Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. 2011: Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. Zprávy České botanické společnosti 46, 17 - 38.
Sant´Anna C.L., Azevedo M.T.P., Fiore M.F., Lorenzi A.S., Kaštovský J. & Komárek J. 2011: Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). Revista Brasileira Botanica 34, 51 - 62.
Sant´Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2011: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. Fottea 11, 25 - 30.
Seastedt T. S. & Pyšek P. 2011: Mechanisms of plant invasions of North American and European grasslands. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 42, 133 - 153. doi:10.1146/annurev-ecolsys-102710-145057
Segečová J., Elster J. & Kováčik Ľ. 2011: Študium dormancie na kmeňových kultúrach vláknitej zelenej riasy z rodu Klebsormidium izolovaných z polárnych oblastí a zo Slovenska. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 682 - 688.
Sejnohová L., Pumann P., Zapomelova E., Strakova L., Babica P., Komarek J. & Marsalek B. 2011: Interaktivni klic k urcovani sinic vodnich kvetu. 2. vydani (reedice).
Sekerka P. 2011: Aukuba - zahradní novinka z 19. století. Zahradnictví 9, 40 - 42.
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz. Árónovité mírného pásma 1. Živa 59, 161 - 163.
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz 2. Hlíznaté árónovité mírného pásu v Evropě a Středomoří. Živa 59, 266 - 269.
Sekerka P. & Horáček P. 2011: An Illustrated Overview of the Broad-leaved Woody Plants Grown in the Prague Botanical Garden. Botanická zahrada hl. m. Prahy & Grada Publishing a.s., Praha 2011, 7 - 272.
Sekerka P., Komčinská M. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady VI. - vodní kosatce. Zahradnictví 9, 30 - 32.
Sekerka P., Končinská M. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady IV. - Aril hybridy a hřebínkaté kosatce. Zahradnictví 9, 24 - 26.
Sekerka P., Končinská M., Caspers Z. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady VII. - cibulové kosatce. Zahradnictví 10, 36 - 39.
Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E. & Fajmonová Z. 2011: Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation - environment relationships. Preslia 83, 1 - 24.
Shi Z., Ge X. J., Kilian N., Kirschner J., Štěpánek J., Sukhorukov A. P., Mavrodiev E. V. & Gottschlich G. 2011: Cichorieae. In: Wu, Z. Y., Raven, P. H. & Hong, D. Y. (eds.) Flora of China Volume 20–21 (Asteraceae). Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis), 195 - 353.
Shukla S. P., Kvíderová J. & Elster J. 2011: Nutrient requirements of polar Chlorella-like species. Czech Polar Reports 1, 1 - 10.
Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M. 2011: Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands. Preslia 83, 329 - 346.
Simberloff D., Alexander J., Allendorf F., Aronson J., Antunes P. M., Bacher S., Bardgett R., Bertolino S., Bishop M., Blackburn T. M., Blakeslee A., Blumenthal D., Bortolus A., Buckley R., Buckley Y., Byers J., Callaway R. M., Campbell F., Campbell K., Campbell M., Carlton J. T., Cassey P., Catford J., Celesti-Grapow L., Chapman J., Clark P., Clewell A., Clode J. C., Chang A., Chytrý M., Clout M., Cohen A., Cowan P., Cowie R. H., Crall A. W., Crooks J., Deveney M., Dixon K., Dobbs F. C., Duffy D. C., Duncan R., Ehrlich P. R., Eldredge L., Evenhuis N., Fausch K. D., Feldhaar H., Firn J., Fowler A., Galil B., Garcia-Berthou E., Geller J., Genovesi P., Gerber E., Gherardi F., Gollasch S., Gordon D., Graham J., Gribben P., Griffen B., Grosholz E. D., Hewitt C., Hierro J. L., Hulme P., Hutchings P., Jarošík V., Johnson C., Johnson L., Johnston E. L., Jones C. G., Keller R., King C. M., Knols B. G. J., Kollmann J., Kompas T., Kotanen P. M., Kowarik I., Kumschick S., Leung B., Liebhold A., MacIsaac H., Mack R., McCullough D. G., McDonald R., Merritt D. M., Meyerson L., Minchin D., Mooney H. A., Morisette J. T., Moyle P., Müller-Schärer H., Murray B. R., Nehring S., Nelson W., Nentwig W., Novak S. J., Occhipinti A., Ojaveer H., Osborne B., Ostfeld R. S., Parker J., Pederson J., Pergl J., Phillips M. L., Pyšek P., Rejmánek M., Ricciardi A., Ricotta C., Richardson D., Rilov G., Ritchie E., Robertson P. A., Roman J., Ruiz G., Schaefer H., Schaffelke B., Schierenbeck K. A., Schmitz D. C., Schwindt E., Seeb J., Smith L. D., Smith G. F., Stohlgren T., Strayer D. L., Strong D., Sutherland W. J., Therriault T., Thuiller W., Torchin M., van der Putten V., Vila M., Von Holle B., Wallentinus I., Wardle D., Williamson M., Wilson J., Winter M., Wolfe L. M., Wright J., Wonham M. & Zabin C. 2011: Non-natives: 141 scientists object. Nature 475, 36 - 36.
Simberloff D., Genovesi P., Pyšek P. & Campbell K. 2011: Recognizing conservation success. Science 332, 419 - 419.
Sirová D., Borovec J., Picek T., Adamec L., Nedbalová L. & Vrba J. 2011: Ecological implications of organic carbon dynamics in the traps of aquatic carnivorous Utricularia plants. Functional Plant Biology 38, 583 - 593. doi:10.1071/FP11023