Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Jarić I., Courchamp F., Correia R. A., Crowley S. L., Essl F., Fischer A., González-Moreno P., Kalinkat G., Lambin X., Lenzner B., Meinard Y., Mill A., Musseau C., Novoa A., Pergl J., Pyšek P., Pyšková K., Robertson P., von Schmalensee M., Shackleton R. T., Stefansson R. A., Štajerová K., Veríssimo D. & Jeschke J. M. 2020: The role of species charisma in biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 18, 345 - 353. doi: "10.1002/fee.2195"
Jiroušek M., Fabšičová M., Winkler J., Zdražílková M. & Vymyslický T. 2020: Patří úhory do moderní zemědělské krajiny? Úroda 2020, 62 - 65. doi: ""
Kaláb O., Šipoš J. & Kočárek P. 2020: Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science 23, 95 - 104. doi: "10.1111/ens.12404"
Kalendar R., Raskina O., Belyayev A. & Schulman A. H. 2020: Long Tandem Arrays of Cassandra Retroelements and Their Role in Genome Dynamics in Plants. International Journal of Molecular Sciences 21, 1 - 20. doi: "10.3390/ijms21082931"
Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. 2020: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. Preslia 92, 255 - 340. doi: "10.23855/preslia.2020.255"
Kattge J., Bönisch G., Díaz S., Lavorel S., Prentice I. C., Leadley P., Tautenhahn S., Werner G. D. A. & al. 2020: TRY plant trait database - enhanced coverage and open access. Global Change Biology 26, 119 - 188. doi: "10.1111/gcb.14904"
Keller S., Babbi M., Widmer S., Gehler J., Hausmann S., Berg C., Landucci F., Schwager P., Šumberová K. & Dengler J. 2020: Determination of habitat requirements of the glacial relict Nuphar pumila as basis for successful (re-)introductions. Tuexenia 40, 309 - 326. doi: "10.14471/2020.40.022"
Kirschner J. & Prausová R. 2020: Juncus ensifolius. Zprávy České botanické společnosti 55, 80 - 81. doi: ""
Kirschner J., Štěpánek J., Klimeš L., Dvorský M., Brůna J., Macek M. & Kopecký M. 2020: The Taraxacum flora of Ladakh, with notes on the adjacent regions of the West Himalaya. Phytotaxa 457, 1 - 409. doi: "10.11646/phytotaxa.457.1.1"
Klimeš A., Klimešová L., Bartušková A. & Klimešová J. 2020: Climbing strategy in herbs does not necessarily lead to lower investments into stem biomass. Plant Ecology 221, 1159 - 1166. doi: "10.1007/s11258-020-01070-9"
Klimešová J., Martínková J., Ottaviani G. & Charles-Dominique T. 2020: Half of the (big) picture is missing!. American Journal of Botany 107, 385 - 389. doi: "10.1002/ajb2.1438"
Klimešová J., Ottaviani G. & Martínková J. 2020: Switching from monocarpic to polycarpic perennial life histories in a cold climate: a commentary on ‘Physiological costs of clonal growth’. Annals of Botany 125, 4 - 5. doi: "10.1093/aob/mcaa015"
Klinerová T. & Dostál P. 2020: Nutrient‐demanding species face less negative competition and plant–soil feedback effects in a nutrient‐rich environment. New Phytologist 225, 1343 - 1354. doi: "10.1111/nph.16227"
Kolář J. 2020: Migrations or local interactions? Spheres of interaction in third-millennium BC Central Europe. Antiquity 94, 1168 - 1185. doi: "10.15184/aqy.2020.151"
Kolátková V., Čepička I., Gargiulo G. M. & Vohník M. 2020: Enigmatic phytomyxid parasite of the alien seagrass Halophila stipulacea: new insights into its ecology, phylogeny, and distribution in the Mediterranean Sea. Microbial Ecology 79, 631 - 643. doi: "10.1007/s00248-019-01450-3"
Komárek J., Johansen J. R., Šmarda J. & Strunecký O. 2020: Phylogeny and taxonomy of Synechococcus–like cyanobacteria. Fottea 20, 171 - 191. doi: "10.5507/fot.2020.006"
Komárek J. & Lukavský J. 2020: Noví nebezpeční vodní vetřelci. Vesmír 99, 170 - 172. doi: ""
Konečná V., Yant L. & Kolář F. 2020: The evolutionary genomics of serpentine adaptation. Frontiers in Plant Science 11, 1 - 10. doi: "10.3389/fpls.2020.574616"
Kotilínek M., Těšitelová T., Košnar J., Fibich P., Hemrová L., Koutecký P., Münzbergová Z. & Jersáková J. 2020: Seed dispersal and realized gene flow of two forest orchids in a fragmented landscape. Plant Biology 22, 522 - 532. doi: "10.1111/plb.13099"
Kovaláková P., Cizmas L., McDonald T. J., Maršálek B., Feng M. & Sharma V. K. 2020: Occurrence and toxicity of antibiotics in the aquatic environment: A review. Chemosphaere 251, 1 - 15. doi: "10.1016/j.chemosphere.2020.126351"