Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Ilves A., Kaljund K., Sild E. & Münzbergová Z. 2023: High genetic variation of Trifolium alpestre at the northern margin: but for how long? Conservation Genetics 24, 109 - 123. doi:10.1007/s10592-022-01490-2
in ‘t Zandt D., Kolaříková Z., Cajthaml T. & Münzbergová Z. 2023: Plant community stability is associated with a decoupling of prokaryote and fungal soil networks. Nature Communications 14, 1 - 14. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39464-8
Janoušková M. 2023: Nelehký život mykorhizních hub v orných půdách. Botanika 11, 19 - 21.
Janoušková M., Remke M., Johnson N. C., Blažková A., Rydlová J., Kolaříková Z. & Bowker M. A. 2023: Transferred communities of arbuscular mycorrhizal fungal persist in novel climates and soils. Soil Biology & Biochemistry 187, 1 - 13. doi:10.1016/j.soilbio.2023.109190
Jiménez-Alfaro B., Aunina L., Carbognani M., Dítě D., Fernández-Pascual E., Garbolino E., Hájek O., Hájková P., Ivchenko T. G., Jandt U., Jansen F., Kolari T. H. M., Pawlikowski P., Pérez-Haase A., Peterka T., Petraglia A., Plesková Z., Tahvanainen T., Tomaselli M. & Hájek M. 2023: Habitat-based biodiversity responses to macroclimate and edaphic factors in European fen ecosystems. Global Change Biology 29, 6756 - 6771. doi:10.1111/gcb.16965
Kaplan Z., Bétrisey S., Sonnenwyl V., Détraz-Méroz J. & Kozlowski G. 2023: Typification of the name Ranunculus rionii (Ranunculaceae). PhytoKeys 226, 159 - 166. doi:10.3897/phytokeys.226.103309
Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Prančl J., Velebil J., Dřevojan P., Ducháček M., Businský R., Řepka R., Maděra P., Galušková H., Wild J. & Brůna J. 2023: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12. Preslia 95, 1 - 118. doi:10.23855/preslia.2023.001
Kaplan Z., Prančl J. & Koutecký P. 2023: (2962) Proposal to conserve the name Ranunculus rionii against R. bauhini (Ranunculaceae). Taxon 72, 671 - 672. doi:10.1002/tax.12970
Karlík P., Tichý T. & Hédl R. 2023: Ovce v lese? Úvaha nad pastvou hospodářských a divokých zvířat v lesních porostech. Živa 71, 74 - 74.
Karlík P., Tichý T., Němejcová N., Černý T. & Hédl R. 2023: Podaří se zvrátit devastaci chráněného Karlického údolí v Českém krasu? Živa 71, 66 - 68.
Kaštánek P., Vosátka M., Jandejsek Z., Baldassarre Švecová E., Fišarová L., Krejčík J., Kronusová O., Reinišová L. & Vlasáková B. 2023: Formulace obalovací směsi na semena konopí..
Kathayat G., Selvido D. I., Skallevold H. E., Rokaya M. B., Bhattarai B. P., Marya A. & Rokaya D. 2023: Natural Oral Care and Herbal Products for Oral Diseases and Oral Hygiene Maintenance. In: Chauhan D. N., Singh P. R., Chauhan N. S. & Shah K. (eds.) Pharmacological Studies in Natural Care. Scrivener Publishing, 47 - 58. https://scrivenerpublishing.com/cart/title.php?id=808#bios
Kavtaradze G., Basilidze L., Pergl J., Avoiani E., Vahalík P., Aptsiaouri B., Gogonashvili N., Bachilava M., Manvelidze Z. & Kobakhidze N. 2023: Distribution and environmental impact of alien woody species in lowland riparian forest habitats: Case study in the protected areas of Georgia, South Caucasus. Journal of Forest Science 69, 401 - 414. https://doi.org/10.17221/3/2023-JFS
Kiefer C., Ruiz Duarte P., Schmickl R. & Koch M. A. 2023: The spatio-temporal diversification of SRK alleles in an Arabidopsis polyploid hybrid and introgression zone. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 61, 1 - 11. doi:10.1016/j.ppees.2023.125760
Kirschner J. & Štěpánek J. 2023: A taxonomic revision of Taraxacum sect. Dissecta, a continental steppe group common in Siberia and adjacent regions of Central Asia. Phytotaxa 590, 1 - 67. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.590.1.1
Kirschner J. & Štěpánek J. 2023: Towards a revision of Taraxacum sect. Macrocornuta (Asteraceae, Crepidinae), an Irano-Turanian group with prevailing sexual reproduction. Phyton - Annales Rei Botanicae, 41 - 74. doi:10.12905/0380.phyton62-63-2023-0041
Kirschner P., Záveská E., Hülber K., Wessely J., Willner W., Schönswetter P. & Frajman B. 2023: Evolutionary dynamics of Euphorbia carniolica suggest a complex Plio–Pleistocene history of understorey species of deciduous forest in southeastern Europe. Molecular Ecology 32, 5350 - 5368. doi:10.1111/mec.17102
Klimešová, J. 2023: Zajímavé adaptace rostlin na požáry. Živa 71, 239 - 241.
Klimešová. J. & Herben, T. 2023: The hidden half of the fine root differentiation in herbs: nonacquisitive belowground organs determine fine-root traits. Oikos 2023, 1 - 10. doi:10.1111/oik.08794
Klimešová J., Martínková J., Bartušková A. & Ott J. P. 2023: Belowground plant traits and their ecosystem functions along aridity gradients in grasslands. Plant and Soil 487, 39 - 48. doi:10.1007/s11104-023-05964-1