 161 - 171.